Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Sivas Gökpınar Gölü’ndeki yapılaşmaya mahkeme engeli

Sivas Gökpınar Gölü’ndeki yapılaşmaya mahkeme engeli

Sivas Gökpınar Gölü’nü yapılaşmaya açacak Sivas İl Genel Meclisi’nin kararı ile onanan Gürün Gökpınar Gölü Nazım İmar Planı ile uygulama imar planının yürütmesinin Sivas İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Mahkeme, 9 Ekim 2020 tarihinde onaylanan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinin durdurulma gerekçesi olarak söz konusu değişikliklerin telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacak olmasını gösterdi.

‘Ender rastlanan coğrafi yapısı var’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada, “Gökpınar Gölü Havzası doğal güzelliği, tarihi ve arkeolojik değerleri açısından ender rastlanan coğrafi yapısıyla biriciktir. Bu karar doğal güzelliğe ile alüvyon birikimi ile beraber aynı zamanda doğal kaynaklar üzerinden oluşmuş özel bir gölde, telafisi mümkün olmayan zarar verilme aşamasında hepimize nefes olmuştur” dedi.

Karakuş Candan “Gökpınar Gölü’nü Koruma Platformu ve Gürünlü aydınların bu kararın verilmesinin arkasında yatan özverili mücadelesi takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

‘Kesin korunacak hassas alan’

Evrensel‘in haberine göre Sivas İl Özel İdaresi’nin kurumların görüşlerini dikkate almadığını belirten Karakuş Candan, yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı ilan edilmesi sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Sivas Valiliği’ne yazmış olduğu 03 Temmuz 2020 tarih ve 138051 sayılı yazıda; Gökpınar Gölü’nün göl ve çevresindeki faaliyetlerden dolayı tehdit altında olduğu, tehdit eden faktörlerin ivedi bir şekilde kontrol altına alınması, alanın korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından alanın planlanan ‘Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ kapsamında değerlendirilip Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmasına karar verildiği, yapılacak olan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi ve sonrasındaki tescil aşamaları sürecinde alanın doğal yapısına etki edecek herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim sonrasında Gökpınar Gölü ‘Doğal Sit Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiş ve Kesin Korunacak Hassas alan olarak ilan edilmiştir.”

‘İnşaat durdurulmalı’

Buna rağmen yapılaşma sürecinin önünü açan Sivas İl Özel İdaresi’nin başına buyruk davrandığını söyleyen Karakuş Candan, “Mahkemede bilirkişi incelemesinden sonra, Göle telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği gerekçesiyle, planın yürütmesini durdurmuştur” dedi.

Karakuş Candan, “Sivas İl Özel İdaresine bu kararı bildirerek yürütmesi durdurulan plan kapsamında yapılan her türlü inşaat faaliyetin durdurulmasını ve bu yapıların göle zarar vermeden kaldırılmasını talep edeceğiz. Plan acilen iptal edilmeli, Sivas il Özel İdaresi hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top