Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Mahkeme, Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi’ni işleme koymayan TBMM Başkanlığı’ndan savunma istedi

Mahkeme, Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi’ni işleme koymayan TBMM Başkanlığı’ndan savunma istedi

28 Kasım 2023’de 28 bin 820 yurttaşın imzasını taşıyan “Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi”ni kapsayan dilekçenin TBMM Başkanlığı‘nca işleme alınmaması üzerine açılan davada, Ankara 4.İdare Mahkemesi TBMM’den savunma istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na iletilen dilekçe, komisyonun başkanlık divanınca “gereğinin yapılması” için  ne TBMM Başkanlığı’na ne de Cumhurbaşkanına gönderilmedi. Komisyon Başkanlık Divanı, yurttaşların bu konudaki taleplerini de reddetti.

Bunun üzerine “Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi dilekçelerinin Meclis Başkanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi”isteminin reddine dair TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı’nın 13.03.2024 tarihli kararının iptali için dava açıldı. Davada;

  • Bu kararın hukuka aykırı olduğu,
  • Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerin korunması ilkesine aykırı olduğu,
  • Dilekçenin yasa teklif metni olarak yazılmasını yasaklayan bir hukuksal normun bulunmadığı,
  • Teklifimizin, TBMM Başkanlığı kanalıyla milletvekillerine ulaşması ve meclisin gündemine gelmesini engellediği

gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması ve iptal isteminde bulunuldu.

İlgili haber: Ekokırım Yasası’nın TBMM’de Görüşülmesi İçin İdari Dava Açıldı

‘Doğanın hakları var, ekokırım suçu kabul edilsin’

İdare Mahkemesi, 2024/826 esasına kaydedilen davada, bir ara karar vererek  TBMM Dilekçe Komisyonu’nun Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi dilekçelerini TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi taleplerini neden reddettiğini tüm gerekçeleri ile ilgili tüm belge ve bilgilerin iletilmesine oy birliği ile karar verdi.

Ekokırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi, bu aşamadan sonra, Meclis’e Ekokırım Yasa Teklifini veren yurttaşların davaya katılmaları için çalışmalara başladıklarını açıkladı: 

“Çalışma Grubumuz tarafından listesi hazırlanacak avukat üyelerimize vekâletname vermek suretiyle davaya müdahil olunabilir ya da yasa teklifi sahibi yurttaşlar doğrudan davaya müdahil olabilir.

Yurttaşın yasama sürecine doğrudan katılmasına yönelik bir girişim olan, aynı zamanda yaşamı var eden doğanın haklarını savunmaya yönelik olan bu yasa teklifinin mecliste görüşülmesi için tüm hukuki ve meşru süreçleri sürdürmeye devam edeceğiz.

Doğanın hakları var! Yeni İliç’lerin olmaması için Ekokırım Suçu kabul edilsin.”

İlgili haber: Ekokırım Yasa Tasarısı Teklif Dilekçesi TBMM’ye Sunuldu


Yeşil Gazete

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top