Buradasınız
Ana Sayfa > Caner Gökbayrak > Üstü altından değerli! | Caner Gökbayrak

Üstü altından değerli! | Caner Gökbayrak

Mustafakemalpaşa Altın Madeni ve Zenginleştirme Tesisi için ruhsat alanı, Bursa Atatürk Stadyumu gibi 1770 stadyumun yan yana gelmesiyle oluşan bir büyüklüğü kapsıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi, Bursa’da ilk kez açılması planlanan altın madeni işletme ve zenginleştirme tesisi ile başı belada. Bilindiği gibi altın madenleri için çok geniş alanlarda, doğa ya da tarım alanları yok edilerek isletiliyor. Üzerinde derinliği 100 metreye ulaşan bir çukur açılıyor. Altın zenginleştirilirken çok daha ciddi bir çevre sorunu yaratıyor. İçindeki bir kaç gram altın için 1 ton kaya ve toprak ufalanıyor. İçindeki altın ayrıştırıldığında elinizde dünyanın en zehirli kimyasalı siyanüre bulanmış 1 ton zehirli toprak kalıyor.

Ayrıştırma işleminden sonra oluşan yüzbinlerce ton siyanürlü toprak çok geniş alana yayılan zehir havuzlarına alınıyor. Ancak bu havuzları koruyan duvarlar, deprem, sel ya da başka nedenlerden dolayı çökebiliyor. Bilindiği gibi 18 Haziran 2011’de Kütahya’da siyanür havuzu çöktüğünde Kütahya’nın suyunda 51 kat arsenik, 221 kat siyanür olduğu belirlenmişti.

Mustafakemalpaşa Altın Madeni ve Zenginleştirme Tesisi için ruhsat alanı 1150 hektar yani 11,5 milyon metrekare olarak belirlenmiş. İnsan bu kadar büyüklüğü tam kavrayamıyor. Bursa’da herkes emekliye ayrılmak zorunda bırakılan Atatürk Stadyumu’nu bilir. Atatürk Stadyumunun futbol oyun alanı 6500 metrekaredir. Kısaca hesabı sizde yapabilirsiniz. Ruhsat alanı, Bursa Atatürk Stadyumu gibi 1770 stadyumun yan yana gelmesiyle oluşan bir büyüklüğü kapsıyor.

Plana göre, Kömürcükadı Köylülerinin evleri altın maden alanı kuşatması altında ortada bir ada gibi kalmış durumda. Daha da önemlisi köylülerin ekecek 1 m2 toprak bile bırakılmamış. Köylülere ait köyün etrafındaki tarım alanları tümüyle altın madeni ruhsat alanı içine alınmış. Böylelikle köylüler geçim kaynağı tarlalarını elden çıkarmak, açlığa, köyden kente göç etmek zorunda bırakılmak isteniyor. Kömürcükadı köylüleri kendilerinden habersiz gelişen bu duruma isyan ediyorlar.

Şapçı ve çevredeki diğer bazı köylerin tarım alanlarını bir kısmı da maden ruhsat alanı içinde yer alıyor. İşin ilginci Şapçı köylüleri, tarım alanlarının bir kısmını kaybedecek olsalar bile projeye olumlu bakıyorlar. Ancak Şapçı köylülerinin bilmedikleri bir şey var. Proje gerçekte iki aşamadan oluşuyor ve eğer altın madeni işletme aşamasına geçebilirse kısa bir zaman sonra projenin ikinci aşaması devreye girecek.

Birinci aşamada Şapçı köylüleri de kendilerini Kömürcükadı köylüleri gibi maden ruhsat alanı ile kuşatılmış, ektikleri tarlaları ellerinden tümüyle alınmış olarak bulacaklar. Çok daha önemli bir konu ise Mustafakemalpaşa ilçemizin şebeke içme suyunun önemli bir kısmını karşılayan Sarpdere İçme Suyu Arıtma, Dinlendirme Tesisleri altın madeni ve zengineştirme tesisi için belirlenen maden ruhsat alanı içinde bulunuyor. Siyanürle altın ayrıştırması yapılması planlanan maden alanında Mustafakemalpaşa’da yaşayan vatandaşlar için ileride ortaya çıkabilecek ciddi sorunların şimdiden haber veriyor.

