Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > SAMÇEP: Kent Konseyleri Etkin Biçimde Hayata Geçirilsin

SAMÇEP: Kent Konseyleri Etkin Biçimde Hayata Geçirilsin

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP); Kent Konseyleri’nin etkin biçimde hayata geçirilmesi konusunda Samsun yerel yönetimlerine çağrıda bulundu. SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ ve Dr. Alper Aktaş tarafından yapılan açıklamada; “Samsun yerel yönetimlerinden öncelikle şeffaflık bekliyoruz. Büyükşehir ve hatta ilçe belediye meclis toplantılarının teknolojik mecralarda kamuya açık yapılmasını, gündem ve karar metinlerinin internet ortamında halkla paylaşılmasını talep ediyoruz. Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının da içinde yer aldığı kent konseyleri şehrin beynidir. Bu nedenle yönetmeliğe uygun olarak kurulmaları ve çalıştırılmaları gerekmektedir” denildi.

SAMÇEP tarafından bugün (13 Haziran 2019) basın ve kamuoyunun dikkatine sunulan açıklamanın tam metni şöyle:

5393 sayılı Belediye Kanunu ile yerel yönetimlerde oluşturulması yasal zorunluluk bir olan Kent Konseyleri; “Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları” olarak tanımlanmıştır. Yine bu kanuna dayanarak hazırlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği ile konseyin işlevleri;
Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, şeklinde tanımlanmıştır.

SAMÇEP olarak Samsun yerel yönetimlerinin Samsun halkının gerçek ihtiyaçlarına odaklanması ve kamusal kaynaklarımızı etkin kullanmaları konusunda Kent Konseylerinin önemine dikkat çekmek istiyoruz. 30 Mart 2019 yerel yönetimler seçimi Samsun için sonuçlanmıştır. Seçilmiş yerel yönetim kadrolarına başarılar dileriz. Ancak SAMÇEP olarak bazı taleplerimizi ve önerilerimizi basın aracılığıyla gerek muhataplarıyla ve Samsun kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Yerel yönetimlerden öncelikle şeffaflık bekliyoruz

Samsun yerel yönetimlerinden öncelikle şeffaflık bekliyoruz. Büyükşehir ve hatta ilçe belediye meclis toplantılarının teknolojik mecralarda kamuya açık yapılmasını, gündem ve karar metinlerinin internet ortamında halkla paylaşılmasını talep ediyoruz. Atakum Belediyesi haricinde halen bunun uygulanmasında bir irade görülmemektedir.

SAMÇEP olarak uyarıyoruz ki, Samsun kenti hakkında kapalı kapılar ardından karar verilmesine asla göz yummayacağız.
Yerel yönetimlerden yüksek sorumluluk davranışı bekliyoruz. Bunun doğal sonucu olarak tüm yurttaş ve kurumların uymakla zorunlu olduğu toplumsal sözleşme yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, vicdani olarak toplumsal erdemlerimize titizlikle uyumunu bekliyoruz.
Her ne kadar siyasi bir parti çatısı altında yapılan çalışmalarla seçim sağlanmışsa da yerel yönetim kadroları tüm Samsunlulara hizmet etmek için yetkilendirilmiştir. Yoksa kimi yandaş kurum ve bir avuç insana kazanç ya da kar sağlamak için değil. Bu sebeple toplumun tümünün menfaatlerini gözeten, ötekileştirmeden ve anti-demokratik tutumdan uzak yönetişim anlayışını görmek istiyoruz.
Çağdaş yönetişim anlayışının bir göstergesi olan katılımcılığın önceki yerel yönetim uygulamalarında olduğu gibi göstermelik değil samimiyetle uygulanmasını talep ediyoruz.

Kent Konseyleri etkin biçimde hayata geçirilsin

Türkiye Cumhuriyeti olarak altına imza attığımız 21. yüzyılın gündemi içinde yer alan “yerel gündem 21” sözleşmesi gereğince ve Belediye Kanunu gereğince yerel yönetimlerimiz tarafından; kent konseylerinin oluşturulmasını, etkin biçimde hayata geçirilmesini ve desteklenmesini istiyoruz. Maalesef önceki dönemlerde kent konseyleri göstermelik olarak kurulmuş, fakat işlevsiz hale getirilmiştir.
Oysa Kent Konseyleri göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir.
Yerel seçimler sonucunda siyasi tercihlere dayalı oluşturulan belediye meclisi kentin kalbi olarak düşünülürse, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşlarının da içinde yer aldığı kent konseyleri şehrin beynidir. Daha yaşanabilir ve demokratik kent yaşamı için her ikisi de gereklidir.
Bu sebeple başat beklentimiz; kent konseylerinin yönetmeliğe uygun olarak yerel seçimlerden 3 ay sonra yani Haziran 2019 sonuna kadar meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluşlarının, mahalle muhtar temsilcilerinin oluşturduğu kent konseyinin kurulmasıdır.
Kent konseylerinin amacına ve yönetmeliğe uygun olarak kurulmasını önemle talep ediyoruz. Bu talebimizin gereği olarak gerek evrensel, gerek ülkemiz yasa ve yönetmelikleri uyarınca Samsun halkının esenliği için hizmet anlayışı ile kent konseyleri sürecinde tüm liyakatımızla elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.
Taleplerimizin takipçisi olacağımızı Samsun kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

SAMÇEP adına Mehmet Özdağ ve Dr. Alper Aktaş

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top