Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

Ekoloji Birliği 2. Meclis toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

2. Meclis Toplantısını tamamlayan Ekoloji Birliği, 6 aylık süreç içerisindeki faaliyetlerini değerlendirdi.

27-28 Ekim’de Ankara’da ikinci Meclis toplantısını gerçekleştiren Ekoloji Birliği toplantı sonuç bildirgesini açıklandı. 24-25 Mart 2018 tarihinde Eskişehir’de yapılan toplantıların ardından 55 yerel ekoloji örgütünün imzası ile kuruluşunu açıklayan Ekoloji Birliği’nin 2. Meclis Toplantısı 28 bileşenin katılımı ile gerçekleştirildi. Ekoloji Birliği sonuç bildirgesinde, birliğin halen kuruluş ve örgütlenmesini tamamlama aşamasında olduğu belirtilerek, Eskişehir toplantısından bu yana geçen 6 aylık süreç içindeki faaliyetlerin değerlendirildiği ifade edildi.

EKSİKLİKLERİN ALTI ÇİZİLDİ

Sonuç bildirgesinde Ekoloji Birliği’nin hala iç işleyişini, örgütlenmesini ve yapısal bütünlüğünü tamamlayamadığı, bu anlamda da kurumsallaşma açısından önemli eksikliklerin bulunduğu tespiti yapılırken, 2. Meclis toplantısının birliğin yapısına, mücadele algısına, örgütlenme perspektifine çeki düzen vermeyi de amaçlayan bir toplantı olduğu belirtildi.

‘DİRENEN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ’

Ekoloji mücadelesinin anlam ve kapsam bakımından demokrasi mücadelesi ve kapitalizme karşı mücadeleden soyutlanamayacağının dile getirildiği sonuç bildirgesinde emek mücadelesi ile dayanışma ve bütünleşme içinde olunması gerektiği vurgulamalarına yer verildi. Sonuç bildirgesinde 3. Havalimanı’nda direnen işçilerin yanında olunduğuna yönelik Koordinasyon Kurulu sunumunun yanı sıra TBB’den tasfiye edilen Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nu oluşturan avukatların topluca Ekoloji Birliği’ne davet edilmesine yönelik Meclis kararının ekoloji mücadelesinin emek ve demokrasi mücadelesinden ayrılmayacağı yönelimine örnek olduğu ifade edildi.

YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE GİDİLDİ

Ekoloji Birliği 2. Meclis Toplantısı sonuç bildirgesinde, birliğin ekoloji mücadelesinin bugünkü gereksinimleri açısından ihtiyaç hissedilen bir örgütlenmeye kavuşabilmesi göz önünde bulundurularak çeşitli yapısal değişikliklere gidildiği belirtilerek, “Öncelikle Koordinasyon Kurulu sadece 6 ayda bir toplanan Meclis’in aldığı kararların uygulanmasını denetleyen bir organ olmaktan çıkarılıp, Birlik ilkeleri doğrultusunda, mücadelenin ihtiyaç duyduğu çeşitli kararları alabilen ve bu kararların uygulanmasından birinci derece sorumlu olan bir yapıya büründürüldü. Koordinasyon Kurulunun adı bu değişen yapısı nedeniyle ‘Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu’ olarak değiştirildi” denildi.

ALINAN KARRALARDAN BAZILARI

Sonuç Bildirgesinde Birlik bileşeni olan örgütlere daha sıkı bir iletişim, dayanışma ve ortak mücadele zemininin oluşabilmesi için “Bölge Bileşenler Kurulu” oluşturulmasının önerildiği Birliğin sosyal medya hesapları, web sitesi, gibi konularda da yeni tanımlamalar ve görevlendirmeler gerçekleştirildiği ve logosunun belirlendiği ifadelerine de yer verildi. Ekoloji Birliği’nin 10 bileşenden oluşan yeni Yürütme Kurulu’nu oluşturan isimlerin de yer verildiği Sonuç Bildirgesinde alınan kararlardan bazıları şöyle sıralandı;

■ Ekoloji gündemine en son olarak giren Yerel Tohumların Özelleştirilmesi Yönetmeliğine karşı ziraat örgütleri ve köylü sendikaları ile ortak bir mücadele hattı örülmesi,

■ Konuları enerji ve iklim olan iki ayrı çalıştay, panel-forum ya da sempozyum yapılması, 

■ Açılması planlanan iklim davası içe gereken desteğin verilmesi,

■ Yerel ekoloji mücadelelerindeki hukuksal süreçlerde önemli bir külfet durumuna gelen bilirkişi ücretlerinin kamu tarafından karşılanmasına dönük yasal düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için gereken çalışmanın yapılması,

■ Yaklaşan yerel seçimlerde ekoloji mücadelesinin gereksinim duyduğu aday(lar)a, anlayışlara dair bir çalışmanın ortaya konması gibi somut kararlar alındı.

YENİ YÜRÜTME KURULU BİLEŞENLERİ

Ekoloji Birliği’nin yeni dönüm Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki örgütler tarafından oluşturuldu.

■ Artvin Çevre Platformu (ARÇEP)

■ Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇEP)

■ DOĞADER

■ Doğanın Çocukları

■ Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

■ Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

■ Kuzey Ormanları Savunması (KOS)

■ Mezopotamya Ekoloji Hareketi (MEH)

■ Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)

■ Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top