Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Dünyadaki 3 körfezden biri olan Saros Körfezi’nde çevre katliamı

Dünyadaki 3 körfezden biri olan Saros Körfezi’nde çevre katliamı

Bilirkişi raporuna rağmen Botaş dış ticaret şirketi ısrarla Saros Körfezi kıyılarını tahrip etmeye ve denizi doldurmaya devam ediyor. Körfezin eski ve yeni fotoğrafları yapılan çevre katliamını gözler önüne serdi.

Dünyada kendi kendini temizleyen üç körfezden biri olan Saros Körfezi’nde çevre katliamı devam ediyor. Bilirkişi raporuna rağmen Botaş dış ticaret şirketi ısrarla Saros Körfezi kıyılarını tahrip etmeye ve denizi doldurmaya devam ediyor. Körfezin eski ve yeni fotoğrafları yapılan çevre katliamını gözler önüne serdi.

Saros Gönüllüleri Dayanışması ise Saros Körfezi’nde yapılmaya başlayan FSRU limanı hakkında açıklama yaptı. Saros Gönüllüleri Dayanışması yaptığı açıklamada 3 yıldır verilen toplumsal mücadeleye ve açılan iptal davalarındaki bilirkişi raporlarına rağmen Botaş şirketi Liman ve boru hattı hafriyat ve inşaat çalışmalarını başlamasına vurgu yaparak, çalışmalara tepki gösterdi. Ayrıca change.org üzerinden başlatılan kampanya da yoğun ilgiyle sürüyor. Öte yandan körfezin eski ve yeni fotoğrafları da yapılan çevre katliamını gözler önüne serdi.

SAROS GÖNÜLLÜLERİ‘NDEN AÇIKLAMA

Saros Gönüllüleri‘nin, Saros Körfezi’nin korunması için 3 yıldır verdiği toplumsal mücadelesine ve açılan iptal davalarındaki Bilirkişi Raporlarına rağmen Botaş şirketi Liman ve boru hattı hafriyat ve inşaat çalışmalarını başlattığını belirttiği açıklamasında kendilerine yaşatılan hukuksuzlığa da vurgulamalar yapıldı.

Açıklamada şunlar yer aldı: “Saros Gönüllüleri tarafından binlerce kişiyi temsilen üç ayrı iptal davası açılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 45 bin ıslak imzalı itiraz dilekçesi sunulmuş, ayrıca 117 bin 500 change. org dan imza toplanmıştır. İlk ÇED Olumlu Kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesine açılan iptal davasının için Kasım 2019’da yapılan keşif sonrası on uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora göre Edirne İdare Mahkemesi Botaş’ın hazırlattığı Çevresel Etki Değerlendirme raporuna dayalı olarak Bakanlığın verdiği ÇED Olumlu kararı iptal edilmiştir. Botaş hem mahkemenin iptal kararını Danıştaya temyiz etmiş hem de iptal kararına uyarak 2009-7 genelgeye dayanarak Botaş’ın aynı projeye dair hazırladığı 2. ÇED Raporu’na ÇED Olumlu Kararı vermiştir. Saros Gönüllüleri, 2. ÇED Olumlu Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali davasını Edirne İdare Mahkemesinde açmıştır.

1. ÇED iptal davamızda Danıştay bozması sonrası 2020 Kasım ayında yapılan 2.keşif sonucunda hazırlanan Bilirkişi raporunda da projenin İnşaat, Ziraat, Jeoloji ve Hidrojeoloji, Biyoloji ve Orman bilimlerine birçok yönden aykırı olduğu tespit edilmiştir.

HUKUKSUZLUK BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

ÇED raporu ve ÇED olumlu kararının hukuksuzluğu bilimsel ve hukuksal olarak açıkça kanıtlanmıştır. Heyet raporu bilimsel ve mevzuat açısından 90 civarındaki hukuksuzlukları kesin olarak ortaya koymuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük bir idari garabete imza atmıştır. Şu an ortada BOTAŞ’ın sunduğu birbirinden farklı iki ayrı ÇED raporu vardır. Bakanlık birbirinden farklı her iki rapora da ÇED olumlu kararı vermiştir. Tek bir proje için iki ayrı ÇED raporu, tek bir proje için iki ayrı ÇED olumlu kararının varlığı görülmemiş bir skandaldır.

