Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji örgütleri Bergama buluşması sonuç bildirgesi

Ekoloji örgütleri Bergama buluşması sonuç bildirgesi

Ekoloji örgütleri Bergama buluşmasının sonuç bildirgesinde dayanışma ve örgütlenme çağrısı yapıldı.

Bergama’da gerçekleştirilen Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması’nın sonuç bildirgesinde ortak mücadele, dayanışma ve örgütlenme kararlılığının altı çizildi.

11-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Bergama’da yapılan ekoloji örgütleri buluşmasının sonuç bildirgesi açıklandı. Ülkenin farklı bölgelerinden 11 ekoloji örgütünün çağrıcı olduğu buluşma,  “ekoloji örgütlerinin güçlerini, mücadelelerini birleştirmenin yol ve yöntemlerini tartışmak,  Türkiye Ekoloji Hareketi’nin ortak örgütlenmesini, mücadele birliğini oluşturmak” amaçlarıyla gerçekleştirildi.

OHAL VE EKOLOJİ MÜCADELESİ

42 ekoloji örgütünden 200’e yakın kişinin katılımı ile gerçekleştirilen “Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması”nın sonuç bildirgesinde ülkedeki OHAL uygulamalarının diğer toplumsal hareketler ve kesimler üzerinde olduğu gibi, ekoloji mücadeleleri üzerinde de önemli bir baskı oluşturduğu dile getirildi. Siyasi iktidarının enerji, madencilik, su, orman, tarım, hayvancılık, kültür ve tabiat varlıkları alanlarında izlediği politikaların, doğa ve yaşam üzerinde geri dönüşümü olanaksız zararlara yol açtığının altının çizildiği sonuç bildirgesinde, tüm bu doğa, yaşam, kent ve kültür talanına karşı direnen, yaşam alanlarını, doğal ve kültürel varlıklarını korumaya çalışan ekoloji örgütlerinin mücadele olanaklarının da, yine siyasi iktidarın politikaları ve yasal-fiili baskıları nedeniyle tıkandığı ifade edildi.

EKOLOJİ MÜCADELESİ VE EKOLOJİSTLER HEDEF GÖSTERİLİYOR

Ekoloji mücadelesinin, Türkiye’nin mevcut siyasi koşullarındaki en aktif ve lokal anlamda örgütlü olan toplumsal muhalefet hareketlerinden olduğuna dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, bu yüzden, ekoloji mücadelesi içerisinde yer alanların siyasi iktidar tarafından hedef gösterildiğine dikkat çekildi. Bildirgede ekoloji aktivistlerinin içinde bulunduğu hayati tehlikenin, artık mücadelenin en önemli gündemlerinden biri haline geldiği ifade edildi. 

HUKUKSUZLUK SÜRECİ!

Ekoloji mücadelesi ve hukuksal süreçlerle ilgili şu tespitlere yer verildi:
“Mücadelenin hukuki ayağında;
– Ciddi bir tıkanma içinde bulunulduğu, yanlış, yetersiz ve/veya gecikmeli uygulamaların, yargısal süreçlerde her geçen gün daha belirgin bir ‘hukuksuzluk’ sürecine sebep olduğu,
– Yargı bağımsızlığından söz etmenin olanaksızlaştığı,
– Açılan çevre davalarında, uygulamaya konmasa da geçmişte olumlu sonuçlar alınabilmekteyken, artık önemli oranda ekoloji mücadelelerinin aleyhine kararların çıktığı,
– Bin bir emek ve masrafla sürdürülen hukuk mücadeleleri sonucunda kazanılan davaların bir şekilde ‘yargının arkasından dolanılması’ nedeniyle uygulanmadığı ya da aleyhe döndürüldüğü,
– Yargısal denetime başvurmanın çok pahalı bir hale getirildiği, yargılama ücretleri, bilirkişi keşfi ve diğer masrafların çok büyük ekonomik boyutlara ulaştığı ve ekoloji mücadelelerinin bu yüksek miktarlı yargı giderlerini karşılamakta zorlandığı,
– Bilirkişi süreçlerinin artık bilimsel ölçütlerin ötesinde adeta şirketlerin ve idarenin lehine rapor hazırlama sürecine dönüştüğü,
– ÇED süreçlerinin neredeyse tamamen işlevsizleştirildiği ve ÇED raporlarının çevresel etkileri ortaya koymaktan uzak olduğu tespitleri yapılmıştır.”

EKOLOJİ MÜCADELESİNİN ORTAK ÖRGÜTLENMEYE İHTİYACI VAR

Toplantının amaçları arasında yer alan ekoloji örgütlerinin mücadele birliği ve ortak örgütlülüğü konusundaki kararlılık sonuç bildirgesine de yansıdı. Bildirgede bu konuya dair şu görüşlere yer verildi: “Buluşmaya katılan ekoloji örgütlerinin ortak mücadelesi, dayanışması ve mücadelelerin ihtiyaç duyduğu güç, eylem ve irade birliğinin sağlanması için ortak bir örgütlenmeye, kendi gündemini yaratarak siyasi iktidarın gündemine esir olmayan, talep üreten ve taleplerini, mücadelesinin her türlü unsuruyla zorlayan bir birlik zeminine/ağa ihtiyaç vardır. Bu birlik zemininin/ağın oluşabilmesi için çaba harcamaya devam edilmelidir.”

Sonuç bildirgesinde Bergama Buluşması’nda başlatılan ortak hareketi doğuracak olan birlik zemini/ağının örgütlenme biçimi, adı, temel ilkeleri, program ve tüzüğünün tartışılarak karara bağlanması için ikinci bir buluşmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İkinci buluşmanın 2018’in ilk aylarında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilen bildirgede, 2. toplantının daha verimli geçmesi için bu toplantıda tartışılacak temel metinlerin, oluşturulacak birlik zemini/ağının genel ilkelerinin ortaya konması için 15 ekoloji örgütünden temsilcinin yer alacağı bir çalışma grubu kurulması da kararlaştırıldı.

BERGAMA BULUŞMASINA KATILAN EKOLOJİ ÖRGÜTLERİ

1.    Aliağa Çevre Platformu
2.    Antalya Ekoloji.org
3.    Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
4.    Ayvalık Tabiat Platformu
5.    Bartın Platformu
6.    Bergama Çevre Platformu 
7.    Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere Elele Hareketi
8.    Bozcaada Forum
9.    Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
10.   Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
11.   Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
12.   Dikili Çevre Platformu
13.   Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
14.   Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
15.   Donkişot Bisiklet Kolektifi
16.   DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
17.   Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
18.   Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
19.   Foça Forum
20.   Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
21.   Hasankeyf Yaşatma Girişimi
22.    İda Dayanışma Derneği
23.    İzmir Çevre Gönüllüleri (İZÇEP)
24.    Karaburun Kent Konseyi
25.    Karadeniz İsyandadır Platformu
26.    Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 
27.    Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
28.    Kuşadası Çevre Platformu 
29.    Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
30.    Kültürpark Platformu
31.    Mezopotamya Ekoloji Hareketi
32.    Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
33.    Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
34.    Murat Dağı Koruma Platformu
35.    Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
36.    Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP)
37.    TEMA Bergama
38.    Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
39.    Yeni Foça Forum
40.    Yerel Tohum Derneği
41.    Yeşil Artvin Derneği
42.    Yeşil ve Sol Çalışma Grubu

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top