Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği, Torba Yasa’nın TBMM’ne gelmesi öncesinde kanun teklifinin reddi için ayrıca CİMER Başvurusu yapacak

Ekoloji Birliği, Torba Yasa’nın TBMM’ne gelmesi öncesinde kanun teklifinin reddi için ayrıca CİMER Başvurusu yapacak

Ekoloji Birliği Torba Yasa’nın önümüzdeki hafta içinde TBMM’ye gelmeden önce sosyal medyadan kampanyanın daha büyümesi için yaptığı çağrılar yanı sıra, milletvekillerine yönelik çalışmaları da yoğunlaştırırken, ayrıca CİMER Başvurusu yapılabilmesi için de bir dilekçe hazırladı. 

Kamuoyunda çok tepki gören Elektrik Piyasası Kanunu ile Madencilik ve ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi isimli yeni Torba Yasa’nın geri çekilmesini isteyen Ekoloji Birliği, Torba Yasa’nın meclise gelmesinden önce ayrıca konuyla ilgili olarak bir dilekçe ile CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Başvurusu için de hazırlanıyor.

Ekoloji Birliği, “Torba Yasa”nın geri çekilmesi istemiyle change.org üzerinden bir de imza kampanyası başlatmıştı. 100’ün üzerinde ekoloji örgütü ve kurumun imzalarıyla destek verdiği kampanya, ayrıca kişisel katılımlarla da yoğun destek görerek imza sayısı 20 bine yaklaştı. Siyasi partilerin de kampanyaya destek vererek “Torba Yasa”nın mutlaka geri çekilmesini istediği belirtildi.

Ekoloji Birliği’nin “Torba Yasa”nın önümüzdeki hafta içinde TBMM’ye gelmeden önce sosyal medyadan kampanyanın daha büyümesi için yaptığı çağrılar yanı sıra, milletvekillerine yönelik çalışmalar da yoğunlaştırırken, ayrıca CİMER Başvurusu yapılabilmesi için de bir dilekçe hazırladı. Ekoloji Birliği’nin CİMER Başvurusu için hazırladığı dilekçe metni şöyle:

CİMER BAŞVURUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Ankara

5 Ekim’de Meclise getirilen Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile

• Ruhsatsız alanlar madencilik faaliyetlerine açılıyor. Ülkenin yüzölçümünün büyük bir bölümü zaten madencilik alanları olarak ruhsatlandırılmışken bu alan denetimsiz bir şekilde daha da büyütülüyor ve ne olduğu tanımlanmamış geçici tesisler yapılabiliyor.

• Havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan, araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Bu teşvik ile biyokütle santrallerinin önü daha da açılıyor.

• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) kapsamı genişletilerek Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artmasın neden olunuyor.

• Cumhurbaşkanı izni ile T.C. Kanunlarından muaf enerji şirketleri kuruluyor.

• Enerji yatırımları için gereken taşınmazlar kolayca, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak ediliyor ve halkın, köylünün toprakları sermayeye peşkeş çekiliyor.Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.

• Jeotermal alanların ihalesi daha da kolaylaştırılarak JES’lerin sayısının daha da artmasına neden olunuyor.

• Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor. Bu santrallerin sayısı kontrolsüz bir şekilde verilen teşviklerle daha da arttırılıyor.

Doğayı daha da fazla tahrip edecek bu kanun teklifinin kabul edilmemesini talep ederim. Saygılarımla

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top