Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi açıklandı

Ekoloji Birliği‘nin 25-26 Ocak tarihlerinde Muğla’da yapılan Ege Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi basın ve kamuoyuna açıklandı. Sonuç Bildirgesi’nde “iklim krizi ve ekolojik yıkıma dur demek için ekoloji mücadelesinin daha da yükseltilerek toplumsal bir hale getirilmesi gerektiği” vurgulaması yapıldı.

Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde Muğla’da yapıldı. Daha önce Samsun ve Aydın’da bölge toplantıları yapan Ekoloji Birliği, 2020 yılının ilk bölge toplantısını Muğla’da MUÇEP‘in ev sahipliği ile gerçekleştirdi. Muğla’daki Ege Bölge Toplantısına  önümüzdeki aylarda Ekoloji Birliği tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Enerji ve Maden Çalıştayı”nın düzenleyicilerinden olan  Ekoloji Kolektifi de katıldı.

HEM HALKA HEM BİLEŞENLERE YÖNELİK TOPLANTI

25 ve 26 Ocak tarihlerinde MUÇEP’in ev sahipliği ile 2 gün olarak gerçekleştirilen Ege Bölge Toplantısı’na 100 dolayında kişi katıldı ve toplantı  yoğun ilgi gördü. Muğla’nın Akyaka, Bodrum, Dalyan, Datça, Gökova, Marmaris, Milas, Yatağan gibi bölgeleri ile İzmir Söke, Manisa Turgutlu, Aydın, Çine, Balıkesir, Çanakkale ve Ankara’dan da toplantıyı izlemek üzere gelenler oldu.

Ekoloji Birliği’nin Ege Bölge toplantısı, hem halka  hem de bileşenlere yönelik iki ayrı özellikte gerçekleştirildi. Halka yönelik yapılan ve halktan katılımların olduğu ilk günkü toplantıda, yerellerde yaşanılmakta olan sorunlar, köylü yurttaşların da yaptıkları açıklamalar ve sunumlarla aktarıldı.

Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı’na EGEÇEP, AYÇEP, ÇİYAP, TURÇEP, FOÇA FORUM, SÖKEÇEP, MUÇEP, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği gibi Ekoloji Birliği bileşenleri  katılımları ve sunumları ile katkıda bulundu.

Enerji politikasından kaynaklanan jeotermal ve termik santraller ile madencilik alanında ise siyanür kullanımına dayalı altın madenciliği, sülfürik asit kullanımına dayalı nikel madenciliği gibi kimyasal ve metalik madencilik uygulamalarının yarattığı ekolojik tahribat ve bunlara karşı verilen mücadeleler geçmişten ve günümüzden örneklerle anlatıldı. 26 Ocak günü toplantının ikinci gününde Yatağan termik santrali önünde yapılan basın açıklaması ile birlikte santral sembolik olarak kapatıldı.

ENERJİ ve MADENCİLİK POLİTİKALARI İLE EKOLOJİK YAŞAMA ETKİLERİ

Ekoloji Birliği ve Ekoloji Kolektifi’nin birlikte düzenleyeceği “Enerji ve Maden Çalıştayı” konusunda, bu çalıştayın neden gerekli olduğuna ilişkin açıklamalar da yapılarak, Ege Bölge Toplantısı’ndan elde edilecek sonuçların da çalıştaya katkı sunacak bazı veriler sağlayabileceği üzerinde duruldu.

Yapılacak çalıştayın; siyasi iktidar eliyle uygulanan enerji ve madencilik politikaları ile ekolojik yaşama etkileri temelinde ele alınması, yürütülen ekoloji mücadelesinin haklılık temellerinin topluma daha etkili anlatılabilmesini sağlayacak şekilde bu çalıştay ile ekoloji mücadelesinin alternatif politikalar oluşturmasının da hedeflenmesi gerekliliği ifade edildi.

Toplantının ikinci gününde Yatağan termik santrali önünde basın açıklaması yapılarak, santral sembolik olarak kapatıldı.

