Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği: Geleceğin Güvencesi Olan ‘Korunan Alanlarımız’a Dokunmayın!

Ekoloji Birliği: Geleceğin Güvencesi Olan ‘Korunan Alanlarımız’a Dokunmayın!

Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliğinin yayınlanmasının ardından Ekoloji Birliği’nce yapılan açıklamada, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere yeniden izin çıktığı ifade edildi. Birlik, “Korunan alanlara dokunma” açıklamasında bulundu.

Resmi Gazete‘de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliğinin yayınlanmasının ardından Ekoloji Birliği tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere yeniden iznin çıktığı ifade edilerek, “Kesin Korunacak Hassas Alanlarda, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zorunlu olan tesisler, orman yolları ve balıkçılığa izin verilebilecek” denildi.

ZEYTİNTİNLİKLERDEN SONRA DOĞAL SİT ALANLARI DA TALANA AÇILDI!

Zeytinlikleri madenciliğe açan, kanuna aykırı yönetmelik değişikliğinin mürekkebinin kurumadan 5 Mart’ta Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliği yayınlandı. Değişiklikle, mutlak yapılaşma yasağı olan “Kesin Korunacak Hassas Alanlar’da, atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zorunlu olan tesisler,  orman yolları ve balıkçılığa izin verilebilecek. Ekoloji Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

KORUNAN ALANLARA DOKUNMA!

Zeytinlikleri madenciliğe açan, kanuna aykırı yönetmelik değişikliğinin mürekkebi kurumadan 05.03.2022 günlü Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” değişikliği yayınlandı.
Değişiklikle, mutlak yapılaşma yasağı olan “Kesin Korunacak Hassas Alanlar”da, atıksu, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zorunlu olan tesisler, orman yolları ve balıkçılığa izin verilebilecek.

“Nitelikli Doğal Koruma Alanları” nda, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan faaliyetlere yeniden izin çıktı. Danıştay kararı çöpe atılarak, “Nitelikli Doğa Koruma Alanları” nda, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine, iskele ve balıkçı barınaklarına, kültür balıkçılığı faaliyetlerine, güvenlik tesislerine, enerji santrallerine, atık su arıtma tesisleri, otoparklar, trafo ve enerji nakil hatları, baraj ve göletlerin yapılmasına imkan tanınıyor.

“Sürdürülebilir Koruma ve Kullanma Alanları”nda da Danıştay’ın hukuka aykırı bulduğu, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere, enerji santrallerine turizm ve yerleşimlere, değişiklikle yoğunluğuna ve kapasitesine bakılmaksızın izin çıktı.

GELECEĞİMİZİ KURBAN ETMEYİN, KORUNAN ALANLARA DOKUNMAYIN!

  • Yönetmelik değişikliği ile ayrıca Doğal Sit tescil kararlarına karşı idari itiraz yolu getiriliyor, bu da dava yoluna geciktiren veya sınırlandıran sonuçlar doğurabilir.
  • Siyasi iktidar, yasa değişikliğine dahi gerek görmeden, Meclisi ve toplumu yok sayarak, şirketlerin daha fazla kar sağlaması, sermaye birikimi için yaşam alanlarını, doğal alanları talana açmaya devam ediyor.
  • Yaşam savunucuları olarak bu tür yönetmelik değişikliklerinin ve bunlara dayanarak ortaya konacak yıkım projelerinin karşısında duracağımızın bilinmesi gerekir.
  • Ekoloji Birliği bileşenleri olarak, bu yönetmelik değişikliğine karşı da hukuksal ve toplumsal mücadeleyi başlatıyoruz.
  • Korunan alanlarının bozulmasına, talan edilmesine izin vermeyeceğiz!

#KorunanAlanlaraDokunma

KORUNAN ALANLAR HAZİNEMİZDİR!
KORUNAN ALANLARIMIZA DOKUNMAYIN!


Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top