Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > EGEÇEP’ten Akbelen Ormanı’ndaki kesimin derhal durdurulması ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye istifa çağrısı

EGEÇEP’ten Akbelen Ormanı’ndaki kesimin derhal durdurulması ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye istifa çağrısı

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun” çağrısı ile birlikte bakan Pakdemirli’ye de istifa çağrısında bulundu.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Yürütme Kurulu adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yapılan yazılı çağrıda ,”sağlıklı yaşamın güvencesi ve müşterek varlıklarımızdan olan Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin, son koşullara göre, 28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni geri alın”denildi. EGEÇEP yürütme kurulu olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli olur ile “Muğla , Milas , Ikizköy sınırları içinde (Akbelen ormanı olarak bilinen) Milas Orman işletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136, 137 no’lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme şefliğinin 135 no’lu orman bölmesinde yer alan ”Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.S. adına maden açık işletme izni” verilmiştir. İşlemin iptaline ilişkin dava Muğla 1.İdare Mahkemesi’nin 2021 /563 E. sayılı dava dosyası ile devam etmektedir. Davada bu güne kadar yürütmeyi durdurma konusunda karar verilememiştir. YD kararı, mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonuna bırakılmıştır, ancak bilirkişi seçimindeki yanlışlık ve eksiklikler nedeniyle şu ana kadar keşfe de gidilememiştir.

Bu arada, malumunuz olduğu üzere yaklaşık on günden bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etmiştir. Sanki yangınlarla ormanlar yok olmamış ve halen yangınlar kontrol altına alınamamış gibi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin adamları ağaç kesimine başlamışlardır. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanına giren şirket çalışanları, 100 kadar ağacı kesmişlerdir. İkizköylüler ile Akbelen Ormanını korumak için nöbet tutan yurttaşların müdahalesi ile kesim durdurulmuştur.

Bilindiği gibi; Anayasa’nın 169/3.maddesine göre; “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”. Diğer yandan Anayasanın 17/1.maddesine göre; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”, 56/1,2.maddesine göre de; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

İkizköylüler ve onların dostları Anayasanın yukarıda yazılı ilke ve güvenceleri ile yurttaşlık ödevleri gereğince şu anda kalan çok az ormandan birisi olan Akbelen Ormanındaki hukuk dışı kesimi durdurdular. Yasal olarak bu görev öncelikle sizindir.

Diğer yandan yaşanan orman yangınlarından sonra, Akbelen ormanı için tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli izin ile birlikte orman alanlarını daraltan ya da yok eden bütün ruhsat ve idari izinlerin geçerliliği kalmamıştır, bunların yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir.

Sayın Bakan; sağlıklı yaşamın güvencesi ve müşterek varlıklarımızdan olan Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin, son koşullara göre, 28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni geri alın.”

BAKAN PAKDEMİRLİ’YE İSTİFA ÇAĞRISI

Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurulması çağrısı ile birlikte ayrıca bakan Pakdemirli’ye de istifa çağrısında bulunulan açıklamada şöyle denildi:

“Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki yönetemiyorsunuz! Ormanlarımız yanıyor, müdahalede gecikiyorsunuz, onbinlerce hektar orman kül oluyor. Üstelik gecikmiş müdahalelerinizi başarı gibi sunuyorsunuz, yönetemiyorsunuz!

Orman ekosistemi, göz göre göre şirketlere peşkeş çekiliyor, yetmiyor, ormanlarını savunan köylüleri, çevrecileri, gece yarısı jandarmayla sürükleyerek gözaltına alıyorlar, seyirci kalıyorsunuz, yönetemiyorsunuz! Sizin imzanızı taşıyan orman tahsisleri yüzünden, çok büyük orman alanları orman dışı alan haline getirilip, turizme, madencilere, kömürlü termik santrallere, şirketlere peş keş çekiliyor, yönetemiyorsunuz!

Yanan alanların hemen ağaçlandırılacağını söyleyerek, bir Orman bakanı olarak ormancılık bilimine aykırı açıklamalar yapıyorsunuz, yönetemiyorsunuz! İkizköy’de, İkizdere’de ve daha pek çok yerde, orman köylüsünün sesine kulağınızı tıkıyorsunuz, şirketlerin emrine ormanları tahsis ediyorsunuz. Yönetemiyorsunuz! Orman Bakanlığını yönetemeyen Tarım ve Orman Bakanı ile halkı jandarmayla karşı karşıya getiren İçişleri Bakanı istifa etmelidir.”

EGEÇEP Yürütme Kurulu
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top