Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Istrancalara RES için yargıdan izin yok!

Istrancalara RES için yargıdan izin yok!

Istrancalara yapılması planlan RES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Mahkeme kararını usule uygun bulan Danıştay 6. Dairesi de bakanlık ve şirketin temyiz istemini reddederek, mahkemenin kararına onay verdi.. 

Istrancalara yapılması planlan RES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından, temyiz talebini reddeden Danıştay, mahkemenin “hukuka ve usule uygun değildir” gerekçesi ile verdiği “ÇED raporunun iptal edilmesi” kararını onayladı.

Kırklareli’nin Dereköy, Karadere, Şükrüpaşa köyleri ve Ahlatlar Keleme mevkiinde yapılması planlanan RES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 12/03/2018 tarih ve 5002 No’lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmişti. ÇED raporunun iptal edilmesi için açılan davada, bilirkişi raporlarına dayanan Edirne İdare Mahkemesi tarafından ÇED raporunun iptal edilmesi kararı verildi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı ve Trakya Platformu Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, Kırklareli’nin Dereköy, Karadere, Şükrüpaşa köyleri ve Ahlatlar Keleme mevkiinde yapılması planlanan RES Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 12/03/2018 tarih ve 5002 No’lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini açıkladı. Çidem, yargının Istranca ormanlarına RES kurulmasına izin vermediğini belirtirken; “Karar veren Danıştay Altıncı Dairesi Edirne İdare Mahkemesi’nce verilen 12/03/2019 tarih ve E:2018/559, K:2019/345 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 22/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verdi” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında bölgeye RES projesinin ikinci kez getirildiğini belirten Çidem; “Aslında aynı bölgeye RES projesinin ikinci gelişiydi. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05/08/2015 tarihli,  duyurusunda Istranca ormanlarına RES projesine “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmesi sonucu, işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle, Edirne İdare Mahkemesinde dava açıldı. Davacılar arasında Muhtar, Kent Konseyi, Dernek, Vakıf, İl Genel Meclis Üyesi, Avcılık ve Atıcılık Kulüplerinin yanı sıra bireysel olarak katılan yaşam savunucuları vardı. Edirne İdare Mahkemesi 2015/1235 Esas ve 2016/684 Kararı ile verilen kararında “hukuka uygunluk bulunmamaktadır” diyerek iptal etti. Danıştay 14. Dairesi 2016/9739 Esas ve 2017/3119 kararı ile onadı. Her iki davada da, farklı heyetler, farklı bilirkişiler Istranca Ormanlarına RES kurulmasının bilime ve hukuka aykırı olduğuna karar vermişlerdir” dedi.

EKOSİSTEME CİDDİ BİR DARBE OLUR

Orman içine kurulması planlanan RES’lerin yaratacağı tahribat akademisyenlerin hazırladığı bilimsel raporlarda yer alıyor. “Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli çevresel sorunlardan birinin atmosfere salınan sera gazı sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliği olduğunun, bu çerçevede yenilenebilir enerji üretimini öneminin bilincindeyiz” diyen Çidem, açıklamasında “Ancak Istranca ormanlarına kurulmak istenen RES’ler, sosyo kültürel doku, yerelin ekonomik ihtiyaçları,  yaşamsal gereksinimleri, doğa, yaşamı paylaştığımız bitki ve hayvan toplulukları gözardı edilerek tüm Istrancaları etkileyecek şekilde kuruluyor, kurulmak isteniyor. ‘Sıfır Yok Oluş Bölgesi’ içinde ve ‘Başka Yerde Olmayanlar’ sınıflandırmasında dünyada önemli bölgeler içinde yer alan Istrancalar için bu ölçüde yoğun ve yaygın RES inşaası ekosisteme tam bir darbe olacaktır. Türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, interkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılan yollar, geçici inşaat alanları, türbinlerin kanatları ve emniyet ışıklarının etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle Istrancalardaki doğal ve yaşamı hızla yok etmektedir” sözlerine yer verdi.

BİLİM ve HUKUKU GÖZARDI EDEN PROJELERE İZİN VE ONAY VERİLEMEZ

Kırklareli’nde bulunan “cennet – cehennem şelaleleri”

Istrancalardaki endemik, nesli tükenmekte ya da tehlike altında olan türlerin bulunduğu zengin kuş popülasyonunun da RES yatırımlarının tehdidi altında olduğuna dikkat çeken Çidem, konuyla ilgili ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

“Türbinlerin kanatları, emniyet ışıkları ve yok edilen doğal habitat bu değerli kuş popülasyonu için ciddi yaşamsal risk oluşturmaktadır. Kolizyona (çarpışmaya) neden olacağı açıkça ortadadır. Anayasa 56. madde, Anayasa 44, 17, 169 ve 170 maddeleri, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, kamu yararı ilkesi doğrultusunda telafisi mümkün olmayan sonuçları yaşamamıza fırsat vermeyerek, Istranca ormanlarına kurulması planlanan bilime ve hukuka aykırı projeleri reddetmenizi, bu projelere ilişkin olarak hiçbir izin ve onay vermemenizi istiyoruz.

Bilim ve hukukun uygun bulmadığı projelere “olur” verildiği takdirde, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ihbar ve ihtar ediyoruz. Trakya Platformu, bilim ve hukuk kurullarının, bilimsel-hukuksal destek ve katkılarıyla bugüne kadar yürüttüğümüz, yaşamı savunma adına verdiğimiz mücadeleye her platformda, her alanda, her şart ve koşulda devam edeceğiz. Istrancaların nadir ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma,  bugün yaşayan bizlerin sorumluluğudur.”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top