Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Şavşat’ta halkın iptal ettirdiği HES projesi için yeniden “ÇED gerekli değil” denildi

Şavşat’ta halkın iptal ettirdiği HES projesi için yeniden “ÇED gerekli değil” denildi

Artvin Şavşat’ta halkın mücadele ile iptal ettirdiği HES projesi için yeniden “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesine dair Şavşat Dernekleri Federasyonu açıklama yaptı.

Artvin Şavşat halkının iptal ettirdiği, eski vali ve oğlunun Şavşat Hanlı Regülatörü ve HES projesine yeniden “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. HES Revize Projesi olarak adlandırılan HES projesi için yeniden verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Şavşat Dernekleri Federasyonu, zaman kaybetmeden yeniden Rize İdare Mahkemesi’ne ilgili köyler adına dava açtı.

HES ŞİRKETİNİN SAHİBİ ESKİ VALİ VE OĞLU

Artvin’in Şavşat ilçesinde kaymakamlık Artvin ilinde ise valilik yapmış Selahattin Akyurt ve oğlunun sahibi olduğu Akyurt Enerji Üretim A.Ş. adlı şirket tarafından yapılmak istenen Hanlı HES projesi için “ÇED olumlu” kararının iptal edilmesine rağmen, HES Şirketi projenin kurulum gücünün 10 MWg altında olmasına dayanarak ve projede çok küçük bir revizyon yaparak “ÇED Gerekli Değildir” kararı alması ve HES şirketinin yeniden bölgeye giderek çalışma yapmasına, İstanbul Şavşat Dernekler Federasyonu tepki gösterdi.

20’si Şavşat, 8’i Ardanuç olmak üzere toplam 28 köyü ilgilendiren HES projesiyle ilgili İstanbul Şavşat Dernekler Federasyonu yaptığı basın açıklamasında, “11 Ekim 2018 tarihinde yine burada bir basın açıklaması gerçekleştirilmiş ve Akyurt Enerji Üretim A.Ş. tarafından Hanlı ve Kireçli köyleri sınırları içinde yapmayı planladığı 20’si Şavşat, 8’i Ardanuç toplam 28 köyü ilgilendiren Hanlı Regülatörü ve 1-2 HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED Olumlu’ kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde, vadi köylerinin temsilcilerinin yoğun katılımı ile Rize İdare Mahkemesi nezdinde açtığımız dava açtığımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı açıklamıştık. Yapılan mahkeme sonrası Şavşat ve Ardanuç halkı lehine karar verilmiştir” dedi. Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“BUGÜN SANA YARIN BANA” ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

“2 yıl süren dava sürecinde Şavşat ve Ardanuç halkı, büyükşehirlerde ikamet eden gurbetçiler, ikinci memleketimizdeki yerel yöneticilerimiz ve komşularımız bizlere ciddi destek sundu. Çünkü ülkemizde her geçen gün doğa talanı sürerken her yerden yükselen çığlıklar, ‘bugün sana yarın bana’ biçiminde hızla yayılmaya başladı. İnsan olan hiç kimse bu talana, kıyıma, kırıma sessiz kalamazdı ve öyle de oldu.”

HALK DİRENDİ, VALİ ALANI TERK ETTİ

“Rize İdare Mahkemesindeki dosyanın tüm süreçleri tamamlanmış ve karar beklenmekte iken sonucu beklemeden hızarlarla, greyderlerle ormana giren ve HES Şirketi adına hareket eden eski vali, tüm köylerden insanların HES sahasına geliş tartışması ve eylem yapması üzerine ve Sayın Vekil Uğur Bayraktutan’ın da müdahale etmesiyle alanı terk etmiştir.” 

DEVLETİN VALİSİ MAHKEME KARARINA İHTİYAÇ DUYMUYOR

“Şavşat’ta kaymakamlık, Artvin’de valilik yapmış bu şahıs mahkeme kararına ihtiyaç duymamış, bunu da mahkemece verilmiş bir ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararı olmamasıyla açıklayabilmiştir. İşte üst düzey kamu yöneticisinin hukuka bakışı budur. Hukuksa; yürütmeyi durdurma kararı vermeyerek HES’in yapılıp bitirilmesine adeta imkân veren bir garabet olarak ortadadır!”

KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLE ‘ÇED GEREKLİ DEĞİL’ KARARI ALDIRDILAR

“Halkın lehine sonuçlanan bu dava sürerken, bu kez HES Şirketi, projenin kurulum gücünün 10 MWg altında olmasına dayanarak ve projede çok küçük bir revizyon yaparak ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı almıştır. Hanlı Regülatörü ve HES Revize Projesi olarak adlandırılan bu proje için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali için Rize İdare Mahkemesi’nde 11.11.2020 tarihinde tarafımızca ilgili köyler adına yeniden dava açılmıştır.”

