Buradasınız
Ana Sayfa > Av. Fevzi Özlüer

Lisans Eğitimini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2003-2004 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapıyor. 2006-2010 yılları arasında Mimarlar Odası’nda avukatlık yaptı. Kimi Yerel Yönetimlere, Planlama, Mühendislik ve Mimarlık ofislerine raporlandırma başta olmak üzere, danışmanlık desteği sundu.

Pek çok çevre ve kent derneğine danışmanlık yaptı. Uzmanlık alanı olarak İdare hukukunu seçti. Özellikle şehir ve imar hukuku, planlama, kamu malları, orman hukuku, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, kıyı planlama, afet hukuku, riskli alan ve yapı uygulamaları, kırsal alan yönetimi, kentleşme, koruma hukuku, gayrimenkul hukuku, kamu İhale hukuku, gecekondulaşma, yerel yönetimler ve stratejik planlama, çevre koruma, su yönetimi, enerji planlama ve iklim hukuku üzerine çalıştı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalında 2005 yılında yüksek lisans yaparak, “uzman” unvanı aldı. Aynı bölümde “Kır ve Kent Çelişkisi Bağlamında Ekoloji, Hukuk ve Kriz” üzerine doktora çalışmasına devam ediyor.

Dernekler Mevzuatı (2004), Kırda Yoksulluk ve Direniş (2005), Görünmez Elin Ekolojisi-Biyogüvenlik ve GDO (2010), Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi ve Özerklik (2012), Türkiye’de Çevre Düzeni Planlamasında Enerji Politikaları (2016), İsyanın Ve Umudun Dip Dalgası: Günümüz Türkiye’sinden Politik Ekoloji Tartışmaları (2016), Doğa ve Kent Hakları İçin Siyasal Stratejiler (2016), Bilgi Edinme Hakkı Rehberi ve Uygulama Örnekleri (2016) adlı kitapları ile bazı çeviri eserleri ve basılı sempozyum bildirileri de bulunmaktadır.

Halen Ekoloji Kollektifi Derneğinin yürütme kurulunda görev yapmaktadır.

Top