Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği: Zeytinlikler madenlere kurban edilemez

Ekoloji Birliği: Zeytinlikler madenlere kurban edilemez

Ekoloji Birliği, zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesinin önünü açan yönetmelikle ilgili iptal davası açılması çağrısı yaparak, “Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacı, madenlere kurban edilemez” dedi.

Zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğin önceki gün Resmi Gazete‘de yayımlanmasının ardından Ekoloji Birliği, kararı eleştiren bir açıklama yaptı. Zeytinin köylünün, çiftçinin geçim kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada yönetmeliğin iptali için dava açılması çağrısı yapıldı.

“Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak olan bu değişiklik asla kabul edilemez! Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacı kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban edilemez” denilen açıklama şu şekilde:

ZEYTİNLİKLER MADEN İÇİN KURBAN EDİLEMEZ!

“Özel bir yasa ile korunan zeytinlikleri enerji ve maden projelerine açmak için bu kaçıncı hamle? Sayısını anımsayamaz olduk. Tam da tüm dikkatlerimiz yanı başımızda süren savaşa çevrilmişken. Adeta fırsattan istifade. Her seferinde ekoloji örgütleri, sektör örgütleri ve zeytin üreticileri ortak mücadelesi ile geri püskürtülen bu girişim bugün yine karşımıza çıkarıldı. 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Maden Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile zeytinlikler enerji ve maden şirketlerinin yıllardır süren yoğun baskıları ile iktidar tarafından enerji ve maden projelerine, kömüre feda edilmek isteniyor.

1939’da kabul edilmiş bulunan ve bugüne kadar zeytinlikler için bir kalkan olan 3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”u değiştirmeyi başaramayan şirketler bu kez de Maden Yönetmeliği’nin 115’inci maddesine ek fıkra koyarak amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Sözde kamu yararı…Gerçekte kimin yararı?

Söz konusu değişikliğe göre:

“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir…”

Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak olan bu değişiklik asla kabul edilemez! Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacı kömüre, taş ocaklarına, madenlere kurban edilemez.

“Kutsal Zeytin” yoksulun ağacıdır. Köylünün, çiftçinin geçim kaynağıdır. Köylüler zeytin geliri ile çocuklarını okutur, evlendirir. Ülkemizdeki yüzbinlerce çiftçinin yaşamı yalnızca zeytine bağlıdır. Bir zeytin ağacının büyümesi yıllar almaktadır. Yok edilen zeytinliklerin kısa sürede yerine getirilmesi mümkün değildir. Şirin görünmek için yönetmelikte ağaçların nakledileceğine belirtilmesi ve Bakanlık tarafından “Zeytinlikler kesilmeyecek, nakledilecek.” şeklinde yapılan açıklamalar ise hiç inandırıcı değildir. Ayrıca nakledilmesine de razı değiliz. Dokunmayın yeter.

Ekoloji Birliği olarak; tüm ekoloji örgütlerini, sektör örgütlerini, emek ve demokrasi güçlerini ve demokratik kitle örgütlerini söz konusu yönetmelik değişikliğine karşı ortak olarak mücadele etmeye ve yönetmeliğin iptali için yığınsal dava açmaya çağırıyoruz.

ZEYTİN İÇİN ADALET!

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top