Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > Kazdağları’nda direniş de nöbet de devam ediyor!

Kazdağları’nda direniş de nöbet de devam ediyor!

Kazdağları’nda direniş de nöbet de devam ediyor!

Siyanürlü altın madenciliği faaliyetine karşı doğayı ve yaşamı koruma mücadelesi veren yaşam savunucularının Kazdağları direnişi sürüyor. Balaban tesislerinde kışa ve kara rağmen mücadelesini ve direnişini sürdüren yaşam savunucularının çadırlı nöbeti 6. ayına girdi.

Videoda Kazdağları Dayanışması olarak yapılan dünkü basın açıklaması yer alıyor.

“Meşruiyetini Anayasanın 56. maddesinin devlete ve vatandaşa verdiği çevre sağlığını koruma ödevinden alan Kaz Dağları direnişi Kirazlı Balaban mevkiinde Balaban tepesi ve civarındaki, çevre sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan madencilik faaliyetine karşı çadırlı nöbete altı aydır devam etmektedir. Çadırlı nöbete devam eden yaşam savunucuları olarak, eleştirel etkinliklerini sürdürürken hiç bir biçimde Anayasal hakların ötesinde bir amaç gütmeyen Kaz Dağları direnişçileri, kış koşullarında nöbetçilerin barınma ihtiyacını çadırlarda kalarak karşılarken, kullanılmaz halde olan yıkık bir binayı derme çatma bir biçimde onararak soğuk ve yağışlı havalarda sığınmak amaçlı kullanmaktadır. Söz konusu kullanım ikamet amaçlı değildir, yerleşme kastı içermez; yalnızca kış koşullarında soğuktan ve yağıştan korunma amaçlıdır.

Bu hakikate ve Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Aralık 2019 tarihli kovuşturmaya yer olmadığı kararına rağmen, binanın kullanımı bir suç oluşturuyormuşçasına Kaz Dağları direnişçileri üzerine suç isnad edilerek baskı uygulanmaktadır. Binanın korunma ve sığınma amaçlı kullanımının suç oluşturmadığı savcılık kararı ile sabittir ve karara göre yerleşme kastı olmamasından dolayı işgal suçu oluşmaz. Binanın zaten atıl durumda olduğu, orman veya başkalarının kullanımına engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmadığı ortadadır. Daha önceden de belirtildiği üzere soğuktan sığınmak için kullanılan binada ikamet edilmemektedir ve ikamet etmek gibi bir amaç güdülmemektedir.

Kesilen 347 bin 815 ağacın hesabının sorulması gereken bir katliam sürecinin ortasında, soğuk kış koşullarında çadırlarda kalarak vatandaşlık ödevini ifa etmeye çalışan insanların herhangi bir sebeple engellenmesinin kendisi Anayasal hakların ihlalidir.

Kimi asılsız suç isnadlarıyla Kaz Dağları direnişçilerini zan altında bırakmaya çalışanlar şunu iyi anlamalıdır; Kaz Dağları direnişi eleştirel eylemliliklerini yalnızca Anayasal haklar çerçevesinde sürdürmektedir ve Anayasanın 11. maddesi gereğince hiçbirkanunun Anayasaya aykırı olamayacağının bilincinde hareket etmektedir.

Bu yüzden Anayasanın 56. maddesine dayanan direnişin etik tavrı ve çevre sağlığını koruma ödevi herhangi bir kanun kötüye kullanılarak engellenmek istenirse bu bizatihi Anayasal hakların ihlalidir ve abesle iştigaldir. Direnişçiler özel hayatlarını ve yaşadıkları yerleri bırakıp Anayasanın hem devlete hem de vatandaşa verdiği ödevi ifa etmek için altı aydır Kirazlı Balaban mevkiinde nöbet tutmaktadır ve bu nöbetin Anayasal temelinin herhangi bir kanuna dayanarak sarsılamayacağının yeterince farkındadır.

Tüm yaşam savunucularına dayanışma dolu selamlarımızla”

Kaz Dağları Dayanışması

İmzacılar:

Ses, Bes, Çanakkale Kadın Dayanışması, Çanakkale Sivil Inisiyatif, Yeşil Sol Parti, Insan Hakları Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, HDP, HDK, Halkevleri, Sol Parti, Haziran Hareketi, Elder, Türkiye Işçi Partisi, Çan Çevre Derneği, Emep, Karadağ Dayanışması, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu , Halkevci Kadınlar, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Kardeşliği, Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kadın Savunma Ağı, Tarım Orman İş Sendikası Çevre Komisyonu, Çomü Öğrenci Kolektifi, Disk Emekli Sen, Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği, Çanakkale Tabib Odası, CHP Çanakkale İI Başkanlığı, Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top