Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Van Gölü’nün Doldurulmasına Sert Tepki: Hangi İlişkiler Sonucu Sessiz Kalınıyor?

Van Gölü’nün Doldurulmasına Sert Tepki: Hangi İlişkiler Sonucu Sessiz Kalınıyor?

Van Edremit’te bulunan Merit Oteli civarında Van Gölü’nün dolgu malzemeleri ile doldurulmasına sert tepki gösteren Van Demokrasi Platformu, yapılanın yasalarda da suç olduğunu belirterek, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada ayrıca, “Hangi ilişkiler sonucu sessiz kalınıyor?” sorusu yöneltildi.

Van Gölü’ne yönelik hukuksuzluk tüm hızı ile devam ederken, Van Demokrasi Platformu, Van’ın Edremit ilçesinde bulunan Merit Oteli’nin Van Gölü’nü doldurarak kendisine alan elde etmesine ve yetkililerin buna sessiz kalmasına sert tepki göstererek basın açıklaması düzenledi. Merit Oteli civarında sahilde yapılan basın açıklamasında Van ÇEVDER aktivisti Avukat Jiyan Özkaplan’ın Van Demokrasi Platformu adına basın metnini okudu.

Özkaplan, Van Gölü’nün sahip olduğu güzelliklere değinerek, “İlimiz ve bölgemizin sembolü olan Van Denizi‘ni, doğanın bize bahşettiği bu olağanüstü güzelliği ve değeri;  kanun koyucular ve kanun uygulayıcıların ihmalkârlıkları, yanlış düzenlemeleri ve ranta hizmet üretmeleri yüzünden gün be gün kaybetmekteyiz” ifadelerini kullandı.

‘VAN GÖLÜ BİR İÇ DENİZ NİTELİĞİNDEDİR’

Ajans65’in aktardığı habere göre; Özkaplan, “430 km  çevresi 451 metre derinliğiyle bir iç deniz niteliğinde olan Vangölü, dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer almaktadır. Kate  Rubins tarafından  uzaydan çekilen fotoğrafı dünya çapında birincilik kazanan  Vangölü, aynı zamanda dünyanın en büyük tuzlu sodalı gölü olması sebebiyle bölgemizi ayrıcalıklı kılmaktadır” dedi.

Van Gölü’nün her gün tahrip edildiğine dikkat çeten Özkaplan, “Maalesef her gün kanun koyucular, uygulayıcılar ve taşeronları tarafından tahrip edilerek abluka altına alınmakta, kirletilmekte ve halkın kıyılarına ulaşımı engellenmektedir” gerçekliğine dikkat çekti.

‘PAHA BİÇİLEMEZ GÜZELLİKLER HER GÜN KATLEDİLİYOR’

Özkaplan şu ifadeleri kullandı: “Değeri paha biçilemeyecek kadar önemli olan bu sahiller, sulak alanlar, sazlıklar ve faunasında yer alan yüzlerce canlı türü vahşi kapitalist uygulamalarla gasp edilmiş ve her geçen gün katledilmektedir.

3621 sayılı kıyı kanunun 6. Maddesinde ‘’kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiç bir yapı yapılamaz. Duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum, çakıl alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve atıklar dökülemez’’ denilmektedir.

Yine ilgili kanunun 14. maddesinde ‘’kıyı uygulama imar planı kararı kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ve ruhsat eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar kanununun ilgili hükümleri uygulanır’’ denilmektedir.

Yasanın 15 maddesinde ise ‘kıyıda ve uygulamada imar planı bulunan sahil şeritlerinde duvar, çit, hendek, kazık, dolgu, moloz engelleri oluşturanlara idari para cezası verilir. Oluşturulan engeller beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında kaldırılmasına karar verir’ denilmektedir.

Fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hüküm olunur, denilmektedir. Kanun  ve yönetmenliklerde bu kadar açık ifadelerin bulunmasına rağmen kanun uygulayıcılar hangi ilişki sonucu bu uygulamalara seyirci kalmakta ya da göz yummaktadır?”

‘EN ZAYIF KORUMA ŞEKLİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI’

Yakın bir zamanda Van Gölünün korunması maksadıyla ilan edilen, ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ kanuna da değinen Özkaplan, bu tarz koruma yönetemine yönelik de eleştirilerde bulunarak, “Yakın tarihte Van Denizi ve kıyıları cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım kanununun; en zayıf koruma şekli olduğu ve gelişi güzel olarak hazırlanmış olduğu özellikle kıyılardaki köylerin, tarım arazilerinin, sazlıkların, sulak alanların hesaba katılmamış olmasından anlaşılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Açıklamalarına devam eden Özkaplan, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanının en zayıf koruma kanunu olduguna tekrardan dikkat çekerek, bunun bile çiğnendiğine kaydederek, “En zayıf koruma kanunu olmasına rağmen ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım yasasının’ bile çiğnendiğini Merit Otel ve Edremit Aqua Park gibi yapıların inşasında görmekteyiz” belirlemelerde bulundu.

Van Demokrasi Platformu adına açıklamasını sürdüren Özkaplan şunları söyledi: “Yine uygulamanın d bendinde ‘korunan alanların tespiti tescil onayına ilişkin usul ve  esaslara dair yönetmelik ve ilke kararlarına aykırı olmamak ve çevre düzeni planında belirtilen şartları aşmamak kaydı ile’ denmesine rağmen uygulamalar en zayıf koruma planı olan sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım planına aykırıdır.

Sonuç olarak anayasanın 56. Maddesi ‘herkes (tüm canlılar) sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir’ hükmünü içermektedir.

‘DEVLET NEREDE? KANUN KOYUCU NEREDE?’

Biz vatandaşlar ve sorumluluk duyan Sivil Toplum Örgütleri olarak  buradaki  hukuksuz ve ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşmaya karşı buradayız. Peki ya devlet nerede, kanun koyucu nerede, kanun uygulayıcı nerede?

Demokratik bir hak olan basın açıklamalarına yüzlerce kolluk kuvveti görevlendirip bu açıklamaları engelleyenler, Van Denizinde günlerdir hukuka aykırı bir şekilde yapılan kaçak inşaatlarla beraber göle doldurulan tonlarca  dolgu gözler önündeyken bu duruma neden seyirci kalmaktadırlar. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

Buradan yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu hukuksuz uygulamalara daha ne kadar sessiz ve seyirci kalacak ve destekleyeceksiniz. Bu sessiz kalışınız hangi baskı ve çıkar ilişkilerin sonucudur. Yetkilileri uyarıyor ve kendilerine sesleniyoruz. Yasaların gereğini yapmazlarsa bu suçların ortağı olacaklardır. Bizler doğamıza, denizimize, geleceğimize sahip çıkmak adına yapılanlara hayır diyor yetkilileri göreve çağırıyoruz.”


Ajans65

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top