Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Samsun Kavak ilçesindeki taş ocağı için yapılan kamulaştırmaya yargıdan ret kararı

Samsun Kavak ilçesindeki taş ocağı için yapılan kamulaştırmaya yargıdan ret kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak İlçesi Bekdemir Mahallesi Dağardı Mevkii’nde kurulan taş kırma ve eleme tesisine karşı yürütülen hukuk mücadelesi köylülerin zaferiyle sonuçlandı.

Samsun‘un Kavak ilçesi Dağardı mevkiinde 28 Ağustos 2020 tarihinde taş kırma eleme tesisi adı altında çalışma başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yöre halkının tüm itirazlarına rağmen faaliyetlerini sürdürmüş, bu süreçte kapasite artırımına gitmiş ve bu büyüme kapsamında köylünün tapulu arazilerini de kamulaştırmak istemiş. Arazi sahipleri Dağardı Mevkii’nde yer alan ve kamulaştırılması istenilen 124 ada 5, 14, 15, 16 ile 17 parsel numaralı alanlar için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne karşı 11 Ocak 2021 tarihinde dava açtı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada “büyükşehir belediyesinin taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi bulunmaması karşısında, taş kırma ve depolama tesisi yapılması amacıyla uyuşmazlığa konu taşınmazın kamulaştırılmasına dair dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına kararı verdi. Belediyenin karara karşı yaptığı temyiz başvurusu da Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Konıyla ilgili olarak Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) tarafından mahkeme kararının kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAHKEME KARARINI UYGULAMAK İÇİN NE BEKLİYOR?

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavak İlçesi Bekdemir Mahallesi Dağardı Mevkii’nde kurulan taş kırma ve eleme tesisine karşı yürütülen hukuk mücadelesi köylülerin zaferiyle sonuçlandı. Haklı davalarında SAMÇEP olarak her zaman yanlarında olduğumuz yöre halkı, yaşam alanlarında yapılan bu hukuksuz eylemi en başından sezmiş ve mücadelelerinde dimdik durmuştur.

Taş ocağı kurulum çalışmalarının ilk günlerinde, tapulu arazilerinin yasadışı ihlal edilmesine köylülerin itiraz etmeleri üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin “bedeli neyse ödenir” şeklinde yanıt verdikleri mahkeme tutanaklarında yer almaktadır. Şimdi Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz, bu hukuksuzluğun bedelini nasıl ödeyeceksiniz? 

Mevzuatta taş kırma ve depolama tesisi kurma görevi olmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, verilen karara rağmen bahsi geçen alandaki çalışmalarını hız kesmeden ilerletmektedir. Bir taraftan yeni makinelerle tesis büyütme işlerini sürdüren belediye diğer taraftan da taş kırma faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi İdare Mahkemesinin kararlarını uygulamak için neyi beklemektedir?

Akkisan Firması’nın ruhsat sahasından maden çıkararak bölgedeki çalışmasını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni mahkeme kararlarına uymaya davet ediyoruz.

AKKİSAN İLE KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPILAN PROTOKOL ARAŞTIRILSIN

SAMÇEP temsilcisi Mehmet Özdağ tarafından yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın aile şirketi olan Akkisan Firması’nın ruhsat sahasının Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılması ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde bir sözleşme dahilinde alanın kullanıldığının bilgisini almış bulunmaktayız.

Sözleşmeyi incelediğimizde yapılan protokolün bir yol yapım sözleşmesi olduğu görülmektedir. Protokole göre maden taşımacılığında ortak kullanılacak yol için Samsun Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmasının tamamını üstlenecek, Akkisan firması da bu yol yapım işi için gerekli olan çakılın kendi ruhsat sahasından belediye tarafından çıkarılıp kullanılmasına izin verecektir. Yine araştırmalarımız neticesinde 5 Haziran 2020 tarihinde yapılan sözleşmenin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülmeden karara bağlandığını görmekteyiz.

2011 yılına ait ve 5 yıllık zaman aşımıyla geçersiz hale gelen bir ÇED raporuyla, ormanlık alanda yapılan bu katliamla ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini Samsun’a sahip çıkmak üzere göreve davet ediyoruz.

SİT ALANINDA MADEN RUHSATI

Temiz havasıyla, doğal güzellikleriyle bir tabiat harikası olan Bekdemir Mahallesi için bir karar da Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilmiştir. Bekdemir sakinlerinin, köylerinde Kale Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda çeşitli tarihi buluntular olduğu yönünde CİMER’e başvuru yapması üzerine Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na bağlı görevliler bahsi geçen alanda arkeolojik incelemeler gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırma ve değerlendirmede ormanlık alan içerisinde kale duvarı, mağara, seramik ve tuğla parçaları ile haç oymalı taşlara rastlanmıştır. Buluntuları ve alanın jeopolitik konumunu değerlendiren Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bahsi geçen alanın bir kale yerleşmesi olduğu yönünde karar vermiş ve Kale Tepesi’nin 1. ve 3. derece SİT alanı olarak tescil edilmesine karar kılmıştır.

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun arkeolojik sit alanı olarak belirlediği koordinatlarla maden sahalarının koordinatları kesişmektedir. Belirlenen 1. ve 3. derece arkeolojik SİT alanları çevresinde 3 farklı kurum/şirkete ait maden ruhsat sahası bulunmaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, arkeolojik SİT alanını içerisine giren Akkisan ve Kavçim şirketlerine ait ruhsat sahalarının SİT alanından çıkarılması yönünde karar vermiştir. 

Bu hususta Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alandaki faaliyetlerinin durdurulması için Samsun Valiliği’ni Samsun milletvekillerini, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nü, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini, Kavak Belediye Meclis üyelerini göreve davet ediyoruz.”

Samsun Çevre Platformu-SAMÇEP

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top