Buradasınız
Ana Sayfa > Bilim > Ormanların yapılaşmaya açılması büyük risk: Bitkiyi, toprağı, suyu öldürmeyin! | Özer Akdemir

Ormanların yapılaşmaya açılması büyük risk: Bitkiyi, toprağı, suyu öldürmeyin! | Özer Akdemir

Prof. Dr. Ünal Akkemik orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının büyük risk olacağını vurgulayarak; “Bu alanlar ve bunlara mücavir olan yerlerin mutlaka kapsam dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Maraş merkezli gerçekleşen depremlerin 18. gününde Resmi Gazete’de yayımlanan “OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi” başlıklı kararnameyle orman alanları ve meralar yapılaşmaya açılabilecek. Deprem bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) Kararnamesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına resen karar alma yetkisi veriliyor. Kararnamede ayrıca “Köy yerleşme alanları dahil belirlenen kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanacak vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılır” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜK RİSK!

isim

Bu kararnameyi ve özellikle orman ekosistemine etkilerini sorduğumuz  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, orman alanlarının yapılaşmaya açılmasının büyük bir risk olacağını dile getirdi. Akkemik, orman dışına çıkarılacak alanların 2021 yılında çıkarılan uygulama yönergesinin 5. maddesinde;

“a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.

b) 7139 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.

c) Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler” olarak belirlendiğinin altını çizdi. Akkemik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin aslında orman kanununa ek olarak 2018 yılında çıkarılan 16. maddenin uygulama yönergesinin OHAL kapsamında bir uygulaması olduğunu belirtti.

BAKANLIK ORMAN ALANLARINI YAPILAŞMAYA AÇABİLECEK

Normal koşullarda bu tür alanların orman dışına çıkarılması ile ilgili işlemlere, çevre ve şehircilik il müdürlükleri tarafından ilgili orman bölge müdürlüğünden talepte bulunmasıyla başladığına vurgu yapan Akkemik; “OHAL kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resen yapılabilmektedir. Olağanüstü Hal Kararnamesi ile biyolojik çeşitlilik, toprak ve su muhafazası açısından önem taşıyan alanların orman rejimi dışına çıkarılması ve yapılaşmaya açılması büyük bir risk olarak değerlendirilebilir” dedi.

DOĞA KORUMA ALANLARI MUTLAKA KAPSAM DIŞI OLMALI

On bir ili kapsayan deprem bölgesinde 35 civarında önemli doğa koruma alanı bulunduğuna dikkat çeken Akkemik, bu alanlar ve bu alanlara mücavir olan yerlerin mutlaka kapsam dışında tutulması gerektiğinin altını çizdi. Orman rejimi içerisinde kalan taşlık ve kayalık olarak nitelendirilen orman alanlarının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olmasının yanı sıra sel ve taşkınları önleme, suyu ve toprağı muhafaza etme özelliklerinin de olduğunu sürekli vurguladıklarını aktaran Akkemik şöyle konuştu; “Bu alanların orman rejimi dışına çıkarılması (deprem bölgesi de olsa) orman alanlarında parçalanma, ormanların ekosistem hizmetleri ile su ve toprak muhafazasında aksamaların meydana gelmesine yol açabilecektir. O nedenle, orman alanlarının yapılaşmaya açılması yerine insan müdahalesi görmüş ve yapaylaşmış alanların tercih edilmesi önerilebilir. Şu unutulmamalı ki ülkemiz ne orman zengini ne de temiz-tatlı içme suyu zenginidir. Temiz-tatlı içme suyunu sağlayan her orman alanı doğal haliyle korunmalı üzerinde ağaç olsun ya da olmasın mevcut haliyle gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.”


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top