Buradasınız
Ana Sayfa > Haberler > Dikili’de tarım alanlarını yok eden plan iptal edildi!

Dikili’de tarım alanlarını yok eden plan iptal edildi!

Dikili’de tarım alanlarını “terminal (otogar alanı) ve ticaret alanı” kullanımına çeviren 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği iptal edildi. İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından plan değişikliğine karşı dava açılmıştı.

İzmir Dikili‘deki tarım alanlarının imara açılmasına karşı İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada Çevre Düzeni Plan Değişikliği iptal edildi. İzmir 3. İdare Mahkemesi kararında yapılan plan değişikliğinin kamu yararına olmadığını belirtti. Dikili’de birinci sınıf tarım arazisinin vasıf değiştirerek “ticaret ve terminal” alanına dönüştürülmek istenmesi tepki çekmiş,  İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından plan değişikliğine karşı dava açılmıştı.

Dikili’de mevcut imar planında tarım alanı olarak yer alan bazı şahıs parsellerinin “Terminal – Ticaret” alanı olarak işlevlendirilmesi amaçlı plan değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.09.2019 tarihinde onaylanarak, 07.10.2019 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştı. İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Dikili Belediye Başkanlığı tarafından 21/11/2018 tarih ve 86396801.754.99/7646 sayılı yazı ile Dikili İsmetpaşa Mahallesi, 346 ada, 48,49,50 ve 69 parseller için terminal alanı olarak planlanmak üzere İl Müdürlüğümüzden görüş istenmiştir” denilerek söz konusu planların 06.05.2019 tarih ve E.1423728 sayılı yazı ile yapılan etüt sonucunda talebin, mutlak tarım arazisi olması nedeniyle 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında kanun kapsamında uygun görülmediği belirtilmişti.

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç’ın TBMM gündemine taşıdığı planlar için, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi dava açmıştı. Planlara Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin yanısıra; EGEÇEP, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kültür ve Çevre Platformu ve Bergama Çevre Platformu da itiraz etmişti.

TARIM ALANLARINA DA ZARAR VERİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dün konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise; “Dikili’de ‘tarım alanlarını’, ‘terminal (otogar alanı) ve ticaret alanı’ kullanımına çeviren 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği iptal edildi” cümlelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca; “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12.09.2019 tarihinde onaylanan Dikili İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 346 ada, 48, 49, 50, 69 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alana ilişkin hazırlanan ABÇDP-24760,3 plan işlem nolu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğinin; gerekçe, içerik ve kullanım kararlarının değiştirilmesi yönüyle kamu yararına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tariflenen çevre düzeni planı değişikliği hükümlerine aykırı olduğu, tarım alanlarının parçacıl değerlendirmeler ve gerekçelerle yapılaşmaya açılmasının çevresindeki tarım alanlarının vasfını da tehlikeye attığı, planın sürekliliği ve bütünlüğünün bozulacağı ve kamu yararı amaçlı olmadığı gerekçesiyle Şubemizce açılan dava sonucunda İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/856 Esas, 2021/780 Kararı ile iptal edilmiştir” denildi.

Ajans Bakırçay

Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği; yaşama yönelik artan tehditlere karşı, yurt genelinde faaliyet gösteren bir çok ekoloji örgütünün bir araya gelmesi ile 2018 yılında oluşmuştur.
https://ekolojibirligi.org

Bir cevap yazın

Top