Buradasınız
Ana Sayfa > Raporlar > TMMOB: JES’ler Büyük Menderes Havzasında tahribat yaratıyor | Video

TMMOB: JES’ler Büyük Menderes Havzasında tahribat yaratıyor | Video

JES’lerin Büyük Menderes Havzasında tahribat yarattığına dikkat çeken TMMOB, “Mevcut mevzuat yeniden değerlendirmeli, kamu denetimi etkin bir şekilde yapmalı” dedi.

TMMOB, “Büyük Menderes Havzasında JES Gerçeği” adlı panelini online olarak gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Burak Yener ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise TMMOB JES Raporu Komisyonu Üyesi Oğuz Türkyılmaz üstlendi.

İlk olarak söz alan moderatör Oğuz Türkyılmaz, TMMOB olarak JES’lere ilişkin yaptıkları yaptıkları çalışmaları anlatı. Jeotermal santrallerinin yoğun olarak bulunduğu Büyük Menderes Havzası ve Aydın’a verdiği zararları raporlaştırdıklarını dile getiren Türkyılmaz, “Süre gelen hatalı uygulamaların Aydın’da incir ve zeytin başta olmak üzere tarımsal faaliyetlere, çevre ve halk sağlığına yönelik olumsuz etkileri olduğu yönünde tespitler yapıldı” dedi.

JES’LER DOĞAYI VE ÇEVREYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Daha sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Burak Yener, “Havzada JES Gerçeği” adlı sunumunu gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 346 adet jeotermal alanın bulunduğunu, 35 tanesinin Aydın il sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğini aktaran Yener, “Üretim lisansı verilen 9 adet Jeotermal enerji santrali daha bulunmaktadır. Aşırı ve gereğinden fazla ruhsatın verilmesi en önemli sorunlardan biridir. Biz buna yenilenebilirliğin sonu diyoruz” dedi.

JES’lerin doğayı ve çevreye verdiği olumsuz etkilerden bahseden Yener, “Jeotermallerin tektonik alanda olması sebebiyle depremlerin tetiklenmesi diğer olumsuz etkilerdendir. Aydın’da ki Jeotermal sahaların yakınlarında yapılan incelemelerde bazı sahalarda mikrosismisitenin arttığı gözlemlenmiştir” diyerek JES’lerin hava kirliğine de yol açtığının söyledi.  

“YASAL DÜZENLEMELER YETERSİZ”

Sorunların yaşanmasının temelinde başlangıçta bir mevzuatın yürürlükte olmaması, daha sonra yürürlüğe giren mevzuatın ise eksikliğinin olması tespitini yapan Yener, “Yasal düzenlemelerin yetersizliği, kapsamlı ve etkin denetim mekanizmalarının bulunmaması nedeniyle bazı özel sektör yatırımcıların daha çok kazanç elde etme tutkusu ile bilim ve teknik dışı uygulamalara yönelirken, kamu yönetiminin etkin bir müdahalede bulunmamasına yol açmıştır. Sektörde birçok uygulama sosyal hayata ve çevreye zarar veren bir sürece evrilmiştir” dedi.

“JES’LER TARIM ALANLARI İŞGAL ETTİ”

Son olarak söz alan ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “JES’lerin Havzada ki Tarıma Etkileri” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

JES’lerin tarım alanları işgal ettiğini dile getiren Suiçmez, “Derelere, küçük kanallarla Menderes nehrine ciddi bir şekilde kirli su boşaltılıyor. Bu kirli su da hem yeraltı sularını etkiliyor hem de sulama için kullanılacak nehrin kirliliği, toprakta ve ürünlerde kirliliğe neden oluyor. Gazlar ve buharların tarımsal ürünlere doğrudan etkileri var. JES’ler sebebiyle Aydın’da üretilen ve ihraç edilen incirlerin üzerindeki ağır metaller sebebiyle geri gönderilmesi sorunu yaşanmaktadır” diye konuştu.

Kamu yönetimlerine ve belediyelere görev düştüğünü söyleyen Suiçmez, “Gerekli denetimleri ve ölçümleri yapmaları ve ölçüm analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması gerekirken bu konuda yanlış uygulamalar hala devam etmekte. Atmosfere salınan su buharı sebebiyle bağıl nem artmakta ve bu da iklim değişikliğini tetiklemektedir. Mevcut mevzuat yeniden değerlendirmeli, kamu denetimi etkin bir şekilde yapmalı” dedi.

Suiçmez’in sunumunun ardından yapılan soru-cevap kısmıyla beraber panel sona erdi.

Evrensel

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top