Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Atatürk Orman Çiftliği’nin Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Plan Değişikliğine Mahkemeden ‘İptal’ Kararı

Atatürk Orman Çiftliği’nin Yapılaşmaya Açılmasına İlişkin Plan Değişikliğine Mahkemeden ‘İptal’ Kararı

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği’nin “askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına dair plan değişikliği”ni iptal etti.

Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, Etimesgut’ta tarımsal üretim alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin “askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına dair plan değişikliği”ni iptal etti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin yapılaşmaya açılmasına ilişkin hukuksal mücadelenin kazanıldığını açıkladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nin askeri alan olarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin süreci yargıya taşımıştı. Daha önce iki kez “yürütmeyi durdurma” kararı verilen alana ilişkin plan değişikliğinin iptali kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada “halka emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanlarının kamusal alan olduğunu ve halka kapalı olamayacağına” dikkat çekti.

YAPILAŞMA ISRARINDAKİ BAKANLIKLARA GEREKEN CEVAP VERİLMİŞTİR

Mahkemenin kararı üzerine değerlendirmede bulunan ve kararın anlamını açıklayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şu vurgulamalarda bulundu:

“Halka emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği alanları, kamusal alandır, halka kapalı olamaz. Yargı, Birinci derece Doğal SİT alanı olan AOÇ’de yapılaşmada ısrar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı’na gereken cevabı bir kez daha vermiştir. İptal kararı haklılığımızın son tescilidir ve yargı telafisi imkânsız zararlar yaşanmadan söz konusu dava konusuna ilişkin işlemleri iptal etmiştir. Bakanlıklar AOÇ alanlarında yapılaşma ısrarından vazgeçmelidir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak bilim ve teknikten aldığımız güçle, AOÇ alanlarını korumak için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN DA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği için verilen hukuki mücadeleyi ise şöyle anlattı: 

“Ankara 4. İdare Mahkemesi, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2’lik kısmına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği işlemlerinin yürütmesini durdurmuştu.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine ek rapor isteyen mahkeme, bir kez daha yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, çifte yürütmeyi durdurma kararının ardından kararı bir üst mahkemeye taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de yürütmeyi durdurma kararının yasaya aykırı olmadığını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da itirazını reddetti. Ankara 4. İdare Mahkemesi de son olarak Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 3257 Ada, 5 numaralı parselin 250.000 m2’lik kısmına ilişkin Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 1/10.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine ilişkin işlemleri iptal etti. 

ALANIN TARİHİ SİT ÖZELLİĞİNE VE BİRİCİKLİĞİNE ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ankara 4. İdare Mahkemesi, iptal gerekçesinde alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğuna dikkat çekmiştir. İptal gerekçesinde  yer alan ‘Tarihi sit alanlarında zorunlu altyapı uygulamaları ve bu uygulamalar kapsamında yapılacak olan resmi kurum yapıları dışında hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağı son alınan ilke kararı ile ortaya konulduğundan, çok büyük bir kısmı tarihi sit statüsüne sahip planlama alanının zorunlu altyapı uygulamaları kapsamında değerlendirilmeyecek E:0.50 yapılaşma koşulu ile ‘Askeri Alan’ olarak planlanmasına yönelik dava konusu planlama kararında hukuka uygunluk bulunmamıştır’ ifadeleri ile alanın tarihi SİT özelliğine ve biricikliğine de dikkat çekilmiştir.”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top