Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Politik Konferansı için Ekoloji Birliği adına sunulan metin

Ekoloji Politik Konferansı için Ekoloji Birliği adına sunulan metin

Ekoloji Politik Konferansı için Ekoloji Birliği adına sunulan metin:

BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM, YAŞAMI SAVUNALIM

Bu güne kadar, yurdun her köşesinde yürütülen mücadeleler gösterdi ki sadece yerel mücadeleler tek başına yeterli olamıyor. Sermayenin gücü karşısında küçük kazanımlar dışında büyük ve kalıcı kazanımlar elde edilemiyor. Öyleyse bir araya gelip, mücadelelerin kalıcı çözümler sağlayabilmesi için bundan sonra nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, güçlerimizi nasıl birleştirebileceğimizi, bunun için neler yapabileceğimizi konuşup, tartışmamızın zamanı geldiğini söyleyerek yola çıktık ve Ekoloji Birliği’ni kurduk.

Ekoloji Birliği‘nin kuruluşundan bu yana 1 yılı geçti. Gerek Ekoloji Birliği‘nin kuruluş sürecinde gerekse günümüzde ülkenin gündemi hep çok yoğun oldu ve hızla değişti. Bu süre içerisinde popüler gündem genelde seçim, geçim ve savaşa endeksli olunca, ekolojik meseleleri bu gündeme yerleştirmek de haliyle kolay olmadı.

Yine de, Kaz Dağı’nda 347 bini aşkın ağacın ve hektarlarca orman ekosisteminin yok edilmesi sonucunu doğuran doğa kıyımı ülkenin birden ana gündem maddelerinden birisi olabildi. AKP hükümetinin, TBMM’deki muhalefetin önemli bir bölümünü de yedekleyerek geliştirdiği politikalar, jeotermal enerji santrallerin yaydığı gazların kokusu nedeniyle geceleri nefes alamayan Aydınlıların birinci gündem maddesinin JES’ler olmasının önüne geçemedi. Ya da incir bahçelerinin içine kurulmak istenen JES sondajına karşı incir sopalarını ellerine alarak yollara dökülen Tire Başköy‘lülerin asıl gündemi kendi yaşam alanlarını savunmak oldu.

Şu sıralar Efeler Kızılcaköylülerin, Kuyucak Değirmenderelilerin, Murat Dağı‘nın ve Hasankeyf‘i yaşatmak için verilen mücadelelerin gündemleri kendi yaşam alanlarına yapılan saldırılar oldu.

Ekoloji Birliği; ilk kuruluş deklarasyonunda bu gerçekliğe dikkat çekerek, yerellerdeki ekoloji mücadelesinin gündemlerini ülke gündeminin bir parçası haline getirebilmeye çalışacağına vurgu yaptı. Bütün çabamız da bu yönde. Önümüzdeki 23-24 Kasım’da 4. Meclisimizi toplayacağız. 3. ve 4. Meclislerimiz arasında geçen 6 aylık süre de Ekoloji Birliği olarak yapmaya çalıştığımız eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının kısa bir dökümünü yaparsak;

Gündem doğrultusunda 18 tane basın açıklaması yaptık. Katledilen Büyüknohutçular‘ın anılmasından, Gezi Davası‘na, Mersin ve Sinop Nükleer santralleri ile ilgili gelişmelerden yargı paketinin ekolojik açıdan değerlendirilmesine kadar, ülkede ekoloji ile ilgili ne olup bitmişse sözümüzü söyledik.

Yine bu süre içerisinde bileşenlerimiz onlarca eylem, etkinlik gerçekleştirdi. Ülkedeki ekoloji hareketlerinin hemen hepsinin içinde olmaya çaba gösterdi. Ekoloji Birliği olarak yerel seçimlerin hemen arkasından, 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde, Ekoloji Kolektifi ve Ankara Barosu ile birlikte “Kamucu Yerel Yönetimler İçin Belediyeleri Ekolojik Haklar Temelinde Programlandırma ve Stratejik Plan Hazırlama Forum ve Çalıştayı”nı gerçekleştirdik.

