Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Salda Gölü’nü tehdit eden krom madenine yargı freni | Özer Akdemir

Salda Gölü’nü tehdit eden krom madenine yargı freni | Özer Akdemir

Salda Gölü’nü yok etme riski barındıran krom madenine yargı dur dedi. Isparta 2. İdare Mahkemesi Burdur Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etti.

Dünyanın en nadir ve güzel jeolojik oluşumlarından birisi olarak kabul edilen Salda Gölü‘nü yok etme riski barındıran krom madenine yargı dur dedi. Isparta 2. İdare Mahkemesi Zonguldak Taş Kömürü Mad. San. ve Tic. AŞ tarafından işletilmek istenen krom madenine Burdur Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etti.

VALİLİK “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI VERMİŞTİ

Burdur’a bağlı Yeşilova İlçesi Niyazlar Köyü yakınındaki krom madenine Burdur Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 29/12/2022 tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi. Yörede yaşayan yurttaşlar bu karara karşı dava açtı.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) ve Burdur Barosu‘nun da yurttaşlar yanında müdahil olduğu davada “belediye sınırlarının maden ocağına mesafe olarak çok yakın olduğu, maden ocağının Karamanlı Barajını etkileyeceği, tarımsal alanların ve dere yataklarının olumsuz olarak etkileneceği, Eşeler Yaylası bölgesinin doğal dokusunu bozacağı, proje tanıtım dosyasında eksikliklerin bulunduğu, orman alanlarının zarar göreceği” gibi gerekçeler ileri sürülerek “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istendi. Türkiye Ormancılar Derneği de müdahillik dilekçesinde maden alanın tamamının ormanlık alanda kaldığı, proje tanıtım dosyasında kesilecek ağaçların ve sayısının belirsiz olduğu, yapılacak patlatmaların çevreye zarar vereceği, içme suyu kaynaklarının zarar göreceğini dile getirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU MADENİN RİSKLERİNİ ORTAYA KOYDU

Yargılama sürecinde yapılan bilirkişi keşfi raporunda da bu iddiaları destekler görüşlere yer verilmişti. Raporda, “Krom ocağı kapasite artışı ve ek tesis tektonik depremsellik açısından bölgedeki su kaynaklarını ve tarım alanlarını olumsuz etkileyecek. Gözlenen ve gözlenemeyen daha fazla sayıda endemik bitki türünün de alanda bulunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu dikkate alındığında alanda yapılacak olan madencilik faaliyetleri uygun değildir” gibi ifadelerle madencilik faaliyetinde kamu yararı olmadığı dile getirilmişti.

“SALDA GÖLÜ’NÜ BESLEYEN SU KAYNAKLARI YOK OLUR”

Bilirkişi raporunu kararına esas alan mahkeme oy birliği ile; “Krom ocağı üretimsel kapasite artışı, patlayıcı miktarında artış ve kırma-eleme-yıkama tesisi” projesi kapsamındaki faaliyetlerin; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalitesi ve miktarlarını olumsuz yönde etkileyeceği, Proje Tanıtım dosyasında sahanın bitki örtüsünün doğru belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin zarar göreceği, ormanın hidrolojik fonksiyonunun olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü’nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, sahada bulunan endemik bitki türlerinin yok olmasına neden olacağı, tarımsal ve hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna vardı.


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top