Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği yerel seçim bildirgesini açıkladı

Ekoloji Birliği yerel seçim bildirgesini açıkladı

Ekoloji Birliği, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine dair yaklaşımını ortaya koyan seçim bildirgesini açıkladı.

Seçimlere girecek parti ve adaylara yaşamdan yana politika üretme çağrısında bulunan Ekoloji Birliği bildirgesinde hangi anlayışlara oy verilmeyeceği de ortaya konuldu.

Ekoloji Birliği, Türkiye’nin dört bir yanında mücadele veren elliden fazla yerel ekoloji örgütünce “birlikte mücadele, ülke çapına yayılan bir dayanışma ve örgütlenme zemini oluşturma” amaçlarıyla geçtiğimiz Mart ayında kuruldu. Ekoloji Birliği tarafından açıklanan seçim bildirgesinde tüm canlıların yaşam hakkının bulunduğu yaşamın sürdürülebilmesi için ise sağlıklı bir çevrenin şart olduğu dile getirildi.

Ekoloji Birliği’nden bu anlayışlara oy yok:

Bileşenlerine yaşamı savunan politikalar üreten, programına yazan parti ve adayları destekleme çağrısı yapan Ekoloji Birliğinin Seçim Bildirgesinde oy verilmeyecek anlayışlara da şu başlıklar halinde yer verdi;

Zeytinleri katledenlere oy yok: Soma Yırca’da 6000 zeytini göz göre göre kesenlerle, 301 madenciyi iş cinayetinde katledenler aynı kesimlerdir.

Termik santral sevdalılarına oy yok: Termik santraller doğayı ve tarihi katletmekte, canlı yaşamını sağlıksız bir geleceğe sürüklemektedir.

Nükleere “evet” diyenlere oy yok: Nükleer enerji santrallerine karşı çıkamayan, şu ana kadar projelendirilen ve temeli atılan tüm Nükleer Santrallerin yapımı ve projelerin iptal edilmesini programlarında ifade etmeyen adaylara/partilere oy yok!

Kirli enerji projelerine oy yok: “Temiz-yenilenebilir enerji” diye halkların yaşam alanlarını ellerinden alanlara, tarım topraklarına, meralara, ormanlara şirketler kârını arttırsın diye rüzgar enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES), jeotermal enerji santralleri (JES) yapılmasına izin veren partilere/adaylara oy yok!

Havamızı kirletenlere oy yok: Enerji ve sanayi tesisleri havamızı nefes alamayacak hale getiriyor. Programında kirliliğin devamına yol açacak enerji, maden ve ekonomi politikalarına yer veren partilere/adaylara oy yok!

Kıyılarımızı talan edenlere oy yok: Kıyı ve deniz ekosistemine olumsuz etkileri gözetilmeden ikinci konutlar, turizm yatırımları ve kültür balıkçılığı gibi kıyılarda, kıyı ve deniz ekosistemini bozan, koruma statülerini kaldıran, halkın ortak yararını gözetmeyen yapılaşmalara ve işletmelere izin veren, savunan partilere/adaylara oy yok!

Toprağı, aşı kirletenlere oy yok: Gıda ve ekolojik krizin önüne geçmek için tarım toprakları korunmalı amaç dışı kullanılamamalı, kirletilmeleri önlenmelidir. Bunun önünü açan politikaları uygulayan, destekleyen partilere/adaylara oy yok!

Katil projelere oy yok: Sahiplerinin “mega” projeler diye pazarlamaya çalıştığı, Türk Akım, 3. köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi Kuzey Ormanları’nda ve tüm Marmara’da doğanın, insanın, hayvanın, bitkinin, akarsuyun, emekçinin hayatını karartan katil projeleri sürdürenlere ve önerenlere oy yok!

Yaşamın katili altın madenlerine oy yok: Doğa katili vahşi madencilik politikalarının devamından yana olan partilere/adaylara oy yok!

Akciğerlerimizi yok edenlere oy yok: Akciğerlerimizi tıkayan taş ocakları, çimento fabrikaları gibi faaliyetleri savunan partilere/adaylara oy yok!

Kültürümüzü talan eden ve ettirenlere oy yok: Geçmiş uygarlıkların bizlere mirası olan antik kentlerimizi sanayi kuruluşlarına, barajlara, maden işletmelerine feda edenlere oy yok!

Kadınları yok sayan anlayışlara oy yok: Doğanın koruyucusu, ekolojik mücadelenin ana öznesi, yaşamın yarıdan fazlası kadınları, erkek egemen anlayışı her gün yeniden üreterek ötekileştiren, baskı altına almaya, önemsizleştirmeye çalışan, katleden anlayışlara, bu anlayışa çanak tutan partilere/adaylara oy yok!

Hayvan dostlarımızı korumayanlara oy yok: Nesli tehdit altındaki türlerin yaşam alanlarına göz dikenlere, dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımıza eziyet eden, katledenlere karşı gereken yasal düzenlemeleri programına almayan, insan merkezci, türcü anlayışları savunan partilere/adaylara oy yok!

Doğa, emek ve kültür katillerine oy yok!


Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top