Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Kızılcaköy’de JES için verilen ÇED’in yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi

Kızılcaköy’de JES için verilen ÇED’in yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi

Aydın 1. İdare Mahkemesi Kızılcaköy’de yapılması planlanan Sarı Zeybek JES için yapılan yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Bir yılı aşkın bir süredir köylerinin yakınına yapılmak istenen JES’e karşı nöbet tutan Aydın Kızılcaköy‘lülere yargıdan kötü haber. Aydın 1. İdare Mahkemesi Kızılcaköy’de yapılması planlanan Sarı Zeybek JES için yapılan yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

JES PROJESİ İNCİR VE ZEYTİN BAHÇELERİNİN ORTASINDA

Aydın İncirliova ilçesi, Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerinde yapılmak istenen Sarı Zeybek JES projesi için 10.04.2020 tarihinde ÇED olumlu kararı verilmişti. Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan yürütmenin durdurulması talepli ÇED iptali davasında ÇED sürecinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerinin alınması gerektiği, yapımı planlanan JES işletmesinin Zeytin yasasına aykırılık teşkil ettiği, jeotermal enerjinin Türkiye’de kullanılan teknoloji nedeniyle temiz bir enerji olmadığı, jeotermal tesislerden doğaya salınan sıvı ve gazların doğaya ve ekolojik dengeye zararının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğu gibi bir dizi gerekçe ileri sürüldü.

ÇED iptal davasında ayrıca santral alanının zeytin ve incir bahçeleri arasında olduğu, jeotermal santrallerin faaliyete geçmesi nedeniyle yeraltı ve yerüstü su kaynakların kirlendiği, halkın katılım toplantısında jeotermal santralin istenmediğinin açıkça belirtildiği, kurulacak santral ve tesislerin birlikte oluşturacağı kümülatif etkilerin dikkate alınması gerektiği, havaya salınan gaza ve sıvıya maruz kalan alanlarda kanser oranın yüksek olduğu gerekçelerine de yer verildi.

BAKANLIK JES’İ SAVUNDU

Bakanlık ise mahkemeye yaptığı savunmada ÇED süreci içerisinde proje hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüsünün alındığı, bu görüşler içerisinde projenin Zeytin Yasasına aykırılıkla ilgili bir iddia öne sürülemediği, jeotermal akışkanın tamamen kapalı bir sistem içinde santrale getirileceği, proje etki alanının sondaj lokasyonları için 250 metre, santral alanı için ise yaklaşık 700 metre olması nedeniyle kümülatif bir etkileşimin beklenmediği vb gerekçelerle davanın reddini talep etti.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KOŞULLARI YOK

Yürütmenin durdurulması talebini değerlendiren Aydın 1. İdare Mahkemesi kararında “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların dogması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğine” atıfta bulunarak “anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine” oybirliği ile karar verdi.

AYDIN KENT MERKEZİ JES’LERLE ÇEPEÇEVRE KUŞATILMIŞ OLACAK

Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılmak istenen “Sarı Zeybek” JES projesinde açılmak istenen kuyuların tamamı incir bahçesi ve birinci sınıf tarım arazisinde yer alıyor. JES sahası yüzde 85’i jeotermal kullanımına açılan Aydın’da kamunun elinde kalan tek jeotermal sahasıydı. Beş köyün arazisi içerisinde toplam 120 JES kuyusunun açılmasının planlandığı Çiftlik JES sahası ile birlikte Aydın kenti tam anlamıyla JES’ler tarafından kuşatılmış olacak.

JES, Kızılcaköy merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta bir erik bahçesinin içine kurulmak isteniyor. JES projesi Aydın’ın içme ve sulama ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajına 3 km uzaklıkta yer alıyor.

Özer Akdemir
Evrensel Gazetesi yazarı. 1969 Nevşehir Hacıbektaş'ta doğdu. 1998 yılında Evrensel Gazetesi ile başladığı gazeteciliğe halen gazetenin İzmir temsilcilisi olarak devam ediyor. Hayat TV'de Çepeçevre Yaşam programlarının yapım ve sunuculuğu yanı sıra, Anadolu’nun Altın’daki Tehlike / Kışladağ’a Ağıt, Kuyudaki Taş / Alman Vakıfları ve Bergama Gerçeği, Uranyum Uğruna / Dilsiz Çocukları Ege’nin, Doğa ve Direniş Öyküleri adlı kitapları bulunuyor. EGEÇEP Yürütme Kurulu ve çeşitli komisyonlar ile Ekoloji Birliği'nde Koordinasyon Kurulu ve Yürütme Kurulu'nda da görev yapmıştır.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top