Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Karaburun’da hayal kırıklığı ve isyan: ÖÇKB ilan edildi, AYM “hak ihlali var” dedi, ama RES talanı hız kesmiyor!

Karaburun’da hayal kırıklığı ve isyan: ÖÇKB ilan edildi, AYM “hak ihlali var” dedi, ama RES talanı hız kesmiyor!

2 yıl önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası’nda AYM’nin “hak ihlali yapılmıştır” kararına rağmen, rüzgar enerji santrali talanı hız kesmiyor! AYM’nin “hak ihlali” kararının ardından “Yaratılan ekolojik tahribatın hesabını kim verecek” diye soran Karaburun halkı, şimdi de Mordoğan /Çatalkaya Mevkii’nde su toplama havzası üzerinde yapılması planlanan RES projesinin acilen durdurulması çağrısı yapıyor.

2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun Yarımadası’nda, AYM’nin de “hak ihlali yapılmıştır” kararı ile yurttaşların mağdur edildiğini tescil ederek resmi hale getiren kararına rağmen, RES talanı hız kesmeden halen devam ediyor! Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali yapılmıştır” kararının ardından “Yaratılan ekolojik tahribatın hesabını kim verecek” diye soran Karaburun halkı, şimdi de Mordoğan/Çatalkaya Mevkii’nde su toplama havzası üzerinde yapılması planlanan RES projesinin acilen durdurulması çağrısı yapıyor.

Karaburun‘un Çatalkaya nahallesinde GRC Enerji A.Ş.’ye ait Emres Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanması üzerine bir açıklama yapan Karaburun Kent Konseyi, Emres RES türbinlerinin kızıl çam ormanlarına, flora ve faunaya geri dönüşümü olanaksız zararlar konusunda uyarılarda bulunarak, “Yarımada RES türbinleri açısından doyum noktasını aşmıştır. Emres RES Projesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar iptal edilmeli ve Karaburun Yarımadasında yeni RES projelerine ve eski yatırımların kapasite artırım taleplerine “olur” verilmemelidir” dedi.

Söz konusu duyurunun 07.05.2021 – 05.06.2021 tarihleri arasında İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılmış ve ilan edildiği belirtilen açıklamada, üstelik projenin için “ÇED gerekli değildir” kararının da olduğunu belirten Karaburun Kent Konseyi, projeye ilişkin “Projenin kümülatif etkisinin değerlendirilmesi açısından ÇED raporu ve uzman görüşü gereklidir. EMRES Enerji Santraline ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan raporunda belirtilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun İlçe Belediyesi’nin görüşlerine göre; ilgili proje ile bölgenin mevcut arazi kullanımı, ekolojik değeri ve tarım-turizm odaklı yavaş gelişme vizyonu çelişmektedir” şeklinde eleştirilerde bulundu.

YARIMADADA RES İÇİN TALAN RÜZGARI ESİYOR!

EMRES Enerji Santraline ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan raporunda “ ….kapasitesinin 5 türbin ve kurulu gücü 10MW altında olması sebebiyle ilgili EMRES Enerji Santraline ait proje için ÇED raporu gerekliliği bulunmamaktadır” denildiğini belirten Karaburun Kent Konseyi, “Ancak Karaburun, Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündedir. Bölge iki önemli kuş hassasiyet bölgesi (Foça ÖÇKB – Çeşme) arasında kalan önemli bir göç noktasıdır. Yarımada’da mevcutta 140 rüzgâr türbini bulunmaktadır. İlgili projenin kümülatif etkisinin değerlendirilmesi açısından ÇED raporu ve uzman görüşü gereklidir” vurgulamasında bulunarak “Yapılan enerji yatırımının ve altyapısının yeni yatırım girişimlerini beraberinde getirebileceği ve projede kapasite artışına gidilebileceği unutulmamalıdır. Ildırı -Karaburun Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına rağmen bölge için hala yeni rüzgâr enerji santralleri önerilmesi bölge açısından kaygı vericidir” şeklinde endişe ve eleştirilerini ifade etti.

Karaburun Kent Konseyi açıklamasında ayrıca şu soruları yöneltti:,

  • Karaburun Yarımadasındaki RES türbinlerinin yoğunluğu ve habitat üzerinde yarattığı kümülatif olumsuz etki yıkıcıyken, EMRES RES türbinlerinin Mordoğan /Çatalkaya Mevkii’ndeki kızıl çam ormanlarına vereceği zarar, flora ve fauna üzerinde (özellikle ornitolojik açıdan ) geri dönüşü mümkün olmayacak bir yıkıma yol açmayacak mıdır?
  • Yerel nüfus için ekonomik girdi açısından öncelikli faaliyet alanı olarak düşünülen kültür ve doğa turizmi potansiyeli zarar görmeyecek midir?
  • Planlanan proje alanının yakınında olan AR – KO sitesinde yaşayanların sürekli maruz kalacağı aerodinamik ses gürültüsü, yurttaşlarda sağlık sorunlarına neden olmayacak mıdır?
  • Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB sürecinde, hazırlanacak olan yönetim planları öncesi devam eden Karasal Biyoçeşitlilik araştırma çalışmaları sürerken yeni RES projelerine verilen “olur”lar neyin habercisidir?

SU TOPLAMA HAVZASI ÜZERİNDE RES PROJESİ!

Mordoğan /Çatalkaya Mevkii’nde yapılması planlanan RES Projesinin, topoğrafya özelliklerinden dolayı  su toplama havzası üzerinde bulunduğunu kaydeden Karaburun Kent Konseyi, “Unutulmamalıdır ki, “Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ticaretinin Düzenlenmesine Dair Sözleşme”(CITES) ve “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamının Korunması Sözleşmesi”(Bern) gibi uluslararası anlaşmalarla korunan türlerin yaşaması bakımından Yarımada;  bitki örtüsü, orman varlığı ve su kaynakları ile önemli ve korunması gereken bir alandır. Bu kuş türleri sadece barınmak için değil, göç, beslenme ve konaklama alanı olarak da topoğrafik ve hidrojeolojik açıdan uygun konumları tercih etmektedir. Bu sebeple, EMRES Enerji Santraline ait1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda konu edilen proje alanı, flora ve ornitolojik açıdan uzmanlarca değerlendirilmeden onaylanmamalıdır” görüşlerine yer verdi.

BAKANLIK ÖÇKA İLANININ GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMELİDİR

Proje sahasının ornitolojik açıdan Yarımada için en kritik bir kaç yerden birinin üzerinde olduğunun ifade edildiği Karaburun Kent Konseyi‘nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Proje sahası bölgede yapılan bilimsel çalışmalarda tespit edildiği üzere hem yüksek olasılıklı üreme sahası hem de olasılıklı üreme sahası olarak kayıt altına alınmıştır ve alan tür zenginliği açısından da Yarımada’nın en güçlü birkaç bölgesinden biridir. Söz konusu 3 adet türbinin yapılmasının Karaburun ÖÇK Bölgesine olacak ekolojik maliyeti, üreme bölgeleri yıkıma uğrayacak olan bölgedeki biyoma bağlı kuş türleri için yok oluş fermanı niteliğinde olacaktır.

“Yarımada RES türbinleri açısından, doyum noktasını aşmıştır. Emres RES Projesi’ne yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar iptal edilmeli ve Karaburun Yarımadasında yeni RES projelerine ve eski yatırımların kapasite artırım taleplerine “olur” verilmemelidir.

Karaburun Kent Konseyi olarak; tespitlerimizi ve yerel halk olarak taleplerimizi resmi makamlarla paylaşarak bir kez daha Karaburun-Ildır Körfezi ÖÇKB sürecini denetleme yetkisini üzerine alan T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Harita ve görseller: Karaburun Kent Konseyi

İlgili haber için tıklayınız: Karaburun/Sarpıncık RES Projesi Davasında AYM “Hak İhlali Yapılmıştır” dedi

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top