Buradasınız
Ana Sayfa > Ekoloji > Ekoloji Birliği 4. Meclis Toplantısı Ankara’da yapıldı

Ekoloji Birliği 4. Meclis Toplantısı Ankara’da yapıldı

Ekoloji Birliği’nin 4. Meclis Toplantısı 23 – 24 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 4. Meclis Toplantısı’nda Ekoloji Birliği’ne 8 yeni örgütün katılımlarıyla bileşen sayısı daha da arttı. Meclis Toplantısında yakın zamanda ‘Maden ve Enerji Çalıştayı’  yapılması kararı da alındı. Ekoloji Birliği tarafından yeni bir miting hazırlığı daha düşünülüyor. 

Ekoloji Birliği‘nin 4. Meclis Toplantısı 23 – 24 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 2 gün boyunca devam eden Meclis toplantısında geleceğe yönelik atılacak adımlar konusunda yine önemli bazı kararlar alınırken, yaşanılmakta olan sürece ilişkin bazı durum tespitleri ve analizler de toplantıdaki önemli ayrıntılar olarak yer aldı.

23 Kasım’daki ilk günkü toplantıda divan heyetinin belirlenmesinin ardından Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu’nun Mayıs – Kasım ayları süresince 6 aylık faaliyet raporu aktarılarak bileşenlerin değerlendirilmesine sunuldu. Daha sonra da EB (Ekoloji Birliği) bileşenleri de 6 aylık kendi örgütsel faaliyetlerinin sunumu yaptılar.

YASAKLAR YETMEYİNCE, SİSTEMATİK KARŞI ATAK DA YAPILIYOR

Yapılan değerlendirmelerde, 26 Ekim’deki “İklim Krizi ve Ekolojik Yıkıma Dur” mitinginin düzenlenmesinin ve bu mitingin yasaklanmasının anlamı ve sonuçları üzerinde de ayrıca duruldu. Verilmekte olan ekoloji mücadelesinin kapitalizme ve bizzat sisteme karşı bir mücadele olduğu gerçekliğinden hareketle, topyekün ve daha güçlü bir mücadele sürecinin örülebilmesi amacıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi kuruluşların da organizasyon içinde yer alması sağlanarak, böylece ekoloji mücadelesinin bu nitelikte bir mücadele için demokrasi ve emek – yaşam mücadelesi ile ortak bir kulvarda buluşturulması hedefiyle bu mitingin düzenlendiği de vurgulandı. Mitingin yasaklanmasının ardında ekoloji mücadelesinin böylesi bir nitelik sıçraması yapabileceğinden duyulan korkunun olduğu belirtilirken, yasak kararının ise geri teptiği, yurt genelindeki yankılarının ekoloji mücadelesine ve Ekoloji Birliği’ne prestij kazandıracak etkiler yarattığı saptamalarında bulunuldu.

YENİ MİTİNG HAZIRLIĞI GÜNDEME GELEBİLİR

Aynı değerlendirmede, 26 Ekim’deki ekoloji mitinginin yasaklanmasının arka planında ayrıca sinsi bir sistematik saldırı planının yattığının da görüldüğü vurgulanarak, kamuoyunun dikkati Suriye Operasyonu’na odaklaştırılırken, İstanbul Boğaziçi için kayyum tasarısı ve İzmir valiliğince 1 milyon dönümlük tarım alanını yok edecek kabus gibi JES ihale kararının gündeme gelmesi konularına da bu anlamda örnekler olarak dikkat çekildi.

Değerlendirmeler sonrasında, Çanakkale mitinginin iptali, 26 Ekim’deki Ekoloji Birliği mitinginin yasaklanması sonrasında ortaya çıkan bu tabloda, mutlaka bir ekoloji odaklı miting gerçekleştirilmesinin önemi üzerinde de durularak, yeni bir miting hazırlığı süreci başlatılması gerekliliği ifade edildi.

EĞİTİM-SEN MİTİNGİNE ANLAMLI DESTEK

Ekoloji Birliği ve bileşenleri, 4 yıl aradan sonra 23 Kasım günü bir miting gerçekleştiren Eğitim-Sen’in Ankara Tandoğan meydanında düzenlediği mitinge de giderek destek verdi. Başta dönem sözcüleri Süheyla Doğan ve Coşkun Özbucak olmak üzere tüm yürütme kurulu üyeleri ve toplantıya gelen bazı bileşenleri ile birlikte Eğitim-Sen’in Tandoğan’daki mitingine katılım sağlanarak anlamlı bir destek verildi.

‘MADEN ve ENERJİ ÇALIŞTAYI’ 

24 Kasım günü yapılan Meclis toplantısında da diğer gündem konuları ele alınırken, bilim ve hukuk komisyonlarına işlevsellik kazandırılmasının önemine dikkat çekildi ve bu komisyonların işlevsel hale getirilmesi için çaba gösterilmesi gerekliliği vurgulandı.

