Buradasınız
Ana Sayfa > Caner Gökbayrak

Mezopotamya Su Forumu

Ekolojik Odak - Pelin Cengiz, Konuk: Caner Gökbayrak - 15 Nisan 2019 ARTI TV'de program yapımcısı Pelin Cengiz kendi hazırlayıp sunduğu Ekolojik Odak adlı programında, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Caner Gökbayrak ile Mezopotamya Su Forumu konuşuldu. Programda Süleymaniye'de gerçekleştirilen Mezopotamya Su Forumu paralelinde su sorunu, HES"ler, suyun ticarileşmesi ve

Biyokütle ve Biyogaz Enerji Santralleri

Jeotermal enerji konulu son yazımızın yayınlanmasından birkaç gün sonra Aydın Kızılcaköy’de kıyamet koptu. Bunun nedenin bizim yazımız olduğunu sanmayın. Olaylar, Kızılca köylülerin Aydın Valisinin sözüne inanıp santral alanındaki nöbetlerini sonlandırmasından birkaç gün sonra oldu. Valinin, sözüne rağmen JES yapımcı şirket Güriş’in santral alanı çevresine çit çekip kameralarla donatması köylülerin

Yenilenebilir Enerji, Temiz Enerji midir? JES nedir?

Çürük yumurtayı bilirsiniz, iğrenç kokar. İşte o iğrenç koku Aydın’ı sarmış durumda. Aydın halkı, son birkaç yıldır çürük yumurta kokusunun kaynağı olan Jeotermal Enerji Santrallerine (JES) karşı ayakta. Zararlı etkilerini, yaşadığı hastalıklarda ve yetiştirdiği ürünlerin verim düşüklüğünde gören Aydın köylüsü, yeni kurulmak istenen JES’lere karşı gerçek bir vatan savunması örneği

Güneş Enerji Santralleri (GES)

Bu güne kadar kullandığımı enerji kaynaklarından en masumu belki güneş enerjisidir. Güneş olmadan dünyadaki yaşam var olamazdı. İlk bitkiler karbonu bünyelerine alıp gelişirken, oksijeni atık gaz olarak havaya bıraktı. Uzunca bir dönem oksijen o dönemin ilkel canlıları için atık hatta zehirli gaz olarak kaldı. Bu da havadaki oksijen oranının artmasına

Rüzgar Enerji Santralleri (RES)

Enerji gereksinimimiz neden sürekli artıyor? Enerji kimin için? sorularını yanıtlamadan, aşırı üretim/tüketim irdelenmeden, Yenilenebilir Enerjinin insanlığın ve doğanın kurtuluşu olabileceği savunulabilir mi? Enerji temalı yazı dizimizin ilk konusu HES Hidro Elektrik Santralleriydi. Günümüzde hakkında çok şeyler söylenen Yenilenebilir Enerjinin, Türkiye'de pek tartışılmayan yönlerini ele alıyorduk. Yazı dizimizin sonunda yukarıdaki

Hidro Elektrik Santralleri (HESler)

Yıllar öncesi, Nükleer ve Kömürlü Termik santrallere karşı “Rüzgar Güneş Bize Yeter” diye bir slogan vardı. O yıllar, Türkiye’de tek tük birkaç yerde rüzgar santrali olan yıllardı. Güneşten elektrik üretim panellerini yalnızca fotoğraflarda görürdük. Nükleerin ölümcül tehlikesi, kömürün hastalık endişesi bizleri yenilenebilir enerjiye sarılmaya itmişti. Ancak zamanla gördük ki, kapitalist

Myrleia Antik Kenti – Kipa Özdilek AVM – İmar Affı – İsrail Yahudi Devleti İlanı

İmar Affı (Barışı) ile İsrail'in Yahudi Ulus Devleti ilanı arasında bir ilişki var mıdır? Mudanya Myrleia Antik Kenti ile AVM olarak bilinen büyük bir alışveriş merkezi arasında bir ilişki var mıdır? Birbirinden ayrı gibi gözüken bu dört konu arasında bir ilişki var var. İsrail Yasama Meclisi, 19 Temmuz 2018 günü

Sulama göletleri: Gelecekte su savaşlarına zemin hazırlanıyor!

Dereler kamusal alanlardır. Dereden akan su herkesin malı sayılır, satılamaz. Ancak derelerden akan su, devlet eliyle inşa edilen bir gölette topladığında, bu göletin özelleştirilerek gelirin sermayeye devrinde yasal bir engel yoktur. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2018 yılı Ocak ayında yapılan açıklamaya göre, DSİ son 15 yılda Bursa'da 18 baraj

Kamuyu Kamulaştırmak

"Kamuyu Kamulaştırmak" evet ana sloganımız bu olmalı. Biliyorsunuz son 16 yıldır Türkiye'yi yöneten ükümetler, kamuyu bir şirket gibi yönetecekleri sözünü vermişlerdi. Tam da Kamuyu Şirketleştirmek isteyenlerin yapmak istediği gibi günümüzde kamu kurumları artık halkın değil, sermayenin çıkarlarına hizmet eden hükümetlerin güdümünde birer şirket duruma geldiler. Devlet daireleri kanunlarda yazılan görevlerini

Üstü altından değerli!

Mustafakemalpaşa Altın Madeni ve Zenginleştirme Tesisi için ruhsat alanı, Bursa Atatürk Stadyumu gibi 1770 stadyumun yan yana gelmesiyle oluşan bir büyüklüğü kapsıyor. Mustafakemalpaşa ilçesi, Bursa’da ilk kez açılması planlanan altın madeni işletme ve zenginleştirme tesisi ile başı belada. Bilindiği gibi altın madenleri için çok geniş alanlarda, doğa ya da tarım alanları

Top