Buradasınız
Ana Sayfa > Arkeoloji > İkizköy’deki yıkımların durdurulması için dava açıldı | Özer Akdemir

İkizköy’deki yıkımların durdurulması için dava açıldı | Özer Akdemir

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de termikçi şirket insan yaşamı, kutsal mabet, arkeolojik alan ve ekolojik denge dinlemiyor.

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerine kömür temini için aralarında köy camisinin de bulunduğu evlerin yıkılmasına karşı ivedi olarak yürütmenin durdurulması istemli dava açıldı. Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan davada YK Eneri Şirketi tarafından yıkımı yapılan bölgede korunması gerekene kültür varlıkları olduğunun altı çizildi.

ŞİRKET OLDU BİTTİ YARATMAK İÇİN YIKIMA BAŞLADI

Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne gönderilen dava dilekçesinde maden sahasında kalan ve üzerinde arkeolojik şehir kalıntısı bulunan İkizköy Işıkdere mahallesindeki kültür varlıklarının Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu gereğince “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescili için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü’ne Temmuz 2021 tarihinde başvurulduğu belirtildi. Bu başvuruya idare tarafından cevap verilmemek suretiyle oluşan zımni red işleminin iptali için Muğla İdare Mahkemesi’ne dava açıldığının aktarıldığı dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Ancak kaymakamlığın kamu gücünü alanda kullanmamasından cesaret alan kömürcü termik santral şirketi YK Enerji ” oldu bittiye getirerek ” açılmış olan davayı konusuz bırakmak için iş makinelerini sahaya girdirerek köyün camisini yıkmıştır. Hemen akabinde arkeolojik şehir kalıntısını yok etmek -ortadan kaldırmak üzeredir”.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

İVEDİ OLARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Daha önce aynı mahkemeye sunulan adli yardım talebini de geri çeken dernek dilekçesinde uygulanması durumunda etkisi tükenecek idari işlem niteliğinde olduğundan ve telafisi imkansız zarar ve açık hukuka aykırılık şartları birlikte gerçekleştiğinden idarenin savunması alındıktan sonra yeniden karar verilinceye dek ivediyetle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

TERMİKÇİLERİN GÖZÜNÜ HIRS BÜRÜMÜŞ

Konuya dair bir açıklama yapan İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal şöyle konuştu; “Gözünü para hırsı bürümüş termik santralciler bu uğurda Allah, kitap, cami, kutsal mabet, insan hayatı, doğal ekolojik denge, arkeolojik eser tanımıyorlar.

Açılmış davaları sonuçsuz bırakmak için de işi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Nitekim daha önce Muğla İdare Mahkemesinde açtığımız 2 davadan ( orman kesim izninin iptali ve maden sahasının genişletilmesi iptal ) Yürütmeyi durdurma kararı çıkması ihtimalini gören termikçiler, yazın 17 Temmuz’da ilk önce ormanı ormancılara kestirmeye çalışmışlar, sonra 18 Ağustos’ta da Denizli’den orman yangınları için gönüllü gelen köylüleri kandırarak Akbelen ormanında 100 ağacımızı kestirmişti. Daha sonra hem maden genişlemesinin iptali ve hem de orman kesim iptali davalarımızdan Yürütmeyi Durdurma kararı çıkmıştı.

Açtıkları 3’üncü dava ise maden sahasında kalan ve üzerinde arkeolojik şehir kalıntısı bulunan İkizköy Işıkdere mahallesindeki korunması gereken kültür varlıklarının tescillenmesini istediklerini belirten Atal, “Bu dosyada kanunsuz ve hukuksuz yıkımı durdurması için Muğla 3. idare mahkemesinden acele yürütmenin durdurulmasını talep ettik” dedi.

Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top