EKOLOJİ MÜCADELESİNİN TOPLUMSAL ve HUKUKSAL BOYUTLARI

Yaşanılmakta olan ekolojik sorunlar ve buna karşı yürütülen ekoloji mücadelesi birlikte değerlendirilirken, siyasi iktidarın enerji ve madencilik politikası temelinde sermaye düzenince topluma dayatılan uygulamalar ve ekolojik yaşamda karşı karşıya bırakılan durum, hem çevre hem de insan sağlığı açısından ele alındı.

Yerellerde verilen mücadelelere ilişkin sunumlarda da, bu duruma dikkat çekecek şekilde ekoloji mücadelesinin toplumsal boyutları yanı sıra hukuksal sürece ilişkin özet değerlendirmelerle aktarıldı.

ÖRGÜTLENME ve POLİTİKA

Bileşenlere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantının ikinci gününde, Ekoloji Birliği’nin 2 yıla yaklaşan mücadele süreci içindeki bazı deneyimleri de paylaşılarak değerlendirildi.

Toplumsal mücadelelerde “örgütlenme” ve “politika” alanında iki önemli sürecin varlığına dikkat çekilen Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı Sonuç Bildirgesi‘nde şu vurgulamalar yapıldı:

“Ekoloji Birliği; bugünkü süreçte taşıdığı özellikleri ile ekoloji mücadelesi içinde toparlanma ve örgütlenmeyi temsil etmektedir. Genel ekoloji mücadelesini yönlendirecek nitelikte bir ekoloji politikasının oluşması ise mücadele içinde olgunlaşma süreci yaşamaktadır.

Temel bir gerçeklik olarak; ekoloji mücadelesi kapitalizme ve sermaye düzenine karşı bir mücadeleyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla demokrasi, emek ve yaşam mücadelesi ile de içiçe bir mücadele özelliğindedir.”

SONUÇ OLARAK:

Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı‘ndan çıkan sonuçlar şu tespit ve değerlendirmelerle açıklandı:

— Topluma dayatılan enerji politikası, yapılan ekolojik yıkım ve tahribatı meşru göstermeye yönelik ortaya konulan bir aldatmadan ibarettir, gerçekte ise Türkiye’nin bu kadar çok enerjiye ihtiyacı yoktur.
— Madencilik adı altında yapılmakta olanlar, sadece yeraltı zenginliğimizin soyulup sömürülmesidir. Mevcut madencilik yasası da bu yapılanları yasal bir hale getirmek amacıyla yapılmış bir düzenleme anlamını taşımaktadır.
— Yaşam alanları ve tarım arazileri siyasi iktidar tarafından sermayenin mülkü haline dönüştürülmeye başlanmış, izlenen politika nedeniyle ekolojik yaşam bir rant kapısı haline getirilirken, doğa sadece bir meta gibi görülmeye çalışılmaktadır.
— Siyasi iktidar tarafından hukuku askıya alan bir anlayış egemen hale getirilmeye çalışılmakta, bu durum da şirketlere projelerini uygulamada hukuka aykırı yöntemlere başvurma cesareti vermektedir.
— Ekosistemin bu kadar ciddi tehdit ile karşı karşıya kalarak günümüzde tarihin en büyük ekolojik yıkım ve tahribatı yaşanmasının ardında, siyasi iktidar desteği ile yürütülen projelerin gerçekleşmesi doğrultusunda şirketlerin çıkarının kollanması için hukukun da göz ardı edilmekte olduğu gerçeği yer almaktadır. Dolayısıyla sadece doğa değil, aynı zamanda hukuk da katledilmektedir.
— Sermayenin doğaya vahşi saldırganlığını yansıtan enerji, madencilik vb. alanlarda uygulamaya çalıştığı bazı projelere karşı yaşam alanlarına ve tarım arazilerine sahip çıkma temelinde verilmekte olan mücadele tamamen meşru ve hukuki bir mücadeledir, daha da gelişip yükseltilerek toplumsal bir mücadele şekline dönüştürülmelidir.

Ekoloji Birliği Ege Bölge Toplantısı katılımcıları

Toplantının ikinci gününde Yatağan termik santrali önünde yapılan basın açıklaması

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top