Kaz Dağı’ndaki doğa katliamına karşı verilen mücadelede, “Su ve Vicdan Nöbeti”ni ve çadırlı direnişi başından itibaren tüm bileşenlerimizle destekledik. İzmir Düşünce Topluluğu’nun gerçekleştirdiği Ekoloji Forumu’nda alınan bir karar doğrultusunda gerçekleştirilen “Efemçukuru’ndan Kirazlı’ya Su, Vicdan ve Yaşam Yürüyüşü”ne bazı bileşenlerimiz katıldı. Yürüyüşe Ekoloji Birliği olarak desteğimizi bir basın açıklaması ile duyurduk. Güzergah üzerinde saptanan yürüyüş ve basın açıklaması noktalarında yerellerde bulunan tüm bileşenlerimiz destek verdi.

12 Ekim’de Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan “Su ve Vicdan Mitingi”nin iptal edilmesi üzerine gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasına katılarak Ekoloji Birliği adına konuşma yaptık.

Ülke gündemine Kaz Dağı’ndaki kıyım ile oturan ekoloji meselesinin gündemde kalabilmesi ve tüm ülke genelindeki bu kıyımlara ve mücadelelere dikkat çekebilmek için 26 Ekim’de “İklim Krizine ve Ekolojik Yıkıma DUR diyoruz” mitingi yapmaya karar verdik. Yerellerde mitinge çağrı için bir dizi eylem gerçekleştirdik. DİSK, KESK, TMMOB, TTB gibi kurumların desteklediği miting, Ankara Valiliği tarafından bir gün kala yasaklandı. Buna tepkimizi onlarca yerelde yaptığımız basın açıklamaları ile göstererek bu miting yasağını boşa çıkardık. Bu süreçte 500’e yakın edebiyatçı-sanatçı-aydın mitingimize imzalarıyla destek oldular.

Önümüzdeki günlerde de maden ve enerji politikaları ve hukuk içerikli bir çalıştay yapmayı hedef olarak önümüze koyduk.

Ekoloji Birliği, ülkedeki bütün yerel ekoloji direnişlerinin birliği, ortak dayanışma ve iletişim ağı olmak için büyük çaba göstermektedir ve göstermeye de devam edecektir. Bunu yapmaya çalışırken emek ve demokrasi güçleriyle de dayanışma içinde olmaya azami gayret gösteriyoruz. Tek başına kurtuluşun olmadığını en iyi bilen mücadele alanlarından biriyiz çünkü.

EKOLOJİ BİRLİĞİ KURULUŞ SÜRECİ

Ekoloji Birliği’nin kuruluş sürecini bir anımsayalım;

Birliğin ilk adımının atıldığı 11-12 Kasım 2017 Bergama Buluşması’na ülkenin değişik yerlerinden 11 ekoloji örgütü çağrıcı oldu. Çağrı, hükümetin en küçük barışçıl eylemlere bile acımasızca saldırdığı bir dönemde yapıldı. Çağrı metninde, yaşamın her alanında saldırıların hızla arttığı, siyasi iktidarın tam desteğini alan şirketlerin doğayı acımasızca talan ettiğinin altını çizildi ve ülkedeki hukukun ayaklar altında olduğuna, bin bir emek ve masrafla kazanılan davaların “hukukun arkasından dolanılarak” işlevsiz hale getirildiğine dikkat çekildi.

Yurdun her köşesinde yürütülen mücadelelerin kendi yerellerinde kalmaları, sermayenin gücü karşısında küçük kazanımlar dışında büyük kazanımların elde edilememesi gerçekliğinden yola çıkarak, 11 çağrıcı örgüt, “bir araya gelip, mücadelelerin kalıcı çözümler sağlayabilmesi için bundan sonra nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, güçlerimizi nasıl birleştirebileceğimizi, bunun için neler yapabileceğimizi konuşup tartışmamızın zamanı geldi” diyerek Ekoloji Birliği’nin ilk adımlarını attı.

