Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor

Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor

Ekolojik talanı durdurmak ve sorumlularının cezalandırılması için yola çıkan Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu, 21-22 Ocak tarihlerinde İstanbul’da yapılan konferansın sonucunda “Yurttaş ekokırım yasası yapıyor” adıyla bir kampanya başlattı. Kampanya ile birlikte doğaya karşı işlenen suçların da insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında alınması isteniyor. Yurttaşlar, doğaya yönelik suçlara karşı ekokırım yasası hazırlayarak, suçluların cezalandırılması, yurttaşın ise yasama faaliyetine katılmasını amaçlıyor. Hazırlanan “doğa için ekokırım yasası” Meclis’e sunulacak.

DOĞAYA KARŞI SUÇ MADDELERİ

İmzaya açılan kanun taslağına göre Türk Ceza Kanunu’nun 77’inci maddesine bir bent eklenerek “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar” başlığı “Soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar” olarak değiştirilmesi isteniyor. Kampanya kapsamında şu maddelerin eklenmesi talep ediliyor:

“- Doğal ve kültürel çevrede insan ve diğer canlıların hayatını tehlikeye atmak, doğal veya kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribata yol açabilecek davranışlarda bulunmak yahut hukuka aykırı diğer bir fiil işlemek suretiyle bütün bir ekosistemde kıs vadede telafisi mümkün olmayacak zarara yol açma tehlikesi doğuran kişiye müebbet hapis cezası verilir, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın on katı kadar adli para cezası hükmedilir.

– Birinci fıkradaki suçun taksirle işlenmesi halindeyse 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın beş katı kadar adli para cezasına hükmedilir.”

30 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Kampanya, 30 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek. İmzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunularak, yasalaşması istenecek. Ekolojistler, bu kampanya ile bir yandan ekokırım suçunu toplumun ve siyasetin gündemine getirmek, diğer yandan da ilk kez yurttaşın yasama faaliyetine katılması örneğini oluşturmak istiyor. Kampanya kapsamında ilk olarak İstanbul’da stantlar kurularak, imzalar toplanmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde birçok ilde stant çalışmaları yaygınlaştırılacak.


Yasa teklifi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız: Yurttaş Ekokırım Yasasını Yapıyor / ekokirimyasasi.org

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top