Saros körfezine, orman ve tarım alanlarımıza, bölge turizmine yıkım getiren BOTAŞ’ın dış ticaret projesi olan Saros FSRU Liman ve Boru Hattı projesinin Saros Körfezi Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesinde kurulması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının İmar Planlarının planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı Edirne İdare Mahkemesinde açtığımız iptal davasına sunulan 40 sayfalık bilirkişi heyet raporu ile bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kültür ve Turizmi korumak ve geliştirmekle görevli davalı Bakanlığa ve Saros Gönüllerine mahkemece tebliğ edilen ortak bilirkişi raporuyla BOTAŞ’ın sadece dış ticaret için ısrar ettiği projenin körfezimize ve bölgemize zararları, bilime, planlama hukukuna ve ilkelerine aykırılıkları bilimsel olarak açıklanırken Saros Gönüllüleri’nin ve Keşan Kent Konseyi’nin bu planlara yaptıkları itirazların haklılığı ve bu projenin ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

BOTAŞ, SAROS KÖRFEZİ’NDEN ÇIKSIN

Botaş’ın hukuksuz imar planlarının iptali davasına sunulan akademik bilirkişi raporu ile projenin dava konusu planlarının planlama ilkelerine ve şehircilik esaslarına uygun olmadığı yönünde bilirkişi heyeti ortak rapor vermiştir. Bilimsel Bilirkişi Raporu karşısında bir kamu kurumu olan BOTAŞ şirketi ve bu hukuksuz planları onaylayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları derhal iptal etmeli ve arazilerimizdeki ve denizimizdeki tüm inşaat ve hafriyat çalışmalarını hukukun ve bilimin üstünlüğü ilkesi çerçevesinde derhal durdurmalı ve arazilerimizi eski haline getirmeli, tüm arazi sahiplerinin zararlarını derhal gidermelidirler.

Hukuksal süreç tamamlanmadan ve arazi sahiplerine bilgi verilmeden, ata topraklarına Acele Kamulaştırma ve el koyma yoluyla girilerek inşaata başlanması nedeniyle Edirne İdare Mahkemesine yapılan yürütmeyi durdurma başvurumuza uzun süre geçmesine rağmen cevap verilmemesi ve her geçen gün inşaatın hızla devam ettirilerek Saros’un daha fazla zarar görmesi bölge halkını üzmektedir.

Köylüler tarım arazilerini, ormanlarını, yazlıkçılar denizlerini, balıkçılar ve turizmciler gelecek için hayallerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Trakya da incisini kaybetmek üzeredir.

Botaş A.Ş.nin bilime ve hukuka rağmen ısrarla kurmaya devam ettiği bu projenin gerçekleşmesi sonucunda İzmit körfezine, Aliağa körfezine dönüşmek kaçınılmazdır. Bu proje sadece Katar’dan gelen doğalgazın Avrupa pazarına sevkiyatı amacıyla yani sadece dış ticaret için yapılmaktadır.

Eski hali
BOTAŞ sonrası

BOTAŞ Saros’dan çıksın. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Saros turizmini ve Saros Körfezini koruma görevini çerçevesinde hukuka aykırı olduğu ortaya çıkan imar planlarını derhal iptal etsin. Çevreyi korumakla görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği bilime aykırı ÇED Olumlu kararlarını derhal iptal etsin.

Saros körfezinde yaşayan tüm canlılara, topraklarımıza, denizimize, ormanlara sahip çıkacağız.Yaşamımızı ve doğamızı tüm hukuksuzluklara rağmen korumaya devam edeceğiz.”

SAROS KÖRFEZİ: DÜNYADA KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEBİLEN 3 KÖRFEZDEN BİRİ

Ege Denizi’nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi, Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km. kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Kuzey ve güneyde jeomorfolojik açıdan yalı yarlı ve düzenlenmiş kıyılarla çevrili olan körfezin giderek daralan doğu ucunda Kavak Deresi’nin yığdığı alüvyonlarla kaplı bataklık bir ova (Kadıköy-eski Evreşe ovası) yer alır. Araştırmalara göre Kuzey Anadolu fay hattının uzantısı olan iki kırık arasında çökmüş bir graben alanı sayılan körfez, bazı araştırmacılara göre de gerileme ve açılma sonucunda oluşmuştur.

Derinlik şartları asimetriktir. Trakya kıyılarında genişliği 10 km’yi bulan ve derinliği 90 metreyi geçmeyen bir şelf alanı uzanır. Bu alanın doğusunda yerleşilmemiş birkaç küçük ada (Eşek adaları) vardır. Gelibolu Yarımadası kıyıları önünde şelf yoktur ve aniden 500 metreyi aşan derinliklere geçilir. Düztabanlı bir oluk görünümündeki bu derin kesim, batıya doğru ise Gökçeada ve Semendirek Adası arasında derinliği 1000 metreyi aşarak uzanır.

Ege Denizi’nin en tuzlu kesimlerinden birini oluşturan Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünya’da kendi kendini temizleyerek temiz kalan beş körfezden biri olduğu ileri sürülür. Suların yüksek oksijen içeriği ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları nedeniyle tür bakımından zengin önemli bir balıkçılık alan olan Saros Körfezi’nin her iki kıyısında da yazlıklar ve turistik kuruluşlar bulunmaktadır. (İndigo Dergisi)

Saros Körfezi’nin uydudan görünümü
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top