Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Muğla’da ‘Yaşam alanlarımızı savunuyoruz’ mitingi

Muğla’da ‘Yaşam alanlarımızı savunuyoruz’ mitingi

Muğla’da ekoloji örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütlerinin içinde yer aldığı 83 kurum çevre katliamlarına karşı miting düzenledi. Giderek artan ekolojik saldırılara ‘dur’ demek amacıyla 6 Kasım Pazar günü Muğla’da düzenlenen “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Mitingi”ne büyük katılım oldu.

48 kurumun imzasıyla, ekoloji krizine karşı mücadeleyi büyütmek ve ekolojik yıkıma izin veren politikalara ‘dur’ demek amacıyla 6 Kasım Pazar günü (dün) Muğla‘da düzenlenen “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Mitingi”ne büyük katılım oldu.

Muğla Mehmet Ali Eren Parkı’ndan başlayan yürüyüşün ardından Açık Oto Pazarı’ndaki mitinge sendikalar, meslek kuruluşları, sosyal hak örgütleri ve siyasi partiler katıldı. 6 Kasım günü Muğla’da yapılan ekoloji mitingini düzenleyen Tertip Komitesi, Muğla ve çevresinde örgütlenmiş yüze yakın siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, yaşam ve hak savunucuları, kadın hakları savunucuları, Alevi örgütleri, kültür ve sanatla ilişkili derneklerle, ekoloji örgütlerinden temsilcilerden oluşturulmuş bir yapıyı temsil ediyor.

Ekoloji mitingine Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), İkizköy Çevre Komitesi, Ekoloji Birliği, İklim Adaleti Koalisyonu, DAÇE, EGEÇEP, Doğa Derneği gibi bir çok çevre örgütleri yanı sıra, aralarında CHP’den TİP’e, DEVA’dan HDP’ye siyasi partiler ile DİSK’ten KESK’e bağlı Eğitim-Sen ve Tüm-Bel-Sen gibi sendikalar ve TMMOB’ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası gibi odalar ve Muğla Barosu dahil meslek örgütleri, çeşitli ilçelerdeki kadın dayanışmaları ve örgütleri, Alevi örgütleri dahil, hak savunuculuğu yapan örgütler, kültür ve sanat dernekleri katılım gösterdi. Alandaki mitingde ekoloji örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, siyasi parti ve kitle örgütlerinin içinde yer aldığı 83 kurum adına çevre katliamlarına karşı ortak basın açıklaması yapıldı.

MUĞLA’NIN YÜZDE 59’U MADEN RUHSAT ALANI İLAN EDİLDİ

Muğla’nın yüzde 59’unun maden aramaya ruhsatlandırılmasına, çimento fabrikasına, kıyıların sermaye güçleri tarafından yağmalanmasına, Akbelen’in termik santrale kurban edilmesine, Datça’nın yat limanına açılmasına karşı halk, yaşam alanlarını savunmak için bir araya geldi.

Mehmet Ali Eren Parkında toplanan kitle, “Muğla için çok geç olmadan yaşam alanlarımızı savunuyoruz” yazılı ortak pankart açarak, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz”, “Deştin çayı özgür akacak”, “Dinamitçi Sinpaş Marmaris’i terk et” sloganları eşliğinde Muğla Açık Otoparkı’na yürüyüş düzenledi. “2030’da kömürsüz bir Türkiye istiyoruz”, “Yaşam alanlarımız müştereğimizdir”, “Doğayı ve yaşamı savunuyoruz” pankartlarının yanı sıra Emek Partisi “Doğanın sömürüsü emeğin sömürüsüdür. Birlikte kazanacağız, halk kazanacak” yazılı pankart açtı.

“YAŞAM ALANLARIMIZIN ve TARIM ARAZİLERİNİN TALANINA ‘HAYIR’ DİYORUZ”

Çevre katliamlarının hem Muğla’da hem Türkiye’de hem dünyanın birçok yerinde devam ettiği ifade edilen ortak açıklamada, “Muğla’da ortalamanın üstünde kötü bir durum var. Kâr üzerine kurulu sistem yani kapitalist sistem bizi geçim araçlarımızdan yoksun bırakarak kendini sürdürülmek istiyor. Yoksulluğa, geçinememeye, yaşam alanlarımızdan edilmeye hayır diyoruz, kabul etmiyoruz” denildi.

