Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Ormancıların Türkiye Raporu: Talan ve yağma!

Ormancıların Türkiye Raporu: Talan ve yağma!

Türkiye Ormancılar Derneği’nin hazırladığı rapor, 2004 yılından bu yana 535 bin hektar alanın ‘çeşitli nedenlerle’ orman alanı dışına çıkarılarak ranta açıldığını gözler önüne serdi.

Türkiye Ormancılar Derneği’nin hazırladığı “Türkiye Ormancılığı: 2019” başlıklı rapor, ormanların kanunlar eliyle giderek artan bir biçimde sermayenin hizmetine sunulduğunu gözler önüne serdi.

Rapora göre, orman alanlarının kullanımı da giderek “ekonomik amaçlar” lehine değişiyor. 2004 yılından bu yana 535 bin hektar saha, orman alanı dışına çıkartılarak sermayenin kullanımına sunuldu. Bir başka deyişle, bir zamanlar orman olan yaklaşık yarım milyon hektardan daha fazla orman alanı, hukuken ve sonsuza kadar orman olma özelliğini kaybetti, yeniden orman yapılma fırsatı ortadan kaldırıldı.

Orman alanlarına işletme tesis yapımını kolaylaştıran kanunlar sonucunda 2015 yılından itibaren orman alanlarını bu tür kullanımlara açan 7 bin 917 madencilik, 3 bin 409 enerji izni verildi. İzin verilen ormanların toplam alanları ile birlikte 165 milyon metrekare ranta açıldı.

Ormanlık alanların en büyük düşmanı: Madencilik!

Raporda 7139 sayılı torba yasa düzenlemesi ile suyun, toprağın, ormanların metalaştırılarak özel şirketlerin emrine sunulmasının sonuçlarına işaret ediliyor. Kanunla birlikte “dikili satışlar yoluyla ülke ormanlarının tahrip edileceği, ormanların ormancılık dışı ve toplum yararına olmayan pek çok iş ve işlemle zarar göreceği, orman köylülerinin bazı yasal hak ve imtiyazlarından mahrum kalacağı ve orman teşkilatına yapılacak atamalarda adaletsiz uygulamaların görüleceği” belirtiliyor.

Benzer biçimde 7 Aralık 2018’de Maden Kanunu’nda yapılan değişikliğin “bir orman arazisinin madenlere tahsis edilmesiyle oluşan toplumsal kayıpları” yok saydığı vurgulanıyor.

Öte yandan endüstriyel kullanımın ormanlar üzerindeki baskısının da bu yıllarda arttığı görülüyor. Selüloz endüstrisinin kullandığı kağıtlık odunun yanı sıra lif yonga odunlarının kullanımı da neredeyse 5 kat arttı. 2005 ile 2017 yılları arasında ağaçlandırmayla ormanlaştırılan alanlardan daha fazla orman alanı ise “başka kullanım”lara verildi.

Yine raporda anlatıldığına göre Orman Genel Müdürlüğü’nün son 5 yıl içerisindeki bütçe ve çalışan sayısının giderek küçüldüğü görülüyor. 2013 yılından bu yana toplam personel sayısı yüzde 9 azalırken, bütçeden kaynaklı personel açığı dikkat çekiyor.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top