Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği, araştırma sonuçlarını açıklaması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı

Ekoloji Birliği, araştırma sonuçlarını açıklaması için Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı

Ekoloji Birliği, Bülent Şık’ın duruşmasının başladığı aynı günde anlamlı bir girişimde bulunarak, Sağlık Bakanlığı’na “gıda ve su örnekleri üzerinde yaptırdığı kirlilik araştırması sonuçlarının kamuoyuna açıklanması” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 – 2016 yılları arasında Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de gıda ve su örnekleri üzerinde kirlilik araştırılmış, bu konu ile ilgili çeşitli basın ve yayın organlarında haberler de yer almıştı. Ancak bu araştırma sonuçları bilinmiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu araştırma sonuçlarını hala halka açıklamadı. Bu araştırmada çalışan bazı bilim insanlarının basına yaptıkları açıklamalarda ise, söz konusu su ve gıdalarımızdaki kirlilik araştırmasında, çeşitli bölgelerde yüksek oranda kirlilik saptandığı çeşitli şekillerde değişik ortamlarda ifade ediliyor. Bu nedenle Ekoloji Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın bu araştırma sonuçlarının kamuoyuna açıklanması talebi ile yazılı başvuruda bulundu ve ayrıca bakanlığı kendi yaptırdığı araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklama yükümlülüğü olduğunu da hatırlatarak, konu ile ilgili göreve davet etti.

Şık davası ile zamanlama ve bileşenlerle zamandaş açıklamalar

Ekoloji Birliği‘nin Sağlık Bakanlığı’na yaptığı bu yazılı çağrı, içerdiği konu yanı sıra ayrıca zamanlaması bakımından da anlamlı. Çünkü bu yazılı çağrıyı Doç. Dr. Bülent Şık’ın 12 yıl hapis istemiyle hakkında açılan davanın duruşması ile aynı günde yaptı. Bu nedenle de Ekoloji Birliği’nin bu girişimi kamuoyunun Bülent Şık davası ile ilgili duyarlılığını daha da arttıracak şekilde, dikkatleri bu davaya da yönlendirdi. Bilindiği gibi, Yard. Doç. Dr. Bülent Şık, bakanlık tarafından gizlenen “Kanser Raporu“nu kamuoyuna açıkladı diye hakkında dava açıldı ve 12 yıl hapis hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Ve Bülent Şık’ın duruşmasının yapıldığı 30 Mayıs günü, bileşenleri ile birlikte zamandaş bir şekilde “Bülent Şık’ın yargılanamayacağı” tavrı ile basın açıklaması yapan Ekoloji Birliği, ayrıca Sağlık Bakanlığı’na da yazılı bir çağrıda bulunarak, “gıda ve su örnekleri üzerinde yaptırdığı kirlilik araştırması sonuçlarının kamuoyuna açıklanması” çağrısında bulundu. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığınca cevaplandırılması istemiyle 5 sorunun da sorulduğu Ekoloji Birliği’nin çağrı yazısı şöyle:

“Sn. Dr. Fahrettin KOCA – SAĞLIK BAKANI,

Ulusal gazete ve medyada yer alan haberler aracılığıyla, 2011 – 2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de gıda ve su örnekleri üzerinde kirlilik araştırması yaptırıldığını öğrendik. Ancak Sağlık Bakanlığı bu araştırma sonuçlarını hala halka açıklamamıştır. Bu araştırmada çalışan bazı bilim insanlarının basına yaptıkları açıklamalarda, söz konusu su ve gıdalarımızdaki kirlilik araştırmasında, çeşitli bölgelerde yüksek oranda kirlilik saptandığı ifade edilmektedir.

Bakanlığınız tarafından 2011 – 2016 yılları arasında yürütülen “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi”nin sonuçlarının Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndaki yasal süresi içinde adresimize gönderilmesini ve ayrıca aşağıdaki soru ve bilgi taleplerimizi ayrı ayrı yanıtlanmasını arz ederiz.

“Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi”ne yönelik olarak;
1- Sağlık Bakanlılığı’nın temel görevi olan halk sağlığını korumaya yönelik bu araştırma sonuçları neden hala kamuoyuna açıklanmamıştır?
2- Halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda ve suda ciddi boyutta kirliliği ortaya çıkaran araştırma, neden Sağlık Bakanlığı tarafından “sır” ve “yasaklanan bilgi” olarak değerlendirilmektedir?
3 A- Kirletici etki yaratan sanayi, maden vb tesislerin ÇED Raporlarını onaylayıp bunları denetlemekle görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, tarım ve gıdanın sağlıklı olarak üretim ve tüketiminden sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Bakanlığınız tarafından gıda ve su kirlilik araştırma sonuçlarını gönderilmiş midir? Gönderilmediyse nedenini belirtiniz.
B- Araştırma sonuçları ilgili Bakanlıklara diğer kamu ve kurumlara gönderildiyse bunlar hangileridir? Gönderim tarihleri ve adlarını listeleyiniz.
C- Araştırma sonuçları ilgili Bakanlıklara ve diğer kamu ve kurumlara gönderildiyse, aradan geçen zaman içinde gereken önlemlerin bu kurumlar tarafından alınıp alınmadığını sorgulayan herhangi bir çalışma Bakanlığınız tarafından yürütülmüş müdür?
4- Aradan geçen 3 yıldan sonra günümüzde, araştırmaya konu edilen bölgelerde suyun ve gıdanın halk sağlığı için uygun olup olmadığı konusunda Bakanlığınızın herhangi bir ilave çalışması olmuş mudur?
5- Türkiye’nin pek çok yerinde sanayi ve maden atıkları ve bilinçsiz tarımsal pestisit kullanımı yaygındır. Bakanlığınız 2011 – 2016 yılları arasında yürüttüğü araştırma gibi Türkiye’nin diğer illerinde de araştırma ve analizler yaptırmakta mıdır? Yapılmıyorsa neden yapılmamaktadır? Yapılıyorsa bunların sonuçları halka ne zaman açıklanacaktır?

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.”

EKOLOJİ BİRLİĞİ

Bülent Şık davasının da, bakanlık tarafından gizlenen ‘Kanser Raporu’nun da peşini bırakmayacağız!

Yard. Doç. Dr. Bülent Şık, bakanlık tarafından gizlenen “Kanser Raporu“nu kamuoyuna açıkladı diye 12 yıl hapis istemiyle hakkında dava açıldı ve yargılanması isteniyor. Yurt genelinde sivil toplum örgütleri ise buna tepkili ve dava sonucundan kamuoyu vicdanı çok büyük yara alacağı için yargılanmasını istemiyor. Bülent Şık’ın ilk duruşmasına başlandığı 30 Mayıs günü Ekoloji Birliği ve bileşenleri zamandaş şekilde yaptıkları basın açıklamaları ile “Bülent Şık davasının da, bakanlık tarafından gizlenen ‘Kanser Raporu’nun da peşini bırakmayacağız!” dediler. Diğer STK ve demokratik kitle örgütleri, bu nedenle “suç işleyenler yargılansın, bu suçu açığa çıkaranlar değil” sözleri ile yurt genelinde tepkilerini ifade etmeye devam ediyorlar.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir yanıt yazın

Top