Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > MUÇEP: Savunma Hakkının Yanındayız

MUÇEP: Savunma Hakkının Yanındayız

Avukatlık yasası ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı baro başkanları, bulundukları illerden Ankara’ya doğru “Savunma Yürüyüşü” başlatırken, MUÇEP de “Savunma hakkının yanındayız” sözleri ile avukatların ‘savunma yürüyüşü’ne destek açıklaması yaptı.

Avukatlık yasası ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı baro başkanları, bulundukları illerden Ankara’ya doğru “Savunma Yürüyüşü” başlatırken, Ekoloji Birliği bileşenlerinden olan MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) da başlatılan ‘savunma yürüyüşü’ne “Savunma hakkının yanındayız” sözleri ile bir destek açıklaması yaptı.

AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı, “baroları bölmek, savunma hakkına saldırıdır” diyen MUÇEP‘in açıklaması şöyle:

BAROLARI BÖLMEK SAVUNMA HAKKINA SALDIRIDIR!

Çoklu baro sistemine geçilerek, baroların bölünmesini ve aynı çevrede birden çok baro kurulmasını mümkün kılarak işlevsizleştiren yasa taslağı karşısında, birden çok baronun bulundukları yerden yürüyüşe başlamasını ülke gündeminde önemli bir yer tutan bir toplumsal tepki olarak değerlendiriyoruz.

Baroların bölünmesi, meslek kuruluşlarının özellikle de en temel haklardan biri olan savunma hakkının kurumsal ifadesi olan baroların gerçekleştirdiği işlevlerin toplumsal karakterinin yok sayılması anlamına gelmektedir. Meslek kuruluşlarının ilişkili oldukları toplumsal alanla ilgili kurumlar olmadığı, sadece meslek içi görevleri yerine getirdikleri kabulü, hepimizi doğrudan ilgilendiren kamusal alanın daraltılması, ortadan kaldırılması eğiliminin bir parçasıdır.

Bu yaklaşım, aynı zamanda savunma hakkının demokratik toplumsal hayat ve kültür açısından önemini, bu anlamda evrensel hukukun ve demokratik toplumsal hayatın vazgeçilmez unsuru oluşunu reddeden otoriter bir yaklaşımdır.

ADALET İÇİN BAĞIMSIZ BARO, BAĞIMSIZ YARGI

İçinde yaşadığımız otoriter dönemde, savunma hakkının vazgeçilmez unsurlarından olan hakim bağımsızlığının fiilen ortadan kalkmasından sonra avukatlığın/baroların özerklik ve bağımsızlığını ortadan kaldırma niteliğinde olan girişimin, en çok zarar gören toplumsal kurum olarak hukukun ortadan kalkmasına hizmet edeceğini biliyoruz. Hukukun beğenilmeyene, farklı düşünceye ve düşünene yaşama hakkı tanımayan anlayışın aracı olarak kullanılmasının, demokratik toplumsal ortam açısından kabul edilemez vahim bir duruma işaret ettiğini düşünüyoruz.

Bir ekoloji örgütü olarak, hak savunuculuğunun ekoloji mücadelesiyle yakın ilişkisini ve ondan ayrı sayılamayacağını, halen içinde yaşadığımız pandemi döneminde önümüze gelen doğa talanı projeleri ile çok daha yakından, somut olarak gördük. Ekoloji mücadelesi ile demokratik toplumsal ortam ve onun kurucu unsurlarından biri olan bağımsız yargı ve savunma hakkı arasında sıkı bir ilişki olduğunun bilinci içindeyiz. Baroların bölünmesine karşı çıkışı bu anlayışla destekliyor, baroların ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan meslek örgütlerinin yanında yer aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Kaynak: MUÇEP

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top