EKOLOJİ BİRLİĞİ ESKİŞEHİR’DE KURULDU

Bergama Buluşmasının o güne kadar yapılan benzer ekoloji örgütleri buluşmalarından farkı, ortak mücadele, ortak örgütlenme, birlikte direnme perspektifi ve kararlılığının konuşulması ve ortaya konması oldu. Bu kararlılık iki günde tüm sorunların tüketilemediği “Bergama Buluşması”nın Sonuç Bildirgesi’ne de yansıdı ve ikinci buluşmanın, 24-25 Mart 2018’deki “Eskişehir Buluşması”na da zemin hazırlandı. Eskişehir Buluşması’nda, ortak mücadele için gerekli olan ortak ilkeler, program, örgütsel yapı ve eylem takvimi gibi konuların tartışıldığı çok yoğun iki günlük bir mesainin ardından Ekoloji Birliği, “Bergama ve Eskişehir Buluşmaları”na katılan 56 yerel ekoloji örgütünün katılımı ile kuruldu.

BÜTÜN YEREL EKOLOJİ MÜCADELELERİ DOĞAL BİLEŞENLİRİMİZ

Ekoloji Birliği‘nin temel taşı yerel ekoloji örgütleri ve henüz bir örgütsel yapıya kavuşmamış mücadelelerdir. Birlik, bu örgütlerin ortak mücadele zemini, dayanışma ve iletişim ağıdır. Dolayısıyla ülkede ekoloji mücadelesi veren bütün yerel örgütlenme, inisiyatif ve oluşumlar, Ekoloji Birliği‘nin ilkelerine aykırı bir zeminde bulunmadıkları sürece Ekoloji Birliği’nin doğal bileşenleri olarak kabul edilebilir. Birliğin genişleme perspektifini de bu bakış açısı oluşturmaktadır.

EKOLOJİ BİRLİĞİ VE SİYASİ MÜCADELE ANLAYIŞI

Ekoloji Birliği kendisini devletten, siyasi yapı, hareket, parti ve bunların ekoloji temelli kurumlarından bağımsız bir yerde tarif ediyor. Ekolojik mücadelenin siyasi bir mücadele olduğunu kabul eden Ekoloji Birliği kendini anti-kapitalist olarak tanımladı.

Öte yandan ekoloji mücadelesinin darlaşmasının önüne geçilmesi amacıyla siyaseti kendi bulunduğu alanlarda verdiği mücadeleler düzleminde tarif etti. Siyasi partilerle olan ilişkisini de bu alanlardaki duruşu ile belirledi. Kendi siyasetini kendisi oluşturmayı yeğlerken ülkedeki diğer emek, demokrasi, barış vs gibi mücadele dinamikleriyle dayanışmayı da hedefleyen bir pozisyonu yeğledi.

EKOLOJİ MÜCADELESİ SINIF MÜCADELESİNİN BİR PARÇASI

Ekoloji mücadelesinin sınıf mücadelesinin bir parçası olduğu ve ülkedeki, emek, demokrasi, barış, ekolojik haklar temelli mücadeleden bağımsız olamayacağını düşünüyoruz. Zaten Birliğin programında da emek, demokrasi, barış mücadelesi ile dayanışmanın önemine atıflar yapıldı. Tek koşulumuz, örgütsel bağımsızlığımız olarak belirlendi. Ekoloji Birliği‘nin öncelikle kendi örgütsel birliğini sağlamlaştırması, ilke ve programları doğrultusunda bağımsız bir toplumsal-ekolojik hareket olarak kendini ortaya koyması gerekiyor ki diğer emek-demokrasi-barış temelli mücadelelere katkı koyabilsin.

DİRENİŞİ GÜÇLENDİREBİLMEK

Ekoloji Birliği, ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde direnişin güçleneceği, yeni yeni yerlerde filizleneceği ve yaşamı savunma irademizin daha da kuvvetleneceği zeminlerden biri olacaktır.

