Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Doğal Sit Alanları Statü Değişikliği Tanıtımı

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Doğal Sit Alanları Statü Değişikliği Tanıtımı

JİN TV Güler Yıldız ile Yeşil Pencere ‘nin hazırladığı Doğal Sit Alanları Statü Değişikliği Tanıtımı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel firmalara hazırlatılan sözde ‘‘Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’’na dayanılarak, Türkiye’nin tamamında, Doğal Sit Alanlarının koruma dereceleri düşürülüyor ya da kaldırılıyor. Bu raporlar, şeffaf olmaları gerekirken, kamuoyundan sır gibi saklanıp, talep edildiğinde de yurttaşlara verilmedi!

Oysa doğal sit alanlarını korumaya, hatta çoğaltmaya, her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü biyolojik çeşitliliğin insan eliyle hızla azaltıldığı, ekolojik krizin kendisini her zamankinden daha çok hissettirdiği bir dönemdeyiz.

Bütün çabaların, var olanın korunması, doğanın kendini yenilemesine, onarmasına olanak verecek düzenlemeler yapılması yönünde olması gerekir. Bu zorunluluk, yaşadığımız Covid-19 pandemisi sürecinde çok açık olarak ortaya çıkmıştır.

Dünyada insan eliyle yaratılan ekolojik krize bağlı doğal felaketler her geçen gün artarak yaşanırken;  ülkemiz güya “bilimsel”, “ekolojik” ve “koruma amaçlı” iddiasında olan, aslında bilimle, ekoloji ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kararlarla doğal yaşam alanlarını hızla yitiriyor, ekolojik bir yok oluşa doğru ilerliyor.

Yaşam ortamlarını tahrip ettiğimiz canlılardan bulaşan virüslerle hayatımızın keskin bir biçimde değiştiği bir dönemde, herhangi bir gerekçeyle doğal alanların koruma derecesinin düşürülmesini kabul edilemez buluyoruz. Amacı doğanın korunması değil, aksine yok ederek yeni rant alanları yaratmaktan başka bir şey olmayan bu gidişe dur demeliyiz. Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin taraf olduğu, iç hukuk normu sayılan uluslararası sözleşmelerin de gereğidir.

Bu kampanyayı ulusal ölçekte düzenlemenin kaçınılmaz olmasının nedeni, Muğla İlini kapsayan rapora meşru yoldan ulaştıktan ve inceledikten sonra tahminlerimizin ne yazık ki doğru çıkması ve bu raporların bilimsellikten, koruma odağından epey uzak olmasıdır. Üstüne, Sayıştay tarafından da ekolojik temelli bilimsel raporların düzenlenmesindeki usule aykırılıkların 2019 denetim raporunda ortaya konulmuş olmasıdır.

Dolayısıyla;

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bilimsellikten uzak bir çalışmaya dayandırılan, yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşama, bilgi edinme gibi anayasal hakları göz ardı edilerek, ilgili mevzuata aykırı şekilde, uygun olmayan yöntemle ihale edildiği için kabul edilemez sonuçlara ulaşılmasına yol açan ve bilimsel kabul edilemeyecek Doğal Sit Alanları Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları’nın tümünün iptal edilerek, sit alanı kararlarına dayanak kabul edilmemesini,
  2. İptalini talep ettiğimiz tüm raporların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ilgili kamuoyunun ve bilimsel çevrelerin erişmesini mümkün kılacak biçimde Bakanlık internet sitesinde ilan edilmesini,
  3. İptalini talep ettiğimiz bilimsel raporlara dayanarak bugüne kadar alınmış tüm doğal sit alanı tespit kararlarının iptal edilmesini; bu kararlar, dayanak bilimsel raporlara sıkı sıkıya bağlı olduğundan, bütün Türkiye için geçerli olmak üzere, bilimsel olmayan raporlara dayanarak yeni sit alanı kararı alınmamasını,
  4. Doğal sit alanları ile ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporlarının; halkın katılımı, şeffaflık, bilimsel yeterlilik, ulusal ve uluslararası taahhütlere uygunluk sağlanarak, en önemlisi de koruma yaklaşımı esas alınarak yeniden hazırlanmasını, Talep ediyoruz.
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top