Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Resmi Gazete’de yayımlandı: Sulak alanlar artık korunmayacak!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Sulak alanlar artık korunmayacak!

Resmi Gazetede Sulak Alanları Koruma yönetmeliğinde iki önemli değişikliğin yapıldığı bir yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikle sulak alanlarda yapılaşmanın önü açılıyor.

Resmi Gazete‘de 19 Mart’ta Sulak Alanları Koruma Yönetmeliğinde iki önemli değişikliğin yapıldığı bir yönetmelik yayımlandı. Koruma kavramı esnetildi; Tarım ve Orman Bakanlığına, eğlenme-dinlenme ve çeşitli faaliyetler için altyapı/üstyapı projeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve kiraya vermek yetkileri verildi.

Sulak alanlardaki altyapı projeleri ve buralardaki tesislerin kurulup işletilmesine yönelik düzenlemeye gidildi. Yeni yönetmelikle sulak alanlarda yapılaşmanın önü açılıyor. Buna göre, içme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak. Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilecek.

Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi de Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecek.

YÖNETMELİKTEKİ İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER NASIL?

Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği’nin 22/d bendine göre sulak alanlarda; “İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri…” için izin verilebiliyordu. Değişiklikle, kamu yararı verilen projeler ve bunların gerektirdiği yapılaşmalar için de izin verilebilmesinin yolu açıldı.

Eklenen (h) bendi ise aynen şöyle;

“(d) bendinde düzenlenen zorunlu altyapı projeleri haricinde, kamu yararı kararı bulunan zorunlu altyapı projelerine, hazırlanacak Ekosistem Değerlendirme Raporu doğrultusunda, ekosistem bütünlüğünü telafi edici tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlıkça izin verilebilir.”

Yönetmeliğe eklenen 39/A maddeyle Tarım ve Orman Bakanlığı’na sulak alanlarda yapılaşma, işletme ve işlettirme yetkisi verildi. Madde şöyle;

“İşletme/işlettirme

MADDE 39/A – (1) Sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.”

Sulak alanlar zaten korunmuyordu. Yönetmeliğin değiştirilmesi, yağmanın yasallaştırılması anlamına geliyor. Buna göre; sulak alanlarda, Bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak veya yaptırılacak. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi de Genel Müdürlükçe gerçekleştirilecek.

Öte yandan, “Bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyete geçmiş olan ve bu yönetmelik kapsamında izin almamış işletmeler, bu yönetmeliğin yayımından itibaren 2 yıl içerisinde Bakanlıktan izin almaları şartı ile faaliyetlerine devam ederler” şeklindeki geçici madde de yürürlükten kaldırıldı.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

One thought on “Resmi Gazete’de yayımlandı: Sulak alanlar artık korunmayacak!

Bir yanıt yazın

Top