HUKUK BASİT BİR YÖNTEMLE YOK SAYILIYOR

“Bu yöntemin, hukuku dolanmak olduğu, mahkeme kararını da işlevsiz kılma sonucunu doğurduğu aşikârdır. Hukukta yeniden reformun konuşulduğu bu günlerde, hukukun böylesine basit bir yolla yok sayılması, yargı erkine de güven kaybettiren dramatik bir tablodur. 2 yıl dava sürsün, keşifler yapılsın, bilirkişi raporları hazırlansın ve mahkeme karar versin ama aynı proje için yeniden aynı yargı kurumu önüne çıkılsın. Üstelik dosya içeriğinde saptanan eksik, yanlış ve aykırılıklarda zerrece bir düzeltme de yapılmadan.”

ÖNCE HUKUKUN İLKELERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

“Böyle bir hukuk yaklaşımı ile reform yapılamaz. Önce hukukun üstünlüğünün bütün ilkeleriyle ve zihniyet olarak hayata geçirilmesi gerekir. Aynı proje için verilmiş ‘ÇED Olumlu’ kararını iptal eden mahkeme kararından iptal gerekçelerinden sadece bir bölümüne değineceğiz.”

‘ÇED OLUMLU KARARI’ HUKUKA UYGUN DEĞİL

“Bu durumda Hanlı Deresinin çanak şeklindeki morfolojik yapısının proje genelinde dar ama değişken ıslak çevreler oluşturduğu dikkate alınmaksızın sabit kabul ve verilerle hazırlanan can suyu (çevresel akış) hesaplama yönteminin 1,85’lik ıslak çevre için uygun olsa da söz konusu derenin kritik yatak genişliğine sahip kesitlerinde çevresel sorunlar oluşturacağının açık olduğu, Hanlı Deresi’nde yaşayan balıkların cins ve boyutlarına dair bir çalışma ve tespit yapılmadan Hanlı I ve II Regülatörleri için hazırlanan balık geçitlerinin plan ve boy kesitlerinin tip proje olmaktan öte bir anlam ifade etmediği, ülkemizin en yoğun ve verimli ormanlık alanlarından birinde bulunan söz konusu yöreye ilişkin Türkiye ortalamasına göre alınmış değerlerle oluşturulan bir modelleme üzerinden kesilecek ağaç sayısının belirlenemeyeceği, ayrıca arazi eğiminden kaynaklı erozyon tehlikesi, dere taşkın debisinin şantiye sahasına etkisi, dere morfolojinin bozulması, yüzey ve yer altı suları, toz oluşumu ve gürültü miktarı, kadim su kullanım hakları ve kümülatif etki değerlendirmesi hususlarında ihtiva ettiği taahhütleri ve tespitleri alanı temsilden uzak ve yetersiz olduğu anlaşılan ÇED Raporu esas alınmak suretiyle tesis edilen Artvin İli Şavşat İlçesi Hanlı Köyü sınırları içerisinde bulunan Arpalı Deresi üzerinde müdahil şirket tarafından yapımı planlanan ‘Hanlı Regülatörü ve HES’ projesi ile ilgili olarak verilen ‘ÇED Olumlu’ kararında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

BU DAVA DİLSİZ VARLIKLARIN YAŞAM KAYNAĞI SUYUN DAVASIDIR

“Proje ile ilgili olarak Mahkeme kararıyla hukuka ve mevzuata aykırılık kararı verilmiş iken ve Mahkeme kararında belirtilen aykırılıklar ortada dururken, aynı coğrafyada, aynı derede, aynı ekosistemde ve yine 28 köyün kadim su kullanım hakkı hesaplanmadan hazırlanmış proje sırf 10 MWg altında olduğu için hukuka ve mevzuata uygun hale mi gelecek?

Doğa için hukukta reform, dünya incisi Şavşat’ı, Artvin’i talan eden mantığı söküp atmaktır. Bu dava doğanın, çevrenin, kendini ifade edemeyen dilsiz varlıkların ve her şeyin yaşam kaynağı olan suyun davasıdır. Hukuk, esasta kendini ortadan kaldıracak bir suiniyet varyasyonuna teslim olamaz, olmayacaktır da.  “

TÜM ARTVİN SEVDALILARI DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEK

“28 köyün halkı, Şavşat ve ve Ardanuç ilçe halkı ve gurbetteki tüm Artvin sevdalıları bu haklı mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi dayanışmayla ve kararlılıkla sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu davada da eğer hukuk doğru işler ise, bütün canlıların, ormanın, dağın, çiçeğin, kurdun, kuşun, hakkını alacağız. Evrensel ve ulusal hukuk, yaşam hakkının yanındadır. Vicdan da, insanlık da.”

Kaynak: Evrensel

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top