“Kabul edilemez kararlar halkı yoksullaştırdığı gibi canından da ediyor” denilen açıklamada, Bartın Amasra’da yaşamını yitiren maden işçileri anıldı.

Fethiye’den Bodrum’a, Kavaklıdere’den Datça’ya talanın devam ettiğini aktarılan açıklamada, “Muğla’nın yüzde 59’u maden ruhsat alanı ilan edilmiş durumda. Bozulmamış doğa parçası kalmadı, bunun daha da kötü bir duruma gelmesini istemiyoruz. Talanı kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi. 

“AKBELEN ORMANINI VERMEYECEĞİZ”

“Zeytinliklerimiz, temel geçinme, beslenme varlıklarımız yok ediliyor. Akbelen Ormanı için 450 günü aşkın zamandır bu yoksullaşmaya hayır diyor. İkizköy geçinmek, üretmek, yaşamak istiyor. Akbelen’i vermeyeceğiz” diye belirtilen açıklamada, Deştin ve Bayır mahallelerinde çimento fabrikasına karşı verilen mücadele hatırlatıldı.

Sinpaş’ın Marmaris’te devam kaçak inşaatına da tepki gösterilen açıklamada, “Kaçak inşaatı durdurması gerekenler, mahkeme kararına uyulmasını sağlamakla görevli olanlar, ÇED sürecini mahkeme kararını hiçe sayarak yürütüyor. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” denildi.

“KIYILARIMIZIN TALAN EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

Açıklamada, “Fethiye’den Datça’ya, Gökova’dan Bodrum’a kıyılar talan ediliyor. Bu talan sürdüğünde geriye yok edilen doğa, kirlenen deniz, kıyı ekosistemi, beton yığınlarına dönmüş kıyılar kalacak. Muğla’nın önemli sulak alanlarından Köyceğiz Dalyan özel çevre koruma alanını besleyen Sandras Dağı’nın da madencilik faaliyetleri ile yok edilmesine karşı mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. 

“Kızılbükte kaçak inşaat yalanlarla sürüyor. Marmarisliler, Muğlalılar, bütün ülke mahkeme kararlarını dolanarak sürdürülen kaçak inşaatın durdurulmasını istiyor. Kaçak inşaatı durdurması gerekenler, mahkeme kararına uyulmasını sağlamakla görevli olanlar, ÇED sürecini mahkeme kararını hiçe sayarak yürütüyor. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Fethiye’den Datça’ya, Gökova’dan Bodrum’a kıyılar talan ediliyor. Dünya’da benzeri olmayan, kamuya ait kıyılar talan ediliyor. Bu talan sürdüğünde geriye yok edilen doğa, kirlenen deniz, kıyı ekosistemi, beton yığınlarına dönmüş kıyılar kalacak. Kıyıların doğallığının yok edilmesini istemiyoruz. Kıyıların doğal yapısını bozan hepimiz adına davranmak zorunda olan devletin ortak olduğu Muçev Limited Şirketi olsa da kabul etmiyoruz” denilen açıklamada, sulak alanların yapılaşmaya açılmasından yat liman projelerine, ormanların katledilmesinden zeytinliklerin yok edilmesine karşı talepler de sıralandı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

  • Devlet tarafından uluslararası sözleşmelerle üstlenilen yükümlülüklere uygun davranılmasını,
  • Çevreye-ekolojiye ilişkin kararların, ortak varlıkların, hayatın korunması, süreklilik esas alınarak verilmesini,
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının işlevlerine göre bölünerek, doğal olanı korumak için yeniden yapılandırılmasını,
  • İklim krizinin hepimizin, bütün dünyanın sorunu olduğunun kabul edilmesini; iklim krizinden sadece etkilenmediğimizi, aynı zamanda krize katkıda bulunulduğunun kabul edilmesini,
  • Başta fosil yakıt kullananlar olmak üzere, iklim krizine katkıda bulunan tesislerin ve projelerin bir an önce sona erdirilmesini,
  • Özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmesini; tersine, kamulaştırma yoluna başvurulmasını,
  • Kıyıların metalaştırılmasından vazgeçilmesini,
  • Bilimsel olmadığı mahkeme kararları ile kanıtlanmış Ekolojik Temelli Bilimsel Raporlara dayanarak ve şirketlerin çıkarlarına göre kullanmayı esas alarak, bütün Türkiye’de doğal sit alanlarının belirlenip ilan edilmesinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top