İkinci günkü Meclis toplantısında ayrıca geleceğe dönük bazı çalışmaların da planlanmasına yönelik değerlendirmeler yer aldı. Bu konulardan biri de bölgesel toplantılar yapılmasının öneminin vurgulanması oldu. Önümüzdeki aylar içinde bölgesel nitelikte bir toplantı yapılmasının gerekliliği üzerinde durulurken, buna göre Muğla’da bir bölgesel toplantı yapılması görüşü benimsendi.

İkinci günkü toplantıda gündeme getirilen önemli konulardan biri de ‘çalıştay düzenlenmesi’ konusu oldu. Bir yandan miting yasağı gibi uygulanan yasaklar, diğer yandan iktidar destekli yürütülen sermayenin yaşam ve tarım alanlarını kuşatacak ataklar yapabilmesinin önünü açan uygulamalar gündeme getirilmeye çalışılırken, ekoloji mücadelesinin de bu süreçte mücadeleyi daha derleyip toparlayacak, toplumda kitlesel olarak karşılık bulacak anlamda bir mücadele politikasına netlik kazandıracak adımlar atmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Bu bölümde toplantıya Ekoloji Kolektifi‘ni temsilen konuk olarak katılan Avukat Fevzi Özlüer bazı gözlemlerini de paylaşarak, önümüzdeki sürecin özellikle “madencilik” ve “enerji” gibi konularda sermaye tarafından başlatılan bazı girişimlerle halk üzerinde daha etkili olacak politikalara yönelindiğine dikkat çekti. Özlüer, bu süreçte ekoloji mücadelesinin de alternatif olabilecek nitelikte bu konularda politika ortaya koyabilecek çalışmalara yönelmesinin gerekebileceğini vurgulayarak, bunun bir adımı olarak “maden ve enerji çalıştayı” gibi bir çalışmanın yararlı olabileceğini ifade etti.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucu, özellikle “madencilik” ve “enerji” konularını temel alacak ve bu konularda ekoloji mücadelesinin kitlesel karşılık alabilecek nitelikte yeni söylemleri de kazanabileceği bir çalıştaya ihtiyaç duyabileceği, böyle bir çalıştayın sonuçlarının yürütülen mücadeleye daha net bir perspektif de kazandıracak, kitlesel desteği güçlendirecek nitelikte politik bir netlik de sağlayacak sonuçları olabileceği ifade edildi ve en uygun zamanda “maden ve enerji çalıştayı” yapılması görüşü benimsendi.

Toplantıda, böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi için Ekoloji Birliği Yürütme Kurulu ve bileşenlerden bazı isimler de belirlenerek bu çalıştay için gerekli çalışmaları yürütmek için bir de komisyon belirlendi. Ekoloji Kolektifi ile birlikte yürütülmesi kararlaştırılan bu çalıştay için, hazırlıklara en kısa zamanda başlanılması, çalıştay konusu ile ilgili bazı bölgelerde saha çalışmaları yapılması, çalışma sonuçlarının raporlaştırılması, çalıştay için gerekli olabilecek şekilde içerik ve soru belirleme gibi konularda komisyon tarafından yapılması gerekecek görevler de belirlendi.

YENİ BİLEŞEN KATILIMLARI

4. Meclis toplantısında ayrıca yörelerinde ekoloji mücadelesi veren bazı örgütler ve yeni yükselmekte olan mücadeleler hakkında da değerlendirmeler ve bilgiler sunuldu.

Yurt genelinde ve yörelerinde ekoloji mücadelesi veren bazı örgütlerden Ekoloji Birliği’ne bileşen olarak yeni katılımlar da oldu. Yeryüzü Derneği, Van Çevre Derneği, NAZÇEP (Nazilli Çevre Platformu), Orhanlar Köyü Çevre Platformu, Munzur Çevre Derneği, Çan Çevre Derneği, Kırıntı Köyü Çevre Platformu, Gülpınar Ekoloji Yaşam Derneği‘nin Ekoloji Birliği’ne bileşen olarak katılma başvuruları görüşüldü ve yapılan değerlendirmeler sonrasında Meclisçe yeni bileşenler olarak kabul edildi. Yeni bileşenlerden dernek durumunda olanlardan prosüdürün tamamlanabilmesi için ayrıca dernek yönetim kurulunun bileşen olma konusundaki kararının da gerekliliği belirtildi.

Ekoloji Birliği‘nin Ankara’da gerçekleştirdiği 4. Meclis Toplantısı ile ilgili Sonuç Bildirgesi de ayrıca önümüzdeki günlerde basın ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top