Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Salihli’deki JES projesi hakkında bilirkişi raporu: “Doğaya, toprağa, tarıma, kamuya bir yararı yok”

Salihli’deki JES projesi hakkında bilirkişi raporu: “Doğaya, toprağa, tarıma, kamuya bir yararı yok”

Manisa ili Salihli ilçesinee bağlı Yeşilova, Durasıllı ve Beylikli mahallelerinde yapılmak istenen altı adet jeotermal enerji santrali (JES) sondaj kuyusu projesi için ekoloji aktivistlerinin açtığı davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda projede bir kamu yararı olmadığı belirtildi.

Davanın avukatı Yıldıray Çıvgın, raporu “Rapor davamızda ve Salihli ovasına yapılmak istenen JES’lere neden karşı durduğumuz konusunda bizi haklı çıkarmıştır. Umarım, mahkeme de bu rapor doğrultusunda karar verip projeyi iptal edecektir” şeklinde değerlendirdi. 

‘Doğaya, toprağa veya tarıma bir yarar sağlama durumu yok‘

Bilirkişi heyeti, Manisa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tesis edilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD), kararı sakatlar nitelikte eksiklikler içerdiğini bildirdi. Bilirkişi raporunda şu nedenlerle projenin yapılamaması gerektiği yönünde görüş verdi:

  • PTD raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı,
  • Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın (buhar +su) kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığı,
  • Mevcut işletme şekli doğaya, toprağa veya tarıma bir yarar sağlama durumu bulunmadığı, aksine olumsuz etkilere neden olacağı,
  • Söz konusu projenin Nihai Proje Tanıtım Dosyası incelendiğinde, jeofizik ile ilişkili sözcük olarak geçme dışında, herhangi bir bilgi, bulgu, veri, yorum ve benzeri ifadeye rastlanmadığı,
  • PDT raporunda jeofizik ile ilişkili bilgi ve yorum bulunmadığından, yapılacak sondaj çalışmalarının Çevresel Etki Değerlendirme açısından sorunlar içerebileceği ve söz T.C. Manisa 2. İdare Mahkemesi E:2023/791 Bilirkişi Raporu M.G. Drahor G. Tarcan M.T. Esetlili M.R. Seyfioğlu A. Metin 45 / 45 konusu sondaj işleminde kesilebilecek jeolojik birimler hakkında yeterli jeolojik ve jeofizik veri olmadığından, sondajlar sırasında yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşabileceği,
  • PTD içeriğinde “akışkan kesinlikle alıcı ortama deşarj edilmeyecektir.” taahhüdünün gerçekleştirilebilmesi için test sularının yönetimiyle ilgili mühendislik olarak uygulanabilir bir yöntemin sunulmamış olması,
  • Sondaj operasyonunda önemli rol oynayan sondaj çamuru havuzlarının kapasitesi olası riskler için düşük bulunması,
  •  Sondaj faaliyetlerinin başarısına etki eden jeolojik formasyon tanımlamalarının detaylandırılmaması ve jeofizik verilerinin eksik olması da yürütülecek sondaj çalışmaları için risk teşkil edebileceği nedenleriyle…

Yeşil Gazete

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top