Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği: Orman yangınlarına göz yummayacağız!

Ekoloji Birliği: Orman yangınlarına göz yummayacağız!

Yaz döneminin gelişi ve aşırı sıcakların başlaması ile “orman yangınları” döneminin de başlayacağını öngören Ekoloji Birliği, konuyla ilgili olarak kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yaptı. Ekoloji Birliği’nin açıklamasında; “ihmal” gibi bazı benzer nedenlerle meydana gelen yangınlardan başka, “sabotaj” gibi nedenlerle yaratılan kasıtlı orman yangınları”na özellikle dikkat çekiliyor!

Ekoloji Birliği tarafından bugün yapılan orman yangınları hakkındaki basın açıklaması şöyle:

“Ormanlar birkaç milyar yıllık bir geçmişe sahip, tür çeşitliliğinin en önemli alanlarındandır. İnsan ve insan dışı canlıların yaşadığı en büyük ekosistemlerdendir. Endemik türlere ev sahipliği yapar. Havamızı temizler, tüm canlılara sınırsız ürünler sunar. Bu vazgeçilmez yaşam alanlarında zaman zaman yangınlar meydana gelmektedir. Yangınlar bazen ihmal nedeniyle çıkmakta, bazen de ya tarla açma, kapitalist kar hırsı ile yatırım alanı yaratma, ya da güvenlik vb. gerekçeleriyle, bilerek çıkartılmaktadır.

Orman yangınlarının sorumluları, ihmalci, rantçı, sömürgeci ve baskıcı zihniyet ve bu zihniyete hizmet eden kişi ve kurumlardır. Her ne sebeple çıkarsa çıksın, meydana gelen yangınlara göz yummak vicdansızlıktır, hukuksuzluktur. Hukukun işletilmesi ve bilinçli yapılan bu katliamların sorumlularının cezalandırılması gerekmektedir.

Yanan, yakılan sadece ormanlar değil, dünyanın ciğerleridir!

— Rant düzeninde, tarım, turizm, maden ve inşaat sektörlerinin ihtiyacı için faili meçhul yangınlar çıkarılarak orman alanların vasfının yitirilmesi sağlanmaktadır. Bu sektörler nereyi işaret ederse ertesi gün o ormanlar bir yangına kurban verilmekte, yaşam ve doğa yok edilmektedir.

— Anız yakmalardan kaynaklı devasa tarım arazilerini kaplayan yangınlar ormanlık alanlara da yayılmakta, toprakta yaşayan onlarca canlı ve mikroorganizma yok olmaktadır.

— Turizm sektörü de rant mekanı olarak belirledikleri bir çok orman alanını gerek yasal düzenlemelerle, gerekse de yakmak yoluyla, orman vasfından çıkarıp turizm alanına çevirmektedir. Diğer taraftan, yasal yollarla ormanlık alanlar kiralanmakta ve ağaç kesimleri yapılarak alan yaratılmaktadır.

— Madencilik yapılacak alanlarda da geniş ormanlık alanlar madencilere üç kuruşa tahsis edilmekte ve büyük ormanlık alanlar göz göre göre kesilmekte ve ekosistem tahrip edilmektedir.

— Havaalanları, duble yollar, konut ve yapılaşma nedeniyle de ormanlık alanlar kesilmekte, büyük barajlar ormanlık alanları su altında bırakmaktadır.

Orman yangınlarına göz yummayacağız!

Güvenlik gerekçesiyle kürt coğrafyasında uzun yıllardır çıkartılan orman yangınları da bir başka yıkıcı etki yaratmaktadır. Doksanlı yıllarda köy boşaltmaları hep orman yangınları üzerinden yapılmış ve yangınlar yöntem olarak kullanılmıştır. Ne yazık ki günümüzde bu anlayış hala aynı şekilde devam etmektedir.

Askeri operasyonlardan kaynaklı her yıl birçok ormanlık alanda yangınlar yaşanmakta ve bu alanlar küle dönmektedir. Her yıl günlerce süren orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan yok olmaktadır. Yörede yaşayanların can ve mal kaybı olmakta, ormanda yaşayan canlıların en temel hakkı olan yaşam hakkı yok sayılmaktadır. Çıkan/Çıkarılan orman yangınlarının söndürülmesi engellenmektedir.

Gerek merkezi iktidar gerekse yerel yönetimler şimdiden kendi sınırları içindeki ormanların korunması için gerekli makine ve ekipmanı hazırlamalı ve çalışanlarına eğitimler vererek yangınlara hazırlıklı olmalıdır. Olası yangınların hızlı ve etkin bir biçimde söndürülebilmesi için karayolları bölge bakım merkezlerine benzer, orman yangınlarına yerel (bölgesel-lokal) müdahale merkezleri oluşturulmalı ve buralarda en az bir yangın helikopteri veya uçağının bulundurulması sağlanmalıdır.

Gerekli önlemler acilen alınmalıdır!

Sorumluların söylem ve gerekçeleri ne olursa olsun yetkili kurumları yangınların çıkması-çıkarılması konusunda vicdani olarak sorumlu davranmaya ve anayasa ile koruma altına alınmış olan ormanları korumaya davet ediyoruz.

Şimdiden uyarıyoruz; Her yıl olduğu gibi bu yılda muhtemel çıkacak yangınları “iyi niyetle” karşılayıp sineye çekmeyeceğiz. Söz konusu alanlarda meydana gelecek orman yangınlarına göz yummayacağız.

Bir bütün olarak yaşam alanlarını tehdit eden bu durumu kimse geçiştiremez. Sorumlu kişi ve kuruluşları gerekli önleyici planlamalar yapmaya çağırıyoruz.

Konunun takipçisi olacağımızı ve ormanlarımızın ve yaşamın koruyucusu ve savunucusu olacağımızı tüm kamuoyuna ve ilgili kurumlara bildiririz.
Kamuoyuna saygılarımızla…”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top