Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > İzmir’de 1400 hektar Sit, orman ya da tarım alanı imara açıldı

İzmir’de 1400 hektar Sit, orman ya da tarım alanı imara açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Çevre Düzeni Planlarında İzmir’de 1400 hektar sit, tarım ya da orman alanı imara açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ve 18 Eylül 2020’de askıdan inerek kesinleşen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planlarında İzmir’de 1400 hektar alanın imara açıldı. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesinin hazırladığı raporda imara açılan yerlerin tamamının sit, tarım ya da orman alanı olması dikkat çekti.

Egeli Gazete’de yer alan habere göre, yürürlüğe giren planlarla Çeşme’nin Dalyan ve Sakarya Mahallerinde Ayayorgi Koyu’nun gerisinde kalan ve “Bölgesel Park ve Büyük Kentsel Yeşil Alan” olan bölgede de yapılaşmanın önü açıldı. Bölgenin imarı planlarda “Tercihli Kullanım Alanı” olarak değiştirildi. Ayrıca yine Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’nin kuzeyinde 52 hektarlık ala ağaçlandırılacak alan da “Kentsel Gelişme” alanı yapıldı.

Çeşme’de Ayayorgi Koyu’nun gerisindeki alanda yapılaşma

Yürürlüğe giren planlarla Çeşme’nin Dalyan ve Sakarya Mahallerinde Ayayorgi Koyu’nun gerisinde kalan ve “Bölgesel Park ve Büyük Kentsel Yeşil Alan” olan bölgede de yapılaşmanın önü açıldı. Bölgenin imarı planlarda “Tercihli Kullanım Alanı” olarak değiştirildi. Ayrıca yine Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’nin kuzeyinde 52 hektarlık ala ağaçlandırılacak alan da “Kentsel Gelişme” alanı yapıldı.

Urla’nın merkezinde 113 hektarlık “Tarım Alanı” alanı “Kentsel Yerleşik Alanı” olarak imara açıldı.  Urla’nın Yağcılar Mahallesi’ndeki 44 hektarlık “Tarım Alanı” da yine “Kentsel Yerleşik Alanı” olarak yapılaşmanın önü açıldı.

Seferihisar’da 46 hektarlık “Orman Alanı” yine planlarla “Turizm Tesis Alanı” oldu. Seferihisar’ın Hıdırlık Mahallesi’nde 25 hektar, Atatürk Mahallesi’nde de 30 hektarlık tarım alanında da yapılaşma izin verildi.Dikili’de de 305 hektarlık “Tarım Alanı” da “Organize Sanayi Bölgesi” olarak değiştirildi.

Tahtalı Barajı Havası’nda 96 hektarlık alana imar

İzmir’in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı Koruma Alanı’nda 96 hektarlık tarım arazisinin de imara açıldığı ortaya çıktı. Önceki planlarda “tarım alanı” olarak görünen bölgenin imarının “Kentsel Gelişme Alanı” olarak düzenlendiği belirtildi.

Aliağa’da 43 hektarlık “Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” da “Kentsel Gelişme Alanı” olarak değiştirildi. Aliağa’da ayrıca 130 hektarlık “Tarım Alanı” da “Sanayi Alanı” olarak belirlendi.

Çiğli‘de ise 25 hektarlık “Bölge Parkı / Büyük Kentsel Yeşil Alan” ve “Ağaçlandırılacak Alan” da “Kentsel Gelişme Alanı” olarak imara açıldı.

Kemalpaşa’da 112 hektarlık “Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” ve “Arkeolojik Sit Alanı” da “Kentsel Gelişim Alanı” yapıldı ve yapılaşmanın önü açıldı. Yine Kemalpaşa’da 24 hektarlık “Tarım Alanı” da “Turizm Tesis Alanı” oldu. Kemalpaşa’nın Örnekköy Mahallesi’nde de 15 Hektarlık “Orman Alanı” da “Tercihli Kullanım Alanı” olarak belirlendi.

Bütünüyle iptal edilmeli

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin açıklamasında, “İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Değişiklikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; nitelikli tarım alanlarının, orman alanlarının, doğal karakteri itibari ile korunması gereken alanların; konut, sanayi, ticaret gibi gelişme alanlarına dönüştürülmesi, planın dili ve içeriğinin anlaşılmaz ve yasal mevzuata aykırı olması, planın verilerinin güncel tarihli olmaması, plan üzerinde birçok yerde idari ve fiziki sınırların hatalı olması, plan notları ile kaçak yapıların yasallaşmasının önünü açan uygulama notlarının olması, kentlerin ulaşım, liman, havalimanı, enerji politikaları gibi sektörel kararlarına yer vermemesi; buna istinaden kent ve kırsal alanların verimi yüksek toprakları ile tarihi ve doğal alanları yok edecek kararlara yer vermesi şeklinde sıralanabilecek birçok nedene ilaveten, Şehir ve Bölge Planlama Biliminin değerleri ile örtüşmeyen, İzmir ve Manisa kentlerinin imar düzenlemelerinin yok edici kararlar ile şekillenmesine neden olacağı düşünülmektedir. Planlar bütünüyle iptal edilmelidir” ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Egeli Gazete

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur. Amacı; birlik ve dayanışma temelinde ekoloji mücadelesini yükselterek, daha güçlü şekilde doğayı ve yaşamı savunmaktır.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top