Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Doğal koruma alanlarında baraj, gölet ve maden işletmeleri açılabilecek!

Doğal koruma alanlarında baraj, gölet ve maden işletmeleri açılabilecek!

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tespit, tecil ve onayına dair usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle bu alanlarda içme suyu amaçlı baraj ve göletler, balıkçılık faaliyetleri, entegre tesisler ve maden işletmeleri yapılabilecek.

Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemeye ilişkin yönetmelik, 16 Mart 2020 tarih ve 31070 sayılı Resmi Gazete ile değiştirildi.

Ekoloji Birliği’nin yayımladığı açıklamaya göre, doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nın ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nın ve “Anıt Ağaçlar”ın ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi.

“Sürdürülebilir koruma ve kullanım alanlarına madencilik izni verildi”

“Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nda yapılabilecek faaliyetler, yönetmelik değişikliği öncesinde, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetler şeklinde tanımlanmışken, yönetmelik değişikliği ile bu faaliyetlere, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları eklendi.

Yapılan diğer bir değişiklikle birlikte “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”na entegre tesisler ve maden işletmeleri yapılabilecek.

“Açılan davalar sürmektedir”

Daha önce de bu yönetmeliği değiştirme girişiminin yaşandığı ancak Ekoloji Kolektifi Derneği’nin dava açması sonucu mahkemenin ilk davada yürütmeyi durdurma kararı aldığı diğer davaların ise sürdüğü belirtilen açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Doğal sit alanlarında tanımlanan bu yeni faaliyetlerin bir kısmı, Bakanlığın 2017 ve 2019’da yayımladığı 99, 105 ve 109 sayılı İlke kararları ile uygulamaya sokulmaya çalışılmıştı. Ekoloji Kolektifi bu ilke kararına dava açmıştı. Birinci davada yürütmeyi durdurma alınmış olup davalar sürmektedir. Yapılan bu değişikler ile zaten işgal altında olan ormanlarımızın yanı sıra “korunan alanlarımız” da madencilerin, sanayicilerin, baraj yatırımcılarının talanına açılmış oldu. Korunması gereken endemik türlerimiz, biyoçeşitliliğimiz, yaban hayatımız yok olma tehdidi ile karşı karşıya.”

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top