Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Mahkeme köylünün tek tarım arazisi üzerine RES yapılmasına izin vermedi | Özer Akdemir

Mahkeme köylünün tek tarım arazisi üzerine RES yapılmasına izin vermedi | Özer Akdemir

Aydın Karacasu’da yapılacak olan RES projesine verilen ‘ÇED Olumlu’ kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme kararını alanın köylülerin tek tarım yaptığı alan olmasına dayandırdı.

Aydın‘a bağlı Karacasu’da yapılması planlanan Hacıhıdırlar Rüzgar Enerji Santrali (RES) proje ile ilgili olarak düzenlenen ‘ÇED Olumlu’ kararının iptali davasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararını RES kurulmak istenen bölgenin köylülerin tek tarım yaptığı alan olması ve kesilecek ormanların telafisi olanaksız zararlar vereceğine yönelik uzman görüşlerine dayandırdı.

“HALKIN TEK GEÇİM KAYNAĞI TARIM VE HAYVANCILIK”

Aydın, Karacasu, Karacaören, Ataköy, Yeşilyurt, Hisar ve Kıranyer Mahallesi sınırları içerisinde, yapılması planlanan Hacıhıdırlar RES projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı yörede yaşayan yurttaşlar tarafından dava açıldı.

Davaya bakan Aydın 2. İdare Mahkemesi proje ile ilgili bilirkişi incelemesi yaptırdı. Yapılan bilirkişi keşfi raporunda projenin Çevre Mühendisliği, Arkeoloji ve Enerji Mühendisliği açısından uygun olduğu görüşlerine karşın RES Sahasının Fauna ve Ornitolojik yapısı, Flora, Ziraat Mühendisliği ve Orman Mühendisliği açısından  ÇED Raporunun önemli eksiklikler ve olumsuzluklar olduğu ortaya konuldu.

Bilirkişi raporunda projenin Tarımsal Yapı ve Arazi Kullanımı ile Çevre Etkileşimi Açısından Değerlendiren uzman RES direklerinin dikilmek istendiği alanın bir bölümündeki toprağın işlemeli tarıma uygun olmamasına rağmen çevredeki köylerdeki halkın tek geçim kaynağının tarım hayvancılık ve orman olduğuna dikkat çekilde. Arazi yapısının dağlık ve orman yapıda olması nedeniyle tarım yapılacak alanların oldukça sınırlı olduğuna vurgu yapılan raporda “Bu nedenle alanda tarıma uygun alanların oldukça az olmasına bağlı olarak mevcut tarım arazilerinin önemi ve tarımsal kullanımlar altında değerlendirilmesi daha da önem kazanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“KESİLECEK ORMANIN TELAFİSİ YOK”

Projenin Orman Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesinde de kesilecek  ağaçların orman ekosistemine olası etkilerinin göz ardı edilmesi, bitkisel toprak sıyrılması ve depolanması işleminin usulünde rüzgar ve su erozyonu riski için tedbir öngörülmemesi, gençleştirme alanlarının zarar görmesinin ormanların sürekliliği ve devamlılığı noktasında risk teşkil etmesi gibi gerekçelerle izni talep edilen alanın ormancılık disiplini açısından telafisi mümkün olmayan eksikleri barındırdığı dile getirildi.

“EKOLOJİK DENGE BOZULUR” VURGUSU

ÇED Raporunun flora-fauna yönünden değerlendirmesini yapan uçman da birçok eksiklik ve yanlışlık olduğuna dikkat çekti. Proje bölgesindeki habitat kayıpları ve kümülatif etki ile ilgili yeterli bilginin olmadığının kaydedildiği raporda RES faaliyetlerinin hem habitat kayıplarına hem habitatların parçalanmasına hem de türlere veya tür bireylerine zarar vereceği igade edildi. Raporda “Tüm bu veriler baz alındığında, alandaki ekosistemlerin devamlılığı ve ekolojik dengenin tüm alanlarda bütüncül korunması gerektiğinden ve tüm alanların ekolojik birliktelik oluşturması, zengin bir biyoçeşitlilik yapısına sahip olması, alanda 9 türün ‘NT’, 8 türün ‘VU’ ve 3 türün ‘EN’ kategorisinde bulunması ve önemli doğa alanı olması, proje sahasının kuş göç yollarının yakınında/üzerinde bulunması ve doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması gerektiği nedenleriyle, fauna ve hayvan ekolojisi açısından uygun olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Bilirkişi raporunda projenin Bitki Bilimi (Botanik) Disiplini Açısından da uygun olmadığı görüşü mahkemeye sunuldu.

MAHKEME OYBİRLİĞİYLE YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Bilirkişi raporunu kararına dayanak olarak alan mahkeme heyeti oy birliği ile projenin yaşama geçmesi durumunda telafisi olanaksız zararlara yol açacağı için ÇED Olumlu Kararının yürümesini durdurdu.


Evrensel

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top