Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Ekokırım Yasa Tasarısı Teklif Dilekçesi TBMM’ye Sunuldu | Video / Haber

Ekokırım Yasa Tasarısı Teklif Dilekçesi TBMM’ye Sunuldu | Video / Haber

Yurttaşın hazırladığı Ekokırım yasa tasarısı teklif dilekçesi 28 bin 828 imza ile TBMM Dilekçe Komisyon Başkanlığı’na verildi. Aktivistler ekokırımın suç olarak tanınmasının mecliste yasalaştırılması için tüm siyasi partileri gecikmeksizin ortaklaşmaya davet ediyor. 

Doğaya yönelik işlenen suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve yurttaşların yasama faaliyetine katılması amacıyla hazırlanan Ekokırım Yasa Tasarısı Teklif Dilekçesi 28 bin 828 imza ile TBMM Dilekçe Komisyon Başkanlığı‘na teslim edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Ayvalık Tabiat Platformu sözcüsü Nebahat Dinler, “28 ilden çevre aktivistleri ile birlikte meclise Ekokırım yasa teklifimizi ilettik, CHP, TİP, HEDEP, SP Ekokırımın mecliste onaylanması için her türlü desteği verecekleri ve takipçisi olacakları sözünü verdiler. Meclis’te HEDEP, CHP, TİP, Deva ve Saadet partisi milletvekilleri ile görüştüldü, Ekokırım yasa tasarısına destek vereceklerini ve işbirliği içinde olacaklarını ilettiler” dedi.

İlgili haber için tıklayınız: Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor

Türkiye’de süregelen ekolojik tahribatı durdurmak ve doğaya karşı suç işleyenlerin cezaya tabi tutulması için yola çıkan Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu, 21-22 Ocak tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Ekoloji Hareketleri Konferansı”ndan sonra “Yurttaş ekokırım yasası yapıyor” adıyla bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya ile birlikte doğaya karşı işlenen suçların da insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında alınması isteniyor. İmzaya açılan kanun taslağına göre Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 77. maddesine A bendi eklenerek “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar” başlığının “Soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar” olarak değiştirilmesi isteniyor.

Tıklayınız: AB ekokırım yasasını kabul etmeye hazırlanıyor

Basın açıklaması İbrahim Akın ve Kayıhan Pala ve CHP milletvekillerinin katılımı ile yapıldı. Ekokırım Yasa Tasarısı Teklif Dilekçesi’nin TBMM Dilekçe Komisyon Başkanlığı’na teslim edillmesi ile ilgili toplu olarak yapılan kamuoyu ve basına yönelik açıklama şöyle;

DOĞA ve YAŞAM İÇİN EKOKIRIM YASASI

“Yeryüzünde o kadar uzun süreli ve ağır tahribatlara yol açtık ki, gelecek artık doğanın inisiyatifinde… Doğanın korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler ise yetersiz, tam ve etkili bir koruma sağlayamıyor. Yaşadığımız coğrafyada Marmara Denizi, Akbelen Ormanı, Cudi Dağı, İkizdere, Erzincan-İliç, Van Gölü, 6 Şubat depreminin etkilediği iller ve benzeri pek çok yerde gördüğümüz üzere doğayı ‘insanın çevresi’ olarak tanımlayan hukuk sistemi ve ‘kirleten öder’ ilkesi, ekolojik tahribatları önlemekte yetersiz kalıyor. Bu nedenle; doğal ve kültürel varlıkların telafisi mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmesine sınır koyan; hukuki boşluklara düşmeden, doğanın kendi başına var olma hakkının olduğunu bildiren ve buna dayanarak gelecek kuşaklara olduğu gibi aktarılmasını güvenceye alan yeni bir cezai yükümlülüğün düzenlenmesine acilen ihtiyaç var.

Fotoğraflar ve video: Ekoloji Birliği

DOĞANIN HAKLARI 2024’TE AVRUPA’DA TANINACAK

Dünya’da pek çok ülke anayasal-yasal düzenlemeler ve çeşitli mahkeme kararlarıyla doğanın haklarını tanımaya, bu hakları yasal koruma altına almaya başlamış durumda. Avrupa Birliği, çevreye karşı işlenen en ağır suçları cezalandırmayı amaçlar nitelikte yeni bir suç tanımı oluşturmayı kabul etti. Roma Statüsü tarafından belirlenen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına giren dört temel suça, beşinci olarak “ekokırımın” eklenmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Tıklayınız: Giderek daha fazla ülke ekokırımı suç kapsamına alıyor, sırada Meksika var

Hem bizler hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi için doğrudan demokrasinin deneyimlendiği tarihi bir an yaşıyoruz. Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” maddesinin başlığını “Soykırım, İnsanlığa ve Gezegene Karşı Suçlar” olarak değiştirilmesini öneren ve ekokırımın ceza hukukunda suç olarak tanınmasını sağlayacak bir yasa teklifi sunduk.

Ekokırımla ilgili olarak yürüttüğümüz kampanya, Türkiye’de ilk kez yurttaşın meclise açıkça yasa teklifi getirdiği, daha önce örneği görülmemiş demokratik bir irade beyanıdır. Bu demokratik girişimimiz, sesini duymadığımız ama her gün ölen ağaçların, balıkların, simsiyah akan nehirlerin, çocuklarımızın geleceğinin hakkını savunmak içindir. İç hukukumuzda ekokırımın suç olarak tanınmasının mecliste yasalaştırılması için tüm siyasi partileri gecikmeksizin ortaklaşmaya davet ediyoruz.”

Tıklayınız: Birinci Uluslararası Ekokırım Konferansı Sonuç Bildirgesi

Türkiye’de ekokırım yasasının çıkarılmasına yönelik yurttaşların ayrıca başlattıkları imza kampanyası da sürüyor. Kampanyayla ilgili bilgi veya destek için buraya tıklayınız.


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top