Buradasınız
Ana Sayfa > Bileşen Etkinlikleri > İzmir Güzelbahçe’de Go-Kart Pisti imar planları yürütmesi durduruldu

İzmir Güzelbahçe’de Go-Kart Pisti imar planları yürütmesi durduruldu

İzmir Güzelbahçe’de Go-Kart Pisti imar planları yürütmesi durduruldu. İmar planlarını hukuka uygun bulmayan İzmir 5. İdare Mahkemesi, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulması kararı verdi.

İzmir Güzelbahçe‘de Go-Kart Pisti imar planları yürütmesi durduruldu. İmar planlarını hukuka uygun bulmayan İzmir 5. İdare Mahkemesi, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulması kararı verdi. İzmir Karting Kulübü’nün Yelki’de İzmir Kent bütünü çevre düzeni planında tarım alanı olarak belirlenen alana Motor Sporları Pisti yapma girişimine karşı Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) ile bir kısım yurttaş tarafından dava açılmıştı.

GÜLDER tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir 5.İdare Mahkemesi 2019/1569Esas sayılı go kart amaçlı imar planlarının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı GÜLDER ile yurttaşların davacı olarak birlikte açtığı davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması kararı verdi.

MAHKEME: HUKUKA UYGUNLUK YOK

İzmir 5. Nolu İdare Mahkemesinin kararında, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunda yer verilen tespitlere göre dava konusu parsellerin bir bölümünün ve çevresinin tarımsal alan bütünlüğü bağlamında 5403 sayılı Yasa kapsamında dikili tarım arazisi kapsamında olduğu belirtiliyor. Ayrıca dava konusu parsellerde yaşlı zeytin ağaçları bulunduğu, alanın yakın çevresinde de yer yer zeytinlikler olduğu, söz konusu Go-kart eğitim pisti şeklinde bir kullanımın tarımsal alan bütünlüğünün ve zeytinlik alanların bozulmasına sebep olacağı, aynı zamanda dava konusu parselde öngörülen “Açık Spor Alanı” kullanımının üst ölçekli planlar olan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile öngörülen tarım alanı kararlarına uygun olmadığı mahkemenin tespitleri arasında.

Buna göre, mahkeme tarafından “Planlararası birliktelik ilkesinin sağlanmadığı ve plan hiyerarşisine uyarlılık göstermediği, planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına, planlar hiyerarşisine ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01.11.2019 tarihinde onaylanan ve 11.11.2019 tarihinde askıya çıkarılan İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 1379, 1380, 1381, 1384, 1385 ve 1386 sayılı parselleri kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının hukuka uygun bulunmadığı sonucuna vararak, dava konusu planların uygulanmasına geçilebileceği gözönüne alındığında, telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğinden; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top