Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > SANKO’nun ÇED’de gösterilmeyen Salihli’deki JES kuyularına mahkemeden “yürütmeyi durdurma” kararı | Özer Akdemir

SANKO’nun ÇED’de gösterilmeyen Salihli’deki JES kuyularına mahkemeden “yürütmeyi durdurma” kararı | Özer Akdemir

Manisa Salihli’de SANKO A.Ş. tarafından açılmak istenen 17 adet Jeotermal Elektrik Santrali (JES) kuyusuna karşı açılan davada mahkeme hukuka uyarlık bulmayarak yürütmeyi durdurma kararı verdi

Manisa ili Salihli‘de SANKO A.Ş. tarafından açılmak istenen 17 adet Jeotermal Elektrik Santrali (JES) kuyusuna karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme heyeti kararını itiraz yolu kapalı olarak oy birliği ile aldı.

SANKO’NUN 17 KUYUSU İÇİN VALİLİK ÇED’E GEREK GÖRMEDİ

Manisa’nın Salihli ilçesi, Yılmaz, Keli, Atatürk, Çavlu, Beşeylül, Hasalan, Süleymaniye ve Pazarköy mahalleleri mevkiinde SANKO Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesine Manisa Valiliği 28.12.2022 tarihinde “Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir” kararı vermişti. Valiliğin bu kararına karşı Salihli Çevre Derneği ve yörede yaşayan yurttaşlar dava açmıştı. SANKO şirketinin Valiliğin yanında müdahil olarak katıldığı davada aynı zamanda yürütmeyi durdurma talebi de vardı.

BİLİRKİŞİ RAPORU:  “JES KUYULARINDA KAMU YARARI YOK”

pray
Fotoğraf: Özer Akdemir

Davaya bakan Manisa 2. İdare Mahkemesi yargılama sürecinde yapılan bilirkişi raporundaki görüşleri kararına dayanak yaptı. Bilirkişi raporunda özetle;

  • “Proje Tanıtım Dosyası ( PTD) raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı,
  • Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akıştestleri ve çevresel etkileri gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığı,
  • Gediz Havzasının mevcut durumu nedeniyle bu havzada gerçekleştirilecek Jeotermal Enerji projelerinin Kamu Yararı ve Çevre Dengesi kapsamında kamu yararı bulunmadığı,
  • PTD raporunda alanda yapılması gerekli jeofizik çalışmalar bulunmadığından; yapılmasıplanlanan sondaj faaliyetinin kesilecek birimler ve bu birimler içindeki sorunlarının belirlenememesinden dolayı, yeryüzü ve yeraltı suları ile toprak açısından olumsuzluklar oluşturacağı,
  • Bitki örtüsüne, canlılar ve tarım sektörüne potansiyel olumsuz etkilerinin olması nedeniyle projenin gerçekleştirilmesinde kamu yararı bulunmadığı,
  • Bitki örtüsü ve tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerin PTD’de yeterince değerlendirilmediği, PTD’de belirtilen önlemlerin yeterli olmaması,
  • Mutlak tarım arazisi vasfındaki alanların tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için “Toprak Koruma Projesinin” bulunmasının gerektiği”,
  • Valilik tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir kararının Gerekçeleriyle “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uygun olmadığı sonucuna varmıştı.
Fotoğraf: Özer Akdemir

MAHKEME İTİRAZ YOLUNU KAPATARAK YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bilirkişi raporunu karırına esas olarak alan mahkeme heyeti Valilik tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, “dava konusu işlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda yukarıda detaylıca izah edilen çevresel etkilerde göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç ya da imkansız zararlar meydana getirebileceği”ne vurgu yaparak itiraz yolu kapalı olmak üzere oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı verdi.

AV. ÇIVGIN: “KARAR SANKO’NUN VERDİĞİ-VERECEĞİ ZARARIN İSPATI”

Salihli Çevre Derneği avukatı Yıldıray Çıvgın kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı; “Bu karar, SANKO’nun faaliyetlerinin Salihli’ye verdiği / vereceği zararı ispatlar niteliktedir. Mahkemenin yürütmeyi durdurması Salihli halkı için büyük bir hukuki kazanımdır. Ancak mücadelemiz devam etmektedir. Hala ilçemize yeni JES kuyuları açılmak isteniyor. Biz tüm çevre dostlarını ve Salihli Halkını mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz.”


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top