Bu arada altın madeni ruhsat alanının ünlü Tümbüldek Kaplıcalarına 1 km mesafede olduğunu söylemedik. Daha da önemlisi altın madeni ruhsat alanı aslında turizm alanı olarak ilan edilmiş arazi üzerinde planlanmış durumda.

Ruhsat alanının “1/25.000 Ölçekli Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı” kapsamında “Köy Yerleşme Alanı”, “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan”, “Golf ve Konaklama Alanı”, “Günübirlik Tesis Alanı”, “Turizm Tesis Alanı”,“Rekreasyon Alanı”, “Kür Parkı”, “Gezinti Güzergahı”, “Doğal Sit Alanı” olarak belirlenmiş olduğunu görüyoruz.
Turizm Bakanlığı, istenen ruhsat alanının Turizm alanı olarak belirlendiği için ilk önce altın madenine izin vermemiş. Ancak şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurarak konuda yardımcı olmalarını istemiş. Bunun üzerinde Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan bir komisyon, alanın maden sahası olarak değerlendirilmesi için karar almış. Komisyonun bu kararından sonra Turizm Bakanlığı pes etmiş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bir yazı göndererek ilgili plan değişikliklerin yapılmasını istemiş. Belediye bunun üzerine istenen değişikliği 10.08.2017 tarihinde onaylamış.

Söz konusu plan değişikliğine Bursa Tabib Odası, Ziraat, Kimya Mühendisleri Odaları, Bursa Barosu ve DOĞADER itiraz etti. İtirazın kabul edilmemesi üzerine TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubeleri ile birlikte DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği dava açtık. Davamıza bakan mahkemenin atayacağı bilirkişiler yakın bir süre sonra alanda keşif inceleme yapacak. Bilirkişilerin vereceği rapora göre mahkeme kararını açıklayacak.

Altın madeni ve zenginleştirme tesisine karşı açılan davadan önce madenin getireceği zararları köylülere anlatmak için Kömürcükadı ve Şapçı köylerinde halkın katılımı toplantıları düzenledik. Bu toplantılara Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi başkan ve temsilcileri ve DOĞADER halka açıklayıcı bilgiler verdi. Toplantılara köylülerin yanı sıra Mustafakemalpaşa merkezinden duyarlı vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Mücadele bunlarla sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda Mustafakemalpaşa merkezinde ve Bursa’da panel ve basın açıklaması düzenlenecek.

Çevre talanı öyle büyük boyutlara vardı ki Türkiye’de herkes, elindeki değerleri ve yaşamı savunmadığında kaybedeceğini, güzel bir gelecek hayal etme şansını da yitireceğini artık çok iyi biliyor. Yok edecilere karşı yüzümüzü yaşamdan yana dönen bizler, havamızı, toprağımızı suyumuzu zalime teslim etmeyeceğiz, topraklarımızı vatan toprağı olarak savunmaya devam edeceğiz.

Caner Gökbayrak
15 Ağustos 1966 yılında Bursa’da doğdu. Ankara Üniversitesi KMYO Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı bölümünden mezun oldu. Çeşitli fabrikalarda Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. Bursa’da Evrensel Kültür Merkezi Sanat Kurulu’nda görev aldı. 2005 yılında kurucu üyesi olduğu DOĞADER'in 2017’den beri Başkanlığını sürdürmektedir. Ekoloji Birliği’nin kuruluşunda da etkin görev aldı, ilk dönem Ekoloji Birliği Eş Dönem Sözcülüğü görevinde bulundu.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top