Buradasınız
Ana Sayfa > Arkeoloji > İzmir’de Kyme Antik Kenti içinde kalan limanın imar planı onaylandı

İzmir’de Kyme Antik Kenti içinde kalan limanın imar planı onaylandı

Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kyme Antik Kenti içinde yer alan Nemrut Körfezi Limanı imar planları onaylandı. Arkelojik Sit alanı içinde kalan bölgede büyük ölçüde dolgu ve inşaatlar yapılacak. Liman için Arkeolojik SİT alanının derecesi düşürüldü.

Aliağa’da Kyme Antik kenti sınırları içinde yapılması planlanan Nemrut Körfezi Limanı imar planının Çevre Bakanlığınca onaylandığı açıklandı. Arkelojik Sit alanı içinde kalan bölgede büyük ölçüde dolgu ve inşaatlar yapılacak. Liman için Arkeolojik SİT alanının derecesi düşürüldü. Söz konusu liman inşaatının imar planlarının 11 Ağustos 2020 tarihine kadar bir ay boyunca askıda kalacağı da belirtildi.

Liman için SİT alanı derecesi düşürüldü, dolgu ve inşaatlar başlayacak!

Liman inşaatının yapılacağı alanın İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.09.1990 gün ve 2253 sayılı kararı ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Kyme Antik Kentinin, III. Derece kısmı içinde kaldığı ifade edildi. Planlama alanının doğusu ve güneydoğusunda 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı bulunduğuna dikkat çekildi. Antik kent ve limanın bitişiğindeki 1. derece arkeolojik sit alanı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2019 tarihli 11049 sayılı kararı ile 1. dereceden 3. dereceye düşürüldü.

Egeli Gazete‘nin haberine göre; kabul edilen planla kara tarafından yaklaşık 760 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki mevcut iskelenin; yaklaşık 50 metre kuzeyine ve kara tarafından yaklaşık 255 metre batısına 13.760,13 m2 ’lik dolgu yapılacak. Ayrıca mevcut iskelenin güneyinde; güneye doğru yaklaşık 276 metre, kara tarafından batıya doğru yaklaşık 320 metre genişletilerek 87.977,12 metrekare de dolgu gerçekleştirilecek. Planlanan dolgu alanının güney ucuna yaklaşık 55 metre genişliğinde, 342 metre uzunluğunda, 18.841,30 metrekarelik bir iskele yapılacak.

Ro-Ro rampası da yerleştirilecek

Ayrıca iskele ile dolgu alanının birleştiği noktada 30 m. x 40 m. ebatlarında bir Ro-Ro rampası yerleştirilecek. Mevcut olan liman sahasının yine liman alanı olarak toplam 120.578,55 metrekare genişletilmesi ve Liman Alanında E=0.40 yapılaşma koşulunun getirilmesi de öngörülüyor.

Rıhtım ve iskeleler için denizden çakım dubalarıyla kazık çakımı yapılacak. Rıhtım gergilerinin bağlanacağı yapı dolgu üzerinden fore kazıkla gerçekleştirilecek. Güney dolgu alanının güneybatı köşesinden deniz yönüne doğru yapılacak yaklaşık 1,88 hektar iskele ve rıhtım ayakları çelik boru kazıklardan oluşturulacak ve üzerine kaplama betonu dökülecek.

Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Kyme, madeni paranın da basıldığı ilk yerlerden

Kyme, dünyanın en eski kentlerinden biri

Ege kıyılarında kurulan en eski kentlerden birisi olan Kyme, Aliağa’nın güney batısında, günümüzde Nemrut Koyu denilen Namura koyunda. İki tepeye yayıldığı anlaşılan Kyme, kuzey Yunanistan’dan gelen halklar tarafından İ.Ö. 11. yüzyılın ortalarında kurulmuş en büyük Aiolis kenti. Kymelilerin deniz yoluyla yaptıkları ticaret ve tarım ekonomileri için çok önemli iki unsur olarak biliniyor. Yunanistan’ın kuzeyinden gelen halklar tarafından M.Ö. 11’inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Kyme, o dönemde deniz yoluyla yapılan ticaret sayesinde ekonomisini geliştirdi ve madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri haline dönüştü. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, bölgenin Batı Anadolu’nun önemli liman kentlerinden biri olduğunu, İzmir Müze Müdürlüğü denetiminde nekropol kazılarının yapıldığını ve çok önemli buluntuların gün ışığına çıkarıldığını aktardı. Yapılan kazılarda çok sayıda madeni paraya rastlandığını da belirten Ersoy, “Zenginliği sadece limandan değil, tarımdan da kaynaklanıyor. Ama 14’üncü ve 15’üncü yüzyıllarda artık önemini kaybediyor. Antik kentte 12’nci yüzyılda inşa edilen bir liman kalesi bulunuyor. Batı Anadolu’nun Türklerin eline geçme aşamasında bu kale, Çelebi Mehmet tarafından ele geçirildi” dedi. Ersoy, bölgenin önemli hatıralar barındırdığını ve alanda önemli yapıların olduğunu söyledi.

Önemli bir liman kenti olan Kyme’nin antik kaynaklardan elde edilen bilgiler ve günümüzde açığa çıkarılan arkeolojik buluntular ışığında, arkaik dönemde ekonomik açıdan çok geliştiği İzmir İli, Aliağa İlçesi, Nemrut Körfezi Liman Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı (III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı) 11 bilinmektedir ve sikke basan ilk şehirlerden biri. Klasik dönemde (İ.Ö. 450-323) Aiolis Birliği’nin lideri, sonrasında Atina Birliği üyesi olan Kyme, Ege şehirlerinin politik tablosu içinde önemli bir yere sahip olmuş ve İ.Ő. 4. yüzyılın ikinci yarısında dikkat çeken bir ticaret merkezi. Hellenistik Dönemde (İ.Ö. 323-31) tiyatronun, iki tepe arasındaki sur duvarlarının, kıyıdaki portiğin, güney tepedeki yerleşim alanının, mendireğin genişletilmesi gibi bazı önemli anıtların inşasıyla birlikte kentte yeniden düzenlemeye gidilmiş. Kyme bu dönemde de önemli bir ticari merkezdir.  

Hesiodos ve Ephoros’un doğduğu kent

MÖ 11’inci yüzyılın ortalarında kurulan 12 Aiolis kentinin en büyüğü olan Kyme, kısa sürede dikkat çeken bir ticaret merkezi haline gelerek özellikle şarapçılık, zeytin, üzüm, buğday ve zeytin ile seramik alanlarında çok önemli gelişme gösterdi. Efes‘in kurulmasıyla önemini yitiren Kyme, madeni para (sikke) basan ilk şehirlerden biri olarak biliniyor. Modern liman ile antik limanın karşı karşıya bulunduğu bölgedeki kazıları 30 yıl sürdürülen kazılarda bulunan tunç at heykeli İzmir Müze Müdürlüğü’nde, Artemis başı ise İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

İlk dünya tarihi eseri Historia‘nın yazarı olan Yunan tarihçisi Ephoros‘un burada doğduğu biliniyor. Yine Hellen edebiyatının Homeros‘tan sonra gelen ve MÖ 8’inci yüzyılın sonunda yaşayan en eski ve en büyük yazarı, didaktik şiirinin üstadı kabul edilen Hesiodos‘un babasının da burada doğduğu belirtiliyor. Birçok önemli ismin doğup yaşadığı yer olan Kyme’deki çalışmalar sırasında, 500’ün üzerinde mezar da tespit edildi. Kazılar sırasında ulaşılan nekropol (mezarlık) buluntularının bir kısmı, İzmir Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nde sergileniyor.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top