Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Kızılcaköylüleri umutlandıran karar Danıştay’dan döndü | Özer Akdemir

Kızılcaköylüleri umutlandıran karar Danıştay’dan döndü | Özer Akdemir

Sarı Zeybek JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay’dan döndü. Kızılcaköy yakınındaki JES için yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak.

Aydın‘ın İncirliova ve Efeler ilçelerine bağlı Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova köylerinde yapılmak istenen Sarı Zeybek JES projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali Danıştay‘dan döndü. Danıştay, alanda bilirkişi incelemesi yapılmadan karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

AYDIN İDARE MAHKEMESİ ÇED OLUMLU KARARINI İPTAL ETMİŞTİ

Kızılcaköy Çevre Derneği ve Kızılcaköylüler tarafından açılan davada Aydın 1. İdare Mahkemesi “Sarı Zeybek JES (54MWe)” adlı projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararını iptal etmişti. Mahkeme kararına proje dosyası üzerinde yapılan bilirkişi keşfi raporunu esas olarak almıştı.

Mahkeme, bilirkişi raporunda yer verilen hava kirliliği verilerine ilişkin tespit ve değerlendirmeler ile yeraltı su akiferlerinin korunması için alınması gereken tedbirlerin yetersiz olduğu yönünden yapılan değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştı.

BAKANLIK VE ŞİRKET KARARI TEMYİZ ETTİ

Yerel mahkemenin bu kararını bakanlık “projede kamu yararına aykırı bir yön bulunmadığı”, şirket ise ÇED raporundaki verilerin akredite laboratuvarlarda hazırlandığı, bu nedenle yeterli olduğu gerekçeleri ile temyiz etmişti.

DANIŞTAY: BİLİRKİŞİ RAPORU ALANDA İNCELEME YAPILARAK HAZIRLANSIN

Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde değil. dosya üzerinden bir rapor oluşturan bilirkişilerin raporuna dayanak almasını hukuka uygun bulmadı. Danıştay kararında, “Mahkemesince mahallinde kesif yaptırılmadan, tarafların iddiaları ve projenin teknolojisi ile ÇED raporunu hazırlayanların uzmanlık alanları dikkate alınmaksızın oluşturulan bilirkişi heyeti ile dosya üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun, bu haliyle hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Proje alanında, “aralarında çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, hidrojeoloji mühendisi, ziraat mühendisi, makine mühendisi ve jeofizik mühendisi bilirkişiler olmak üzere, gerekirse başka dallarda da uzmanlar seçilerek oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetiyle” yeniden bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine hükmeden Danıştay kararında, bu bilirkişi raporunun ardından karar verilmesi gerektiği dile getirildi.

AV. YAKAN: AYDIN İDARE MAHKEMESİ UYARILARIMIZI DİKKATE ALMAMIŞTI

Kızılcaköy’lülerin avukatı Akın Yakan, Danıştayın kararını şöyle değerlendirdi: “Kızılcaköy dosyasında Aydın İdare Mahkemesi itirazlarımızı ve iddialarımızı dikkate almadan, Danıştay’ın süreklilik kazanan kararlarına aykırı olarak akademisyenlerden oluşmayan bir heyet ile keşif yapmadan dosya üzerinden inceleme yaparak hazırlanan rapor ile karar vermiştir. Bu heyetin hazırladığı rapor bile işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, tesisin yapılması halinde çevreye zarar verebileceğini ifade etmeye yetmiştir.

Danıştay bu eksiklikler nedeniyle kararı bozmuştur. Bu aşamadan sonra yargılama tekrar başlayacak, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak mahkeme kararını verecek. Kızılcaköy ve İncirliova‘da yapılması planlanan bu santral Aydın’ın ekoloji dengesi açısından ciddi sakıncalar yaratabilecektir.”


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top