Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Akbelen’de şirkete 2041’e kadar verilen maden ruhsatı için istinaf başvurusu

Akbelen’de şirkete 2041’e kadar verilen maden ruhsatı için istinaf başvurusu

Akbelen orman alanını da kapsayan altı paftadaki ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi lehine düzenlenen ruhsatı işletme izni iptali davasının reddi kararına karşı istinafa başvuru yapıldı.

Milas‘a bağlı İkizköy‘de bulunan Akbelen‘deki N19C3, N19C4, N19D3, N19C1, N19C2 ve N20D4 paftalarının kapsadığı 23 bin 307 hektar alanları için YK Enerji’ye 2021’den 2041’ye kadar verilen IV. grup maden işletme ruhsatı ile işletme izninin iptali için açılan davada Muğla 1. İdare Mahkemesi‘nce 12 Ekim 2023’te ret kararı verilmişti.

Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin bu kararının iptali için, 34 yurttaş ve Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından İzmir Bölge İdare Mahkemesi‘ne dava açıldı.

‘Akbelen’de dinamitler patlatılırken…’

Davanın avukatlarından Arif Ali Cangı, davaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Akbelen’de dinamitler patlatılırken hiçbir denetim olmadan YK Enerji’nin talebi üzerine ruhsatın uzatılması, ruhsatın kutsal belge olarak kabul edilmesinin, somut örneği. Ekokırım suçuna hazırlık çalışması MAPEG‘in işletme ruhsatı ile izni ilk işlemdir, orman tahsisi ona göre verilir. Nitekim ruhsat süresine uygun olarak orman tahsis süresi de Aralık 2021 ‘de bitiyordu. önce bu işlemle ruhsat süresini uzattılar, ardından gizli gizli orman tahsis izin süresini 2031’ e kadar uzattılar ve 24 Temmuz’da ormana girdiler. İimdi patlayan dinamitleri bu ruhsatın eseri. Ayrıca yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi tam da bu olayla örtüşüyor.”

‘Hukuki dinlenme hakkımız yok sayıldı’

İstinaf başvurusunda hukuka aykırılıklar şu şekilde madde madde aktarıldı:

  • Hukuki dinlenme hakkımız yok sayılmıştır: Davamızda keşif deliline dayanmış olmamıza ve defalarca talepte bulunmamıza rağmen, keşif yapılmadan davanın sonuçlandırılması, en son yürütmeyi durdurma talebi konusunda hiçbir karar verilmeden davanın reddedilmesi hukuki dinlenilme hakkını yok sayılması anlamına gelmektedir.
  • Dava konusu ruhsat sahası zeytinlikler ve tarım alanlarıyla kaplıdır. Bu durum tek başına işlemin iptalini gerektirir: Ruhsat sahası içerisinde yer alan Akbelen Ormanı’nda planlanan maden sahasını çevreleyen ve İkizköy, Karacahisar ve Çamköy mahalleleri sınırları içinde kalan 1354 dönümlük alanda tahmini olarak 35 bin civarında zeytin ağacı bulunmaktadır. Bunun için 23.08.2023 tarihli dilekçemizde Tarım ve Orman Bakanlığı‘nca ‘zeytinlikler hakkında verilmiş izin olup olmadığı, yasanın tanımladığı şekilde 3 kmlik mesafe içindeki yaklaşık 4000 dekarlık alandaki yetişkin zeytinlikler için değerlendirme yapılıp yapılmadığı’ hususlarında bilgi alınması istenmişse de bu önemli tahkikat tamamlanmadan karar verilmiştir.
  • Tarım alanları bakımdan; dava konusu 86541 sicil numaralı ruhsat sahasının tamamı incelendiğinde açık kömür ocağı işletmesinin söz konusu Akbelen Ormanı ile sınırlı olmadığı, devamında İkizköy mahallesine ait tarım arazileri üzerinden, kuzeydeki Çamköy mahallesine doğru ilerleyip daha sonra kuzeybatı istikametinde Karacahisar mahallesi istikametinde tamamı tarım arazileri olan yaklaşık 10 bin dekar alanı kaplamaktadır. Bu tehlikeli gidişin önüne geçilebilmesi için açılan eldeki davada mahallinde bilirkişi incelemesi ve keşif yapılarak dava konusu işlemin zeytinlikler ve tarım alanları bakımından hukuka uygun olup olmadığı denetlenmesi gerekirken, bu konuda hiç bir araştırma yapılmamıştır.
  • Dava konusu işlem, Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadan madencilik yapılmasını sağlamaktadır: Oysa hiçbir faaliyet çevresel etki değerlendirmesinden muaf tutulamaz.
  • AİHM kararına göre ruhsat alanı içerisinde yapılacak madencilik faaliyeti sonucunda yakıt sağlanan termik santrallerin çalışmaya devam etmesi insan haklarının ihlali sonucunu doğuracaktır.
  • Dava konusu ruhsat alanında yapılması planlanan madencilik faaliyetinin doğuracağı olumsuz sonuçlar ve hukuka aykırılıklar bilirkişi raporu ile açıkça ortaya konulmuştur.

NE OLMUŞTU?

Limak, IC-İçtaş ortaklığındaki YK Enerji‘nin termik santraline linyit arzı oluşturmak için ağaçları bir bir kesilen Akbelen Ormanı için nöbet tutuluyor.

24 Temmuz’dan bu yana tutulan nöbetin öncesinde ise iki yılı aşkın bir süredir alanda zaten nöbet tutuluyordu. Kesimin ardından sert müdahaleler, gözaltılar, darp ve çeşitli engellemeler yapıldı. Jandarmanın barikat kurduğu ormandaki nöbet alanına kimi zaman hijyen için kullanılan su tankerleri, kimi zaman seyyar tuvaletler alınmadı.

Akbelen Ormanı’ın 740 dönümlük bölümündeki ağaçlar, Limak Holding ve İÇTAŞ ortalığıyla kurulan YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine linyit sağlayacak maden ocağı açmak için kesilmek isteniyor.


Yeşil Gazete

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top