Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Bakırçay Ovası ‘Siyanür Çöplüğü’ne dönüşmesin!

Bakırçay Ovası ‘Siyanür Çöplüğü’ne dönüşmesin!

Bergama Koza Altın Madeni İşletmeleri A.Ş tarafından yapılması planlanan ‘Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi’ ÇED davası Ret Kararı ekli dilekçe ile temyiz edildi.

Bergama İlçesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi Projesi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Olumlu Kararı’nın yürütülmesinin durdurulması ve yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemi ile Danıştay Başkanlığı’na iletilmek üzere temyiz dilekçesi verildi.

STK’LAR: HUKUKA AYKIRI

İzmir Tabip Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği tarafından İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 12.03.2020 tarihli 2017/1432 Esas 2020/373 Karar sayılı kararı hakkında yapılan temyiz başvurusunda, Ajans Bakırçay’ın haberine göre şu ifadelere yer veriliyor:

“Hukuka aykırı olan işlemin doğurduğu çevresel risklerin önüne geçmek için öncelikle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması, ivedi yargılama usulünde, temyiz aşamasında davanın esastan sonuçlandırılması olasılığı bulunduğundan temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması, temyiz incelemesi sonunda yerel mahkeme kararının bozulması ve davanın kabulüne karar verilmesi istemidir”

YERALTI SULARI KİRLENECEK

Yapılan itirazla ilgili görüşlerini dile getiren Avukat Arif Ali Cangı; “Jeoloji Uzmanının raporu ile de desteklendiği üzere, dava konusu atık depolama tesisi alanından olası kimyasal madde sızıntısı yeraltı sularını kirletecek ve bu kirlilik Süleymanlı, Aşağı Kırıklar köyleri civarı yaşam alanlarını tehdit etmektedir. Bölge, altın madeninin atık deposu haline gelmiştir. Bir, iki ve üç atık deposu, bölgeyi oldukça yüksek düzeyde riskli, yaşam alanlarını tehdit eden konuma getirmiştir. Mahkeme kararının aksine Jeoloji Uzmanının görüşü bile tek başına dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, uygulanmasının telafisi olanaksız zararlar doğuracağını göstermektedir. Karar bu nedenle de bozulmalıdır” dedi.

PATLAMAYA HAZIR BİR BOMBA

Bergama Çevre Platformu adına açıklama yapan Erol Engel ise; “Ovacık altın madeninde iki siyanür havuzu dolmuş üçüncüsü açılmıştır. Dolmuş olan iki siyanür havuzunda ki 8,4 milyon metre küplük siyanürlü atık adeta patlamaya hazır bomba gibi bölgeyi tehdit etmekte iken üçüncüsü açılmıştır. Yapılan keşifte bilirkişilerce 3. Siyanür havuzunun güvenilir olmadığı belirtildiği halde faaliyetine devam edilmektedir. Tarım’ın bu kadar değer kazandığı pandemi günlerinde Bakırçay ovasını ‘siyanür çöplüğüne’ dönüştürülmesi yöremize yapılan en büyük ihanettir”

KANSER VAKALARI HAD SEVİYEDE

Engel ayrıca; “Kozak yaylasını bu siyanür mezarlığına gömmek için daha kaç tane siyanür havuzu yapılacaktır bilmiyoruz. Yöre köylerinde kanser vakaları had seviyededir, sağlık bakanlığını yöre köylerinde sağlık taraması yapmak için bir defa daha göreve çağırıyoruz. Bölge 1.derece deprem bölgesi olduğu, olası bir depremde de Ovacık Altın Madeninin atık havuzlarının patlaması riskinin çok yüksek olduğu, böylesi bir durumun Bakırçay ovasının ölümü anlamına geleceği unutulmamalıdır. Bilirkişilerin uyarısını dikkate alın üçüncü siyanür havuzu derhal kapatılsın” dedi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top