Buradasınız
Ana Sayfa > Bildiriler > Ekoloji Birliği: Geleceğin güvencesi olan ‘korunan alanlarımız’a dokunmayın!

Ekoloji Birliği: Geleceğin güvencesi olan ‘korunan alanlarımız’a dokunmayın!

Ekoloji Birliği, tüm doğal ve tarihsel sit alanları ile korunan alanları rant için talan ve yağmaya açacak yeni yönetmelik hakkında sert bir açıklama yaptı. “Korunan alanlar”ın geleceğin güvencesi olduğunu belirten Ekoloji Birliği, biyoçeşitlilik ve endemik türlerin yok olma ile yüzyüze getirileceği uyarısında da bulunarak “korunan alanlarımıza dokunmayın” çağrısında bulundu.

Ekoloji Birliği, tüm doğal ve tarihsel sit alanları ile korunan alanları rant için talan ve yağmaya açacak yeni yönetmelik hakkında sert bir açıklama yaptı. “Korunan alanlar”ın geleceğin güvencesi olduğunu belirten Ekoloji Birliği, biyoçeşitlilik ve endemik türlerin yok olma ile yüzyüze getirileceği uyarısında da bulunarak “korunan alanlarımıza dokunmayın” çağrısında da bulundu.

Öte yandan 16 Mart 2020 günlü ve 31070 sayılı Resmi Gazetede “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair” söz konusu yönetmelik ile ilgili olarak Ekoloji Kolektifi Derneği de dava açmaya hazırlanıyor.

Konu ile ilgili olarak Ekoloji Birliği tarafından bugün basın ve kamuoyunun dikkatine sunulan açıklaması şöyle:

GELECEĞİMİZİ KORONAYA KURBAN ETMEYİN, KORUNAN ALANLARA DOKUNMAYIN!

Tüm ülke olarak aklımız korona virüsü salgınındayken iktidar boş durmadı, “Korunan Alan Yönetmeliği” ni değiştirerek korunan alanları madencilere, turizmcilere, barajlara açtı. 16 Mart 2020 günlü ve 31070 sayılı Resmi Gazetede yer alan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Söz konusu yönetmelik milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemeye ilişkindir.

16 Mart 2020 gününde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nın ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nın ve Anıt Ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi. “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nda yapılabilecek faaliyetler, Yönetmelik değişikliği öncesinde, örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetler şeklinde tanımlanmışken Yönetmelik değişikliği ile bu faaliyetlere, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları eklendi.

BİYOÇEŞİTLİLİK ve ENDEMİK TÜRLER YOK OLMA İLE YÜZYÜZE GELECEK!

Yapılan diğer bir değişiklikle birlikte de “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nda “entegre tesisler” ve “maden işletmesi” yapılabilecek! Maden lobisinin gözü doymuyor bir türlü.

Doğal sit alanlarında tanımlanan bu yeni faaliyetlerin bir kısmı, Bakanlığın 2017 ve 2019’da yayımladığı 99, 105 ve 109 sayılı İlke kararları ile uygulamaya sokulmaya çalışılmıştı. Ekoloji Kolektifi, bu ilke kararına dava açmıştı. Birinci davada yürütmeyi durdurma alınmış olup davalar sürmektedir. Yapılan bu değişikler ile zaten işgal altında olan ormanlarımızın yanı sıra “korunan alanlarımız” da madencilerin, sanayicilerin, baraj yatırımcılarının talanına açılmış oldu. Korunması gereken endemik türlerimiz, biyoçeşitliliğimiz, yaban hayatımız yok olma tehdidi ile karşı karşıya.

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri bizim hazinelerimizdir, mutlak korunması gerekir. Korona virüsünden ders almayan iktidar, kullanılması değil korunması gereken bu önemli alanları daha fazla talana açarak yeni salgınlara davetiye mi çıkarıyor? İktidarı söz konusu yönetmeliği bir an önce iptal etmeye çağırıyoruz!

Ekoloji Birliği olarak; yönetmeliğin iptali için yasal haklarımızı kullanacağımızı duyuruyor, kamuoyunu da desteğe davet ediyoruz.

KORUNAN ALANLAR HAZİNEMİZDİR!
KORUNAN ALANLARIMIZA DOKUNMAYIN!

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top