DEKLARASYONUMUZDAN BİR BÖLÜM

“Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar büyük bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kalmamıştır. Ülkenin toprağı, suyu, havası ve denizleri, daha büyük bir saldırıya maruz kalmamış, bitkisi çiçeği, hayvanı insanı, bugün tanık olduğumuz kadar büyük bir yaşam hakkı gaspıyla tehdit edilmemiştir.

Ülkenin her bir metre karesine yönelen bu genel saldırıya karşı, yediden yetmişe halk hareketleri doğmuş, her bir yerelden doğa ve yaşam için direnişler ortaya çıkmış, her geçen gün çıkmaktadır. Ekoloji mücadelesi, içinden geçtiğimiz bu karanlıkta geleceğe dair umudun hala korunabildiği ve yaşam hakkı için kenetlendiğimiz en önemli mevzilerden biri, iktidar ve sermaye blokunun en çok köşeye sıkıştırılabildiği ve yaşam düşmanlığının en net teşhir edildiği bir mücadele başlığı haline gelmiştir.

Haklı olduğumuzun ve hukuksuz talan örgütlenmesine karşı meşru müdafaa gücü olduğumuzun sonuna kadar bilincinde, gücümüzün farkındayız.

​• Ekoloji Birliği ile bu gücü daha ortak, daha koordineli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kurumların ve yasaların doğadan ve yaşamdan yana işlemediği bu dönemde sermaye iktidarına ve talancı şirketlere karşı geniş bir savunma hattını kurmak için çalışacağız.

​• Ekoloji Birliği‘nin temeli, yerellerdeki ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmeleridir. Bütün yerel ekoloji mücadeleleri ve örgütlenmelerini doğal bileşenlerimiz olarak görüyor ve birlikte mücadele etmek için Ekoloji Birliği’ne davet ediyoruz.

​• Ekoloji mücadelesini ve yaşam savunmasının siyasetini siyasi program ve tüzüklerden bağımsız olarak kendi bulunduğumuz alanlarda üretiyoruz.

• Yaşamı savunanların, birbirinin yarasını sarması, birbiriyle dayanışmasını hedefliyoruz. Ülkenin demokratikleşmesi, emeğin özgürleşmesi, barışın hakim kılınması için çabalayanlarla yan yana duracağız.

​• Ekoloji Birliği sadece mevcut ekoloji örgütlerinin bir araya gelmesini değil, temel olarak gittikçe gelişen ekolojik ve yerel hareketlerin birlikte mücadele zeminini hedefler.

​• Doğada sınırların olmadığını biliyoruz. Dünyanın her yanında aynı sorunlara karşı mücadele eden yaşam savunucuları ile buluşmanın, iş ve güç birliği yapmanın, dayanışmanın yollarını arayacağız. Çünkü onların mücadelesi, bizim mücadelemizdir.

​• Ekoloji Birliği mücadelesinin maddi külfetini kendi özgüçlerimizle karşılamayı savunuyoruz. Mücadelenin parayla değil kolektif emekle, özveri ve dayanışmayla yürütülebileceğini düşünüyoruz.

​• Hiçbir hukukun yaşam hakkından değerli olmadığını, hukuksuzluğu, öğretilmiş çaresizliği yenmenin yolunun, mücadeleden geçtiğini hukukun da yine bu mücadeleyle yerine geleceğini biliyoruz. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını, yıllarca süren emek ve masraflarla kazandığımız davaların bir kalemde ortadan kaldırıldığını defalarca gördük. Buna rağmen hukuktan, hukukun adilce uygulanması talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Ülkenin bu karanlık günlerinde örgütlenmenin, çok farklı görüşler ve alışkanlıklar içerisinde olunsa da yan yana durabilme ve birlikte direnebilme becerisini göstermenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu temelde; yaşamı savunmak, ortak hareketliliği güçlendirmek için Ekoloji Birliği’ne bekliyoruz.

Ekoloji Birliği / Ekoloji Politik Konferansı – 9-10 Kasım 2019 